Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 13621
2 Stanowiska pracy 11871
3 Sołectwa 10761
4 Struktura organizacyjna 7693
5 Dane kontaktowe 7499
6 Skład Rady Gminy Drawsko 7418
7 Wójt 7094
8 Wnioski do pobrania 6331
9 Gospodarka odpadami 6272
10 Godziny urzędowania 6130
11 Komisje Rady Gminy Drawsko 6018
12 Młodociani pracownicy – dokształcanie 5987
13 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 5871
14 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 5859
15 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 5835
16 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 5583
17 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5534
18 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 5472
19 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5162
20 Wycinka drzew 5013
21 Rejestry 5008
22 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 4957
23 Statut Gminy Drawsko 4851
24 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4849
25 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 4689
26 Komunalizacja mienia 4558
27 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4460
28 Instrukcja korzystania z BIPu 4355
29 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4346
30 Polityka cookies 4118
31 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4092
32 Oświadczenia majątkowe radnych 4031
33 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 3974
34 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 3850
35 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3756
36 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3653
37 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3648
38 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3639
39 Pomoc publiczna w 2014 r. 3629
40 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3621
41 Składy obwodowych komisji wyborczych 3598
42 Azbest - gminny program 3550
43 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3481
44 Sprostowanie do informacji 3464
45 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3427
46 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3405
47 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3393
48 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3392
49 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 3379
50 Konsultacje społeczne 2013 3344
51 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 3339
52 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3336
53 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3335
54 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3334
55 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3318
56 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3281
57 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3276
58 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3275
59 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3252
60 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3238
61 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3183
62 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3179
63 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3150
64 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3119
65 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3110
66 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3103
67 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3099
68 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3081
69 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3080
70 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3078
71 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3071
72 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3069
73 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3061
74 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3059
75 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 3051
76 Terminy polowań zbiorowych 3040
77 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 3026
78 Wyniki wyborów II tura 3025
79 Obw. o numerach komitetów list 3016
80 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 3006
81 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 3004
82 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 2999
83 Komunikat PPIS w Czarnkowie 2989
84 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 2980
85 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 2960
86 Jezioro Piast w Kwiejcach 2950
87 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 2929
88 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 2923
89 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2910
90 Zestawienie wyborów 2905
91 Skład obwodowych komisji wyborczych 2898
92 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2886
93 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2870
94 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 2869
95 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 2864
96 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 2849
97 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2841
98 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 2836
99 Zgłoszenie kandydatów 2829
100 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2827
101 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 2815
102 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2800
103 Prace w komisji 2799
104 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2786
105 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2785
106 Udostępnienie spisu wyborców 2781
107 Dopisywanie do spisu wyborców 2779
108 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 2778
109 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2777
110 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2776
111 Obwieszczenie o obwodach 2774
112 Inf. o osob. niep. 2772
113 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2763
114 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2757
115 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2751
116 Zgł. kandydatów 2748
117 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2739
118 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2735
119 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2718
120 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2715
121 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2670
122 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2662
123 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2658
124 Pomoc publiczna 2015 2649
125 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2642
126 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2638
127 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2634
128 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2621
129 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 2614
130 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2613
131 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2596
132 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2593
133 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2592
134 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2589
135 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2581
136 Obowiązek szkolny i nauki 2577
137 Nabór na stanowisko 500+ 2575
138 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2571
139 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2569
140 Obw. o okręgach wyborczych 2567
141 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2549
142 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2527
143 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2506
144 Księga rejestrowa instytucji kultury 2501
145 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2499
146 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2498
147 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2490
148 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2490
149 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2488
150 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 2473
151 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2447
152 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2440
153 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2436
154 Jezioro Moczydło w Marylinie 2408
155 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2408
156 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2386
157 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2367
158 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2357
159 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2331
160 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2292
161 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 2274
162 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2271
163 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2264
164 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 2234
165 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2200
166 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2183
167 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2148
168 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2137
169 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2130
170 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2124
171 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2103
172 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2080
173 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2078
174 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 2060
175 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2035
176 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 2024
177 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2013
178 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1971
179 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 1949
180 WPF 2013 1947
181 Pomoc publiczna w roku 2016 1944
182 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 1904
183 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 1897
184 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 1889
185 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 1880
186 Budżet 2015 1878
187 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 1871
188 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1864
189 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 1855
190 Budżet 2013 1855
191 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1852
192 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1830
193 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1811
194 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1808
195 WPF 2015 1797
196 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 1786
197 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1785
198 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1780
199 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1776
200 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1771
201 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1769
202 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1754
203 Budżet 2014 1749
204 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1748
205 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1746
206 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1745
207 Klauzula informacyjna 1743
208 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1699
209 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1696
210 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1695
211 Program na 2019 1688
212 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1686
213 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1683
214 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1678
215 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1678
216 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1674
217 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1672
218 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1657
219 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1653
220 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1652
221 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1648
222 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1639
223 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1634
224 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1625
225 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1610
226 WPF 2014 1608
227 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1607
228 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1603
229 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1593
230 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1593
231 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1592
232 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1581
233 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1578
234 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1572
235 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1571
236 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1567
237 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1562
238 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1562
239 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1561
240 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1557
241 Nabór na stanowisko urzędnicze 1554
242 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1553
243 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1540
244 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1537
245 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1536
246 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1535
247 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1535
248 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 1532
249 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1532
250 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1532
251 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1525
252 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1523
253 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1523
254 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1517
255 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1516
256 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1513
257 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1511
258 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1507
259 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1506
260 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1504
261 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1502
262 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1502
263 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1501
264 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1497
265 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1497
266 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1493
267 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1491
268 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1488
269 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1486
270 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1482
271 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1473
272 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1472
273 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1472
274 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1470
275 Budżet 2016 1468
276 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1466
277 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1462
278 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1461
279 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1461
280 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1461
281 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1459
282 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1459
283 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1459
284 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1459
285 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1454
286 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1449
287 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1449
288 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1447
289 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1446
290 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1446
291 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1442
292 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1441
293 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1433
294 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1433
295 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1429
296 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1428
297 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1428
298 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1426
299 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1426
300 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1425
301 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1425
302 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1424
303 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1422
304 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1421
305 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1421
306 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1420
307 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1419
308 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 1418
309 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1413
310 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1410
311 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1408
312 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1405
313 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1403
314 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1402
315 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1402
316 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1401
317 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1400
318 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1396
319 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1393
320 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1391
321 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1389
322 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1388
323 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1387
324 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1385
325 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1384
326 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1383
327 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 1381
328 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1379
329 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1379
330 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1374
331 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1369
332 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1368
333 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1367
334 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1365
335 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1360
336 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1359
337 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1358
338 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1354
339 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1353
340 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1353
341 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1353
342 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1351
343 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1350
344 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1349
345 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1345
346 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1345
347 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1344
348 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1343
349 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1342
350 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1330
351 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1329
352 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1327
353 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 1326
354 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1324
355 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1323
356 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1321
357 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1321
358 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1319
359 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1310
360 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1309
361 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1307
362 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1304
363 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1303
364 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1303
365 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1303
366 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1302
367 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1300
368 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1294
369 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1293
370 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1293
371 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1293
372 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1293
373 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1292
374 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1292
375 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1286
376 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1285
377 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1285
378 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1284
379 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1281
380 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1279
381 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1278
382 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1278
383 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1277
384 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1271
385 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1270
386 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1269
387 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1267
388 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1263
389 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 1262
390 Budżet 2017 1261
391 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1260
392 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1253
393 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1251
394 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1250
395 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1250
396 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1249
397 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1243
398 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1242
399 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1238
400 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1238
401 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1238
402 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1236
403 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1235
404 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1232
405 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1232
406 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1231
407 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1226
408 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1224
409 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1223
410 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1223
411 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1221
412 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1220
413 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1219
414 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1219
415 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1216
416 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1212
417 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1209
418 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1206
419 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1205
420 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1204
421 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1204
422 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1204
423 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1201
424 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1200
425 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1199
426 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1199
427 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1199
428 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1198
429 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1198
430 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1197
431 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1197
432 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1197
433 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1196
434 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1195
435 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1194
436 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1193
437 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1192
438 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1191
439 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1189
440 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1188
441 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1188
442 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1188
443 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1188
444 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1183
445 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1181
446 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1179
447 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1178
448 WPF 2016 1177
449 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1177
450 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1176
451 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1176
452 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1175
453 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1175
454 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1173
455 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 1172
456 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1170
457 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1164
458 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1164
459 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1163
460 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1163
461 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1162
462 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1162
463 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1162
464 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1160
465 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1159
466 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1159
467 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1156
468 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1156
469 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1156
470 Plan zamówień na 2017 rok 1155
471 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1154
472 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1153
473 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1151
474 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1151
475 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1150
476 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1149
477 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1148
478 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1148
479 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1147
480 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1146
481 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1145
482 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1144
483 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1143
484 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1143
485 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1143
486 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1142
487 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1141
488 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1140
489 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1136
490 Budżet 2018 1135
491 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1133
492 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1130
493 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 1128
494 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1125
495 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1125
496 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1124
497 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1123
498 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1123
499 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1123
500 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1123
501 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1122
502 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1121
503 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1121
504 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1121
505 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1120
506 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1119
507 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1118
508 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1118
509 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1116
510 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1115
511 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1114
512 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1113
513 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1112
514 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1110
515 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1110
516 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1109
517 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1108
518 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1107
519 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1107
520 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1106
521 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1106
522 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1106
523 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1106
524 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1105
525 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1103
526 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1102
527 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1101
528 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1100
529 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1099
530 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1099
531 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1099
532 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1096
533 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1093
534 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1092
535 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1092
536 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1091
537 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1091
538 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1088
539 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1086
540 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1086
541 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1085
542 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1084
543 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1084
544 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1079
545 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1076
546 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1076
547 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1074
548 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1074
549 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1073
550 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1070
551 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1070
552 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1070
553 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1069
554 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1067
555 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1067
556 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1066
557 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1065
558 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1062
559 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1061
560 WPF 2017 1060
561 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1058
562 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1058
563 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1056
564 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1055
565 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1054
566 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1053
567 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1053
568 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1052
569 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1052
570 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1052
571 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1050
572 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1049
573 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1049
574 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1048
575 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1048
576 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 1048
577 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1047
578 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1046
579 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 1045
580 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1044
581 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1044
582 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1043
583 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1040
584 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 1040
585 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1037
586 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1037
587 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1035
588 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1032
589 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1031
590 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1030
591 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 1030
592 Uchwała na 2019 1030
593 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 1029
594 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 1028
595 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 1027
596 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1026
597 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 1023
598 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1022
599 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1020
600 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1020
601 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1019
602 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1017
603 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1016
604 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1016
605 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 1016
606 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 1012
607 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 1012
608 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 1011
609 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1011
610 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 1010
611 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1010
612 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1010
613 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 1006
614 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 1005
615 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1003
616 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1002
617 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 1001
618 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1001
619 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 998
620 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 995
621 Urząd 993
622 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 993
623 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 992
624 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 991
625 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 991
626 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 990
627 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 990
628 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 989
629 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 989
630 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 988
631 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 988
632 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 987
633 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 987
634 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 986
635 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 986
636 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 986
637 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 985
638 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 983
639 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 983
640 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 979
641 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 979
642 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 976
643 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 975
644 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 975
645 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 975
646 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 975
647 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 974
648 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 972
649 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 970
650 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 968
651 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 968
652 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 962
653 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 962
654 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 961
655 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 960
656 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 958
657 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 958
658 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 956
659 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 953
660 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 952
661 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 951
662 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 951
663 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 946
664 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 942
665 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 942
666 Budżet 2019 941
667 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 941
668 Uproszczona oferta na zadania publiczne 941
669 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 939
670 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 938
671 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 937
672 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 937
673 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 936
674 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 936
675 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 934
676 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 934
677 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 933
678 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 933
679 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 932
680 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 931
681 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 930
682 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 930
683 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 930
684 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 925
685 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 924
686 Klauzula informacyjna RODO 924
687 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 923
688 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 923
689 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 922
690 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 917
691 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 916
692 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 915
693 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 915
694 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 914
695 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 913
696 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 911
697 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 910
698 Transmisje video pod linkiem 909
699 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 907
700 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 906
701 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 905
702 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 902
703 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 902
704 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 902
705 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 899
706 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 899
707 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 899
708 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 898
709 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 898
710 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 898
711 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 896
712 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 895
713 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 895
714 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 894
715 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 893
716 Szkoła Podstawowa w Drawsku 891
717 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 889
718 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 888
719 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 888
720 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 888
721 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 887
722 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 887
723 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 887
724 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 886
725 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 885
726 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 884
727 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 883
728 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 883
729 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 883
730 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 883
731 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 880
732 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 878
733 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 878
734 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 878
735 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 876
736 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 876
737 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 875
738 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 875
739 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 873
740 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 872
741 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 872
742 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 871
743 Pomoc publiczna 2017 870
744 Uchwała nr 5 870
745 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 869
746 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 869
747 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 868
748 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 867
749 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 867
750 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 865
751 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 865
752 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 864
753 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 863
754 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 862
755 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 862
756 WPF 2018 862
757 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 860
758 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 859
759 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 856
760 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 856
761 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 854
762 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 853
763 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 853
764 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 851
765 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 850
766 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 850
767 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 849
768 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 848
769 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 848
770 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 848
771 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 846
772 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 845
773 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 844
774 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 844
775 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 842
776 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 842
777 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 841
778 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 840
779 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 839
780 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 838
781 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 838
782 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 837
783 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 835
784 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 835
785 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 834
786 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 834
787 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 833
788 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 833
789 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 832
790 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 832
791 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 832
792 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 830
793 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 829
794 Plan zamówień na 2018 rok 827
795 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 826
796 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 826
797 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 825
798 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 825
799 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 825
800 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 825
801 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 824
802 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 823
803 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 823
804 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 822
805 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 821
806 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 820
807 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 820
808 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 820
809 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 820
810 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 819
811 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 818
812 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 818
813 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 817
814 Dyżury Gminnej Komisji 817
815 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 815
816 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 811
817 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 811
818 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 811
819 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 810
820 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 810
821 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 809
822 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 808
823 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 807
824 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 807
825 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 807
826 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 804
827 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 803
828 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 803
829 Ocena jakości wody - Chełst 801
830 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 801
831 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 800
832 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 799
833 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 797
834 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 797
835 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 796
836 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 796
837 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 794
838 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 794
839 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 793
840 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 792
841 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 789
842 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 789
843 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 788
844 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 787
845 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 786
846 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 786
847 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 786
848 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 785
849 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 785
850 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 785
851 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 783
852 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 783
853 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 781
854 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 781
855 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 780
856 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 780
857 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 777
858 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 776
859 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 775
860 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 774
861 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 774
862 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 773
863 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 773
864 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 773
865 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 771
866 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 770
867 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 769
868 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 767
869 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 767
870 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 767
871 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 766
872 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 763
873 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 763
874 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 762
875 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 761
876 Szkoła Podstawowa w Piłce 758
877 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 757
878 Uchwała nr 4 756
879 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 756
880 Informacja o wynikach naboru 755
881 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 755
882 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 755
883 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 755
884 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 753
885 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 752
886 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 752
887 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 751
888 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 750
889 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 749
890 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 747
891 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 747
892 Pomoc publiczna w 2018 r. 747
893 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 746
894 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 743
895 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 743
896 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 742
897 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 738
898 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 738
899 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 736
900 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 736
901 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 732
902 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 730
903 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 728
904 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 728
905 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 728
906 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 724
907 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 723
908 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 722
909 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 722
910 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 721
911 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 717
912 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 717
913 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 716
914 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 710
915 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 709
916 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 709
917 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 708
918 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 707
919 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 707
920 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 706
921 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 705
922 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 705
923 Szkoła Podstawowa w Chełście 703
924 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 703
925 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 702
926 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 700
927 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 700
928 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 699
929 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 699
930 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 698
931 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 696
932 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 696
933 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 695
934 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 695
935 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 695
936 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 695
937 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 694
938 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 694
939 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 690
940 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 689
941 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 689
942 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 685
943 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 684
944 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 684
945 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 682
946 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 681
947 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 681
948 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 677
949 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 676
950 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 676
951 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 675
952 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 673
953 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 672
954 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 672
955 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 670
956 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 668
957 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 668
958 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 668
959 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 668
960 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 667
961 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 666
962 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 662
963 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 661
964 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 661
965 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 660
966 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 660
967 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 660
968 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 659
969 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 658
970 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 657
971 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 655
972 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 653
973 Zawiadomienie o zgromadzeniu 651
974 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 651
975 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 650
976 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 649
977 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 648
978 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 647
979 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 647
980 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 645
981 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 644
982 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 642
983 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 642
984 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 641
985 WPF 2019 640
986 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 639
987 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 638
988 Zgłoszenie kandydatów 638
989 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 637
990 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 637
991 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 637
992 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 636
993 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 634
994 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 634
995 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 634
996 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 632
997 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 629
998 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 628
999 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 628
1000 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 627
1001 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 627
1002 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 625
1003 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 625
1004 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 625
1005 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 622
1006 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 620
1007 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 619
1008 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 619
1009 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 618
1010 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 616
1011 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 615
1012 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 614
1013 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 613
1014 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 611
1015 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 611
1016 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 610
1017 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 610
1018 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 610
1019 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 609
1020 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 608
1021 Budżet 2020 608
1022 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 608
1023 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 607
1024 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 605
1025 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 605
1026 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 605
1027 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 604
1028 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 603
1029 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 603
1030 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 603
1031 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 602
1032 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 601
1033 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 601
1034 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 598
1035 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 597
1036 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 594
1037 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 592
1038 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 591
1039 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 591
1040 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 590
1041 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 589
1042 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 587
1043 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 587
1044 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 587
1045 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 584
1046 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 583
1047 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 582
1048 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 582
1049 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 581
1050 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 581
1051 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 581
1052 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 580
1053 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 579
1054 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 577
1055 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 576
1056 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 576
1057 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 575
1058 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 575
1059 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 575
1060 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 574
1061 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 573
1062 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 570
1063 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 569
1064 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 569
1065 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 569
1066 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 569
1067 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 568
1068 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 568
1069 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 562
1070 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 560
1071 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 558
1072 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 558
1073 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 557
1074 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 556
1075 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 552
1076 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 552
1077 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 550
1078 Nabór na rachmistrzów spisowych 550
1079 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 550
1080 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 549
1081 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 549
1082 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 549
1083 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 546
1084 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 543
1085 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 543
1086 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 541
1087 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 541
1088 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 540
1089 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 539
1090 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 538
1091 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 537
1092 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 537
1093 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 537
1094 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 535
1095 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 534
1096 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 534
1097 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 533
1098 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 533
1099 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 532
1100 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 531
1101 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 530
1102 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 530
1103 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 529
1104 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 529
1105 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 528
1106 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 528
1107 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 527
1108 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 525
1109 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 525
1110 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 525
1111 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 524
1112 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 524
1113 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 523
1114 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 523
1115 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 523
1116 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 523
1117 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 522
1118 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 520
1119 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 520
1120 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 519
1121 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 518
1122 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 517
1123 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 515
1124 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 515
1125 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 514
1126 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 513
1127 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 511
1128 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 511
1129 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 510
1130 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 510
1131 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 509
1132 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 508
1133 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 508
1134 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 508
1135 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 508
1136 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 507
1137 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 507
1138 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 506
1139 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 506
1140 Oferta realizacji zadania publicznego 506
1141 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 505
1142 Azbest - informacje dla mieszkańców 504
1143 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 503
1144 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 502
1145 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 502
1146 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 502
1147 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 501
1148 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 500
1149 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 499
1150 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 498
1151 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 498
1152 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 498
1153 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 497
1154 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 497
1155 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 495
1156 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 495
1157 Obwodowe komisje wyborcze skład 493
1158 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 492
1159 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 492
1160 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 491
1161 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 490
1162 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 486
1163 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 485
1164 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 485
1165 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 483
1166 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 482
1167 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 482
1168 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 481
1169 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 481
1170 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 481
1171 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 480
1172 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 480
1173 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 479
1174 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 479
1175 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 479
1176 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 478
1177 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 478
1178 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 477
1179 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 477
1180 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 476
1181 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 475
1182 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 475
1183 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 475
1184 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 474
1185 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 474
1186 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 473
1187 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 472
1188 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 471
1189 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 470
1190 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 470
1191 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 470
1192 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 469
1193 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 468
1194 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 468
1195 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 467
1196 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 467
1197 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 466
1198 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 466
1199 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 463
1200 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 463
1201 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 461
1202 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 461
1203 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 461
1204 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 461
1205 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 460
1206 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 460
1207 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 460
1208 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 458
1209 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 456
1210 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 456
1211 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 455
1212 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 455
1213 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 455
1214 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 455
1215 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 454
1216 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 453
1217 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 453
1218 Powszwechny Spis Rolny - informacja 451
1219 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 451
1220 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 448
1221 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 448
1222 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 447
1223 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 446
1224 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 446
1225 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 446
1226 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 445
1227 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 445
1228 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 442
1229 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 441
1230 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 441
1231 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 440
1232 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 440
1233 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 440
1234 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 439
1235 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 439
1236 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 439
1237 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 439
1238 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 437
1239 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 436
1240 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 435
1241 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 435
1242 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 434
1243 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 432
1244 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 432
1245 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 430
1246 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 429
1247 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 427
1248 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 427
1249 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 422
1250 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 421
1251 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 421
1252 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 421
1253 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 420
1254 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 420
1255 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 419
1256 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 419
1257 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 419
1258 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 417
1259 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 417
1260 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 416
1261 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 415
1262 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 414
1263 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 414
1264 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 414
1265 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 412
1266 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 412
1267 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 411
1268 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 410
1269 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 410
1270 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 409
1271 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 407
1272 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 407
1273 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 406
1274 Pomoc publiczna 2019 406
1275 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 406
1276 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 406
1277 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 405
1278 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 405
1279 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 404
1280 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 404
1281 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 404
1282 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 403
1283 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 402
1284 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 402
1285 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 401
1286 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 401
1287 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 401
1288 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 401
1289 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 400
1290 WPF 2020 400
1291 Informacja o udzieleniu zamówienia 400
1292 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 396
1293 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 396
1294 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 396
1295 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 396
1296 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 396
1297 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 394
1298 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 394
1299 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 394
1300 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 391
1301 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 389
1302 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 389
1303 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 388
1304 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 387
1305 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 386
1306 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 386
1307 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 384
1308 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 383
1309 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 383
1310 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 381
1311 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 381
1312 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 378
1313 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 378
1314 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 378
1315 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 377
1316 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 377
1317 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 377
1318 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 375
1319 Petycja w sprawie referendum ludowego 372
1320 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 371
1321 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 370
1322 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 369
1323 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 367
1324 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 367
1325 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 365
1326 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 365
1327 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 364
1328 Konkurs na realizację zadań publicznych 364
1329 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 364
1330 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 362
1331 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 360
1332 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 360
1333 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 360
1334 Program Czyste Powietrze 359
1335 Składy OKW 359
1336 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 357
1337 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 356
1338 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 354
1339 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 352
1340 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 351
1341 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 348
1342 Budżet 2021 347
1343 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 347
1344 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 347
1345 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 346
1346 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 346
1347 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 345
1348 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 343
1349 Obw. - budowa chodnika w Chełście 343
1350 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 341
1351 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 339
1352 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 338
1353 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 338
1354 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 336
1355 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 336
1356 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 336
1357 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 336
1358 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 335
1359 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 335
1360 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 334
1361 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 334
1362 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 332
1363 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 332
1364 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 330
1365 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 330
1366 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 329
1367 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 329
1368 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 326
1369 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 324
1370 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 324
1371 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 323
1372 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 322
1373 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 322
1374 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 321
1375 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 320
1376 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 319
1377 Nabór na pracownika gospodarczego 319
1378 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 318
1379 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 316
1380 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 314
1381 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 313
1382 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 312
1383 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 310
1384 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 310
1385 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 310
1386 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 309
1387 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 307
1388 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 304
1389 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 303
1390 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 302
1391 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 301
1392 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 301
1393 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 301
1394 CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 300
1395 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 300
1396 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 298
1397 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 297
1398 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 296
1399 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 296
1400 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 294
1401 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 294
1402 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 294
1403 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 293
1404 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 292
1405 Zmiana granic i składów OKW 292
1406 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 290
1407 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 290
1408 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 289
1409 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 289
1410 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 289
1411 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 287
1412 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 287
1413 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 287
1414 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 286
1415 Oświadczenie w sprawie dostępności 282
1416 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 281
1417 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 280
1418 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 280
1419 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 280
1420 Brak opłat targowych w roku 2021 279
1421 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 278
1422 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 277
1423 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 277
1424 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 277
1425 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 276
1426 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 275
1427 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 275
1428 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 272
1429 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 271
1430 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 271
1431 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 271
1432 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 270
1433 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 269
1434 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 268
1435 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 266
1436 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 266
1437 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 265
1438 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 264
1439 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 260
1440 Informacja o udzieleniu zamówienia 260
1441 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 259
1442 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 258
1443 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 258
1444 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 258
1445 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 257
1446 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 255
1447 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 255
1448 Wybory Prezydenckie 253
1449 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 253
1450 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 253
1451 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 252
1452 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 251
1453 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 251
1454 WPF 2021 250
1455 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 248
1456 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 248
1457 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 247
1458 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 246
1459 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 244
1460 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 244
1461 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 244
1462 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 243
1463 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 241
1464 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 239
1465 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 239
1466 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 237
1467 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 235
1468 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 235
1469 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 233
1470 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 233
1471 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 227
1472 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 226
1473 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 225
1474 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 223
1475 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 220
1476 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 220
1477 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 219
1478 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 219
1479 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 218
1480 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 215
1481 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 215
1482 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 215
1483 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 214
1484 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 214
1485 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 211
1486 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 210
1487 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 209
1488 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 209
1489 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 208
1490 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 207
1491 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 206
1492 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 205
1493 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 203
1494 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 200
1495 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 197
1496 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 196
1497 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 196
1498 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 196
1499 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 196
1500 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 195
1501 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 193
1502 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 190
1503 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 190
1504 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 190
1505 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 189
1506 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 189
1507 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 189
1508 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 188
1509 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 187
1510 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 187
1511 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 187
1512 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 187
1513 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 186
1514 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 185
1515 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 185
1516 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 185
1517 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 184
1518 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 184
1519 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 183
1520 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 182
1521 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 181
1522 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 181
1523 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 181
1524 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 181
1525 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 180
1526 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 180
1527 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 178
1528 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 177
1529 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 177
1530 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 176
1531 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 173
1532 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 173
1533 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 172
1534 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 172
1535 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 171
1536 Petycja w sprawie życia zbiorowego 170
1537 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 170
1538 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 170
1539 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 168
1540 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 165
1541 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 165
1542 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 164
1543 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 164
1544 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 164
1545 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 162
1546 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 162
1547 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 162
1548 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 160
1549 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 160
1550 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 160
1551 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 159
1552 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 158
1553 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 158
1554 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 156
1555 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 156
1556 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 156
1557 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 155
1558 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 155
1559 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 155
1560 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2021 155
1561 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 154
1562 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 154
1563 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 151
1564 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 150
1565 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 150
1566 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 150
1567 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 149
1568 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 148
1569 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 147
1570 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 147
1571 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 147
1572 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 146
1573 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 146
1574 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 145
1575 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 144
1576 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 143
1577 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 143
1578 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 143
1579 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 143
1580 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 142
1581 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 142
1582 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 142
1583 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 141
1584 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 140
1585 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 140
1586 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 138
1587 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 138
1588 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 136
1589 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 135
1590 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 135
1591 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 134
1592 Konsultacje zmiany uchwały 133
1593 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 133
1594 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 132
1595 Nagrody 2020 132
1596 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 131
1597 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 130
1598 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 130
1599 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 129
1600 Nagrody 2019 r. 129
1601 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 128
1602 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 128
1603 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 128
1604 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 127
1605 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 127
1606 Sprzedaż drewna opałowego 127
1607 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2021 r. 127
1608 I przetarg na sprzedaż działki nr 77/4 w obr. Kwiejce Nowe, termin przetargu 29 września 2021 roku 126
1609 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 126
1610 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 125
1611 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 125
1612 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 125
1613 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 125
1614 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 122
1615 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 121
1616 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 121
1617 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 121
1618 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 119
1619 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 118
1620 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 118
1621 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 117
1622 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 116
1623 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 114
1624 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 114
1625 Nagrody 2018 114
1626 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 114
1627 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 112
1628 Nagrody 2017 112
1629 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2021 111
1630 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 111
1631 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 111
1632 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 109
1633 Oświadczenia majątkowe radnych 2021 109
1634 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 109
1635 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 108
1636 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 107
1637 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 106
1638 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. budowy farmy fotowoltaicznej na działce nr ewid. 30/1 położonej w obrębie Drawsko Nadleśnictwo - dot. projektu decyzji o WZ i przekazaniu do uzgodnień. 105
1639 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 104
1640 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 104
1641 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 103
1642 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 102
1643 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 101
1644 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 100
1645 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 100
1646 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 100
1647 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 99
1648 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 98
1649 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 98
1650 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2021 r. 98
1651 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 98
1652 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 97
1653 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 96
1654 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 95
1655 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 95
1656 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 93
1657 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 93
1658 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 93
1659 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2021 r. 91
1660 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 91
1661 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 91
1662 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 90
1663 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 90
1664 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 88
1665 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 87
1666 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę 87
1667 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 87
1668 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 87
1669 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 87
1670 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 86
1671 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 86
1672 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 86
1673 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 85
1674 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 84
1675 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 83
1676 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 82
1677 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r. 82
1678 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 81
1679 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 81
1680 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 80
1681 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 79
1682 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 79
1683 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 79
1684 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 78
1685 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 77
1686 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 77
1687 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 77
1688 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 77
1689 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 77
1690 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 77
1691 Klauzula informacyjne RODO 76
1692 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 76
1693 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 773, obręb Drawsko (wieś Drawski Młyn Wybudowanie) 75
1694 Ocena jakości wody - Drawsko 75
1695 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 74
1696 Wznowienie nieodpłatnych porad prawnych 72
1697 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 71
1698 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 71
1699 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 70
1700 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 70
1701 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 70
1702 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 69
1703 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 69
1704 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 68
1705 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 68
1706 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 67
1707 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 67
1708 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 67
1709 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 67
1710 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 67
1711 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 66
1712 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 66
1713 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 66
1714 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 66
1715 Informacja o odwołaniu przetargu 65
1716 Pomoc publiczna 2020 r. 65
1717 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 65
1718 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 64
1719 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 64
1720 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4 64
1721 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 64
1722 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 64
1723 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 63
1724 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 63
1725 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 63
1726 Zapytanie i odpowiedź dot. wycinki drzew przy kościele w Drawsku 63
1727 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 62
1728 Petycja Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 61
1729 Zaw. o wydaniu postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.420.10.2021.JC.7 60
1730 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 60
1731 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 60
1732 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 60
1733 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 60
1734 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 59
1735 Odpowiedź na petycje Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko oraz Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc 59
1736 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dn. 15.07.2021r. - dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaia w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej, na dz. nr 122/5 i 57 - obręb Kamiennik 59
1737 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 59
1738 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 57
1739 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 57
1740 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 57
1741 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 Aneks Nr 4 56
1742 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 56
1743 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 56
1744 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 56
1745 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 55
1746 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 55
1747 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 55
1748 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 54
1749 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 54
1750 Komunikat kąpieliskowy Nr 4/2021 54
1751 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 53
1752 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 53
1753 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 53
1754 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 52
1755 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo 51
1756 Wydłużony termin ofert na zadania publiczne 51
1757 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko, gm. Drawsko 51
1758 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 50
1759 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 50
1760 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 50
1761 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 50
1762 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 49
1763 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 48
1764 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 48
1765 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 47
1766 Uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 47
1767 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko I'' 46
1768 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 46
1769 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 46
1770 Uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2021/2022. 45
1771 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko 44
1772 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 43
1773 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 27 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy kablowej linii nn oświetlenia drogowego na cz. działki nr 199 położonej w obrębie Piłka 43
1774 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji w Marylinie nad Jeziorem Moczydło 42
1775 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. dot. budowy kabl. linii nn oświetlenia drogowego w Piłce na dz. nr 199. 42
1776 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 42
1777 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 42
1778 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 41
1779 Ogłoszenie 40
1780 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 40
1781 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 40
1782 Uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsk 39
1783 Uchwała nr XXIX/197/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 39
1784 Uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. 39
1785 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 38
1786 Uchwała nr XXIX/195/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2020 r. 38
1787 Uchwała nr XXX/203/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 37
1788 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 37
1789 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 37
1790 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kwiejce Nowe 36
1791 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 35
1792 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 35
1793 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- zagospodarowanie miejsca na wypoczynek w Kamienniku 34
1794 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 34
1795 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 33
1796 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 33
1797 Zapytanie i odpowiedź dot. zadłużenia gminy 33
1798 Uchwała nr XXX/204/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033 32
1799 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 31
1800 Ogłoszenie dot. dalszego zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+305 w miejscowości Drawski Młyn (DW181) 31
1801 Ocena jakości wody - Chełst 30
1802 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 30
1803 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 30
1804 Uchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 29
1805 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dnia 3 września 2021 roku - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 122/5 i 57 - obręb Kamiennik. 27
1806 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 26
1807 Obwieszczenie - sprawa decyzji o lokalizacji inw. celu publ.- Budowa drogi w m. Kamiennik na dz. 122/5 i 57 (mozliwośc zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji) 25
1808 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15/0,4kV i nn-0,4kV na działakch w obrębie Kamiennik 25
1809 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 1299/28 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 25
1810 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni razem 24
1811 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS 23
1812 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 23
1813 Uchwała nr XXIX/196/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 23
1814 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- spotkanie integracyjne Klubu Seniora 21
1815 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 21
1816 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 21
1817 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 20
1818 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 19
1819 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 15
1820 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 12
1821 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 12
1822 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969 12
1823 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 9
1824 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 9
1825 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
1826 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 6
1827 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 6
1828 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 5
1829 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 1
1830 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
1831 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1
1832 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
1833 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
1834 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
1835 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1