Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 14669
2 Stanowiska pracy 12939
3 Sołectwa 11420
4 Dane kontaktowe 8629
5 Struktura organizacyjna 8112
6 Skład Rady Gminy Drawsko 7793
7 Wójt 7707
8 Wnioski do pobrania 7178
9 Gospodarka odpadami 6840
10 Godziny urzędowania 6505
11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 6389
12 Młodociani pracownicy – dokształcanie 6348
13 Komisje Rady Gminy Drawsko 6313
14 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 6131
15 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 6079
16 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 5937
17 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 5820
18 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 5684
19 Wycinka drzew 5371
20 Rejestry 5366
21 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 5362
22 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5300
23 Statut Gminy Drawsko 5108
24 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 5031
25 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4989
26 Komunalizacja mienia 4828
27 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4592
28 Polityka cookies 4569
29 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 4495
30 Instrukcja korzystania z BIPu 4494
31 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 4348
32 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 4206
33 Oświadczenia majątkowe radnych 4174
34 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 4061
35 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 3890
36 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 3834
37 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 3813
38 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 3789
39 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 3784
40 Pomoc publiczna w 2014 r. 3779
41 Składy obwodowych komisji wyborczych 3749
42 Azbest - gminny program 3738
43 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3661
44 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 3619
45 Sprostowanie do informacji 3610
46 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 3575
47 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 3568
48 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3546
49 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3512
50 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3507
51 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3507
52 Konsultacje społeczne 2013 3489
53 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3472
54 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3470
55 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3458
56 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3457
57 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3412
58 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3403
59 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3395
60 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 3359
61 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3343
62 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3322
63 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3317
64 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3272
65 Terminy polowań zbiorowych 3261
66 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3252
67 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3245
68 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3236
69 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3231
70 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3230
71 Wyniki wyborów II tura 3217
72 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3215
73 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3211
74 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3209
75 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3205
76 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3205
77 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3196
78 Jezioro Piast w Kwiejcach 3171
79 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 3167
80 Obw. o numerach komitetów list 3149
81 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 3144
82 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 3144
83 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 3141
84 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 3137
85 Komunikat PPIS w Czarnkowie 3127
86 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 3106
87 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 3090
88 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 3086
89 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 3074
90 Zestawienie wyborów 3062
91 Skład obwodowych komisji wyborczych 3049
92 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3025
93 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 3020
94 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3015
95 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 3013
96 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 3009
97 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 3000
98 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 2997
99 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2994
100 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 2979
101 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 2960
102 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2957
103 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 2956
104 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2951
105 Zgłoszenie kandydatów 2950
106 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 2947
107 Prace w komisji 2945
108 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 2931
109 Inf. o osob. niep. 2923
110 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2922
111 Udostępnienie spisu wyborców 2915
112 Obwieszczenie o obwodach 2914
113 Dopisywanie do spisu wyborców 2914
114 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 2898
115 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 2897
116 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 2884
117 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2883
118 Zgł. kandydatów 2875
119 Wniosek o pełn. w głosowaniu 2859
120 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 2851
121 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2845
122 Zaświadczenie o prawie do głosowania 2834
123 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 2816
124 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 2814
125 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 2808
126 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2808
127 Obowiązek szkolny i nauki 2807
128 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 2776
129 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 2776
130 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 2769
131 Komunikap PPIS w Czarnkowie 2768
132 Pomoc publiczna 2015 2767
133 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 2748
134 Nabór na stanowisko 500+ 2747
135 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 2741
136 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 2720
137 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 2714
138 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 2714
139 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 2702
140 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 2694
141 Obw. o okręgach wyborczych 2684
142 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2669
143 Zarządzenie wojewody - kalendarz 2651
144 Księga rejestrowa instytucji kultury 2644
145 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 2632
146 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 2630
147 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 2618
148 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2615
149 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2612
150 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2611
151 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2605
152 Jezioro Moczydło w Marylinie 2603
153 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2585
154 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2552
155 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2540
156 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2521
157 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2493
158 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2487
159 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2486
160 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2481
161 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2388
162 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 2386
163 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2385
164 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2382
165 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 2378
166 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2352
167 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2337
168 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2335
169 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2293
170 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2282
171 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2253
172 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2238
173 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2225
174 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2207
175 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2200
176 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 2167
177 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 2133
178 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2123
179 Pomoc publiczna w roku 2016 2120
180 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 2099
181 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 2089
182 WPF 2013 2082
183 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 2078
184 Budżet 2015 2070
185 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 2061
186 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 2056
187 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2045
188 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 2022
189 Klauzula informacyjna 2016
190 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 2001
191 Budżet 2013 1990
192 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1978
193 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 1970
194 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1966
195 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 1962
196 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1939
197 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1934
198 WPF 2015 1932
199 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 1919
200 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 1917
201 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 1917
202 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 1914
203 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 1896
204 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 1896
205 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 1894
206 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 1891
207 Budżet 2014 1884
208 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 1877
209 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1867
210 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 1853
211 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 1840
212 Program na 2019 1840
213 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 1838
214 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 1837
215 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 1835
216 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1831
217 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 1819
218 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 1814
219 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1806
220 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 1791
221 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 1786
222 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 1770
223 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1769
224 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1766
225 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1752
226 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1750
227 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 1747
228 WPF 2014 1743
229 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 1736
230 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 1731
231 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 1727
232 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 1723
233 Nabór na stanowisko urzędnicze 1720
234 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 1720
235 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 1719
236 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 1718
237 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 1716
238 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 1709
239 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 1708
240 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 1702
241 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1700
242 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 1698
243 Budżet 2016 1691
244 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 1683
245 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1677
246 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1673
247 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 1671
248 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 1659
249 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1657
250 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 1656
251 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 1654
252 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1654
253 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 1654
254 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 1653
255 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 1648
256 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1648
257 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 1647
258 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 1646
259 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1641
260 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1638
261 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1634
262 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 1634
263 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1634
264 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 1631
265 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1630
266 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1627
267 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1621
268 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1620
269 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1619
270 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1617
271 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 1615
272 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1614
273 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1613
274 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1611
275 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 1608
276 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1606
277 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1604
278 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1603
279 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1596
280 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1595
281 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1592
282 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1592
283 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1582
284 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1582
285 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1582
286 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1581
287 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1579
288 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1575
289 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1574
290 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1568
291 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1566
292 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 1565
293 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1563
294 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1560
295 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1557
296 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1556
297 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1555
298 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1552
299 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1552
300 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1549
301 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1548
302 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1547
303 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1546
304 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1543
305 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1542
306 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1542
307 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1541
308 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1539
309 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1538
310 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1535
311 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1529
312 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1529
313 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1529
314 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1525
315 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1523
316 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1522
317 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1518
318 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1515
319 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1514
320 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 1509
321 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1508
322 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1507
323 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1505
324 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1505
325 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1505
326 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1504
327 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1502
328 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1497
329 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1497
330 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1496
331 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1495
332 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 1495
333 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1495
334 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1495
335 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1493
336 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1491
337 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1488
338 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1488
339 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 1486
340 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1485
341 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1484
342 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1483
343 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1483
344 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1482
345 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1478
346 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1477
347 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1476
348 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1468
349 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1468
350 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1464
351 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1462
352 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1461
353 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1459
354 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1457
355 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1455
356 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1449
357 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 1444
358 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1444
359 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1436
360 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1436
361 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1435
362 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1435
363 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1429
364 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1424
365 Budżet 2017 1422
366 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1421
367 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1421
368 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1421
369 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1416
370 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1413
371 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1412
372 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1408
373 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1407
374 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1402
375 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1397
376 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1397
377 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 1396
378 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1393
379 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1392
380 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1389
381 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1388
382 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1385
383 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1384
384 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1382
385 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1381
386 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1379
387 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1377
388 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1375
389 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1375
390 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1374
391 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1373
392 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1373
393 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1365
394 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1365
395 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1364
396 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1361
397 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1360
398 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1360
399 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1359
400 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1359
401 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1355
402 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1354
403 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1353
404 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1350
405 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1345
406 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1340
407 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1338
408 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1337
409 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1333
410 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1333
411 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1329
412 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1328
413 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1326
414 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1324
415 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1323
416 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1323
417 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1318
418 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1317
419 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1317
420 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1317
421 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1316
422 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1316
423 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1315
424 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1315
425 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1315
426 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1314
427 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1313
428 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1311
429 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1310
430 WPF 2016 1309
431 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1301
432 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1299
433 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1298
434 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1297
435 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1296
436 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1296
437 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1294
438 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1293
439 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1291
440 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1289
441 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1288
442 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1288
443 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1286
444 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1282
445 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1282
446 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1282
447 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1280
448 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1280
449 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1278
450 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1277
451 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1275
452 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1274
453 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1272
454 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1270
455 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1269
456 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1269
457 Budżet 2018 1268
458 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1267
459 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1267
460 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1266
461 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1265
462 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1265
463 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1261
464 Plan zamówień na 2017 rok 1259
465 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1258
466 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1257
467 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1257
468 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1257
469 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1255
470 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1255
471 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1254
472 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1254
473 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1253
474 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1253
475 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1253
476 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1253
477 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1253
478 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1247
479 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1246
480 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1242
481 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1241
482 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1240
483 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1240
484 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1239
485 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1239
486 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1238
487 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 1238
488 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1236
489 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1235
490 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1234
491 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1232
492 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1232
493 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1230
494 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1230
495 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1229
496 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1228
497 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1227
498 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1226
499 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1225
500 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1225
501 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1225
502 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1219
503 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1217
504 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1217
505 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1216
506 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1216
507 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1214
508 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1214
509 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1212
510 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1212
511 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1210
512 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1209
513 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1207
514 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1206
515 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 1206
516 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1206
517 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1205
518 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1205
519 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1204
520 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1200
521 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 1200
522 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1198
523 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1195
524 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1194
525 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1194
526 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1192
527 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1191
528 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1191
529 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1190
530 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1188
531 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1187
532 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1187
533 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1185
534 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1185
535 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1185
536 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1184
537 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1183
538 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1182
539 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1181
540 Uchwała na 2019 1180
541 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1179
542 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1177
543 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1175
544 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1175
545 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1174
546 WPF 2017 1173
547 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1171
548 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1169
549 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1167
550 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 1166
551 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1165
552 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1164
553 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1163
554 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 1163
555 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1162
556 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1162
557 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1162
558 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 1155
559 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1155
560 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1155
561 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1153
562 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1153
563 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1152
564 Klauzula informacyjna RODO 1150
565 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1149
566 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1149
567 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1149
568 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1148
569 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 1148
570 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 1148
571 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1146
572 Urząd 1145
573 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 1144
574 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 1144
575 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1143
576 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1143
577 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1142
578 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1138
579 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 1137
580 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1136
581 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 1136
582 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1135
583 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1134
584 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1131
585 Budżet 2019 1130
586 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1130
587 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1129
588 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1129
589 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1128
590 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1127
591 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 1127
592 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1126
593 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 1126
594 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1126
595 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1125
596 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1124
597 Uproszczona oferta na zadania publiczne 1124
598 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 1123
599 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 1123
600 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1123
601 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 1123
602 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1122
603 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1121
604 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1121
605 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 1120
606 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1120
607 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1119
608 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 1115
609 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 1115
610 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1114
611 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1114
612 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1108
613 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 1107
614 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1107
615 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 1107
616 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1107
617 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1104
618 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1103
619 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1101
620 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1101
621 Transmisje video pod linkiem 1100
622 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1100
623 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 1100
624 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 1100
625 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 1099
626 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 1098
627 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1097
628 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 1097
629 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1097
630 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1096
631 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1094
632 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1090
633 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1089
634 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 1087
635 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1087
636 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 1085
637 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 1084
638 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1084
639 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1082
640 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 1082
641 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1082
642 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1080
643 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1079
644 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 1078
645 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 1078
646 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1078
647 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 1078
648 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1078
649 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1076
650 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 1076
651 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 1075
652 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1075
653 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 1068
654 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1067
655 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1067
656 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 1066
657 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1065
658 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 1064
659 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1063
660 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 1062
661 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 1060
662 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1055
663 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 1053
664 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 1052
665 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 1049
666 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1049
667 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 1047
668 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1046
669 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1044
670 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 1041
671 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 1040
672 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 1038
673 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 1038
674 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 1036
675 Szkoła Podstawowa w Drawsku 1036
676 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 1033
677 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 1031
678 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1031
679 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 1031
680 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 1030
681 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 1030
682 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 1030
683 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1029
684 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 1027
685 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1024
686 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1024
687 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 1023
688 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 1022
689 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 1020
690 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1019
691 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 1019
692 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 1019
693 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1018
694 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 1016
695 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1015
696 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1014
697 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 1013
698 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 1013
699 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1012
700 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1009
701 Uchwała nr 5 1008
702 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1007
703 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1003
704 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1003
705 Pomoc publiczna 2017 1001
706 WPF 2018 1001
707 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 997
708 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 997
709 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 997
710 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 996
711 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 996
712 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 996
713 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 995
714 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 995
715 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 995
716 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 994
717 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 991
718 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 991
719 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 991
720 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 990
721 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 988
722 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 988
723 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 987
724 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 987
725 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 986
726 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 986
727 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 985
728 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 985
729 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 983
730 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 982
731 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 980
732 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 979
733 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 979
734 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 978
735 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 977
736 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 976
737 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 976
738 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 976
739 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 975
740 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 974
741 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 972
742 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 971
743 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 966
744 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 964
745 Ocena jakości wody - Chełst 964
746 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 964
747 Dyżury Gminnej Komisji 963
748 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 963
749 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 962
750 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 962
751 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 961
752 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 961
753 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 959
754 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 959
755 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 959
756 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 959
757 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 959
758 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 958
759 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 957
760 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 957
761 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 956
762 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 956
763 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 956
764 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 953
765 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 953
766 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 952
767 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 952
768 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 951
769 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 950
770 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 950
771 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 949
772 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 948
773 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 948
774 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 944
775 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 943
776 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 943
777 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 942
778 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 940
779 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 938
780 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 938
781 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 934
782 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 933
783 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 933
784 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 933
785 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 931
786 Plan zamówień na 2018 rok 931
787 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 930
788 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 929
789 Szkoła Podstawowa w Piłce 928
790 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 928
791 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 928
792 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 928
793 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 926
794 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 926
795 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 924
796 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 923
797 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 922
798 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 920
799 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 920
800 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 919
801 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 919
802 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 919
803 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 918
804 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 917
805 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 917
806 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 916
807 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 915
808 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 914
809 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 913
810 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 912
811 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 912
812 Uchwała nr 4 912
813 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 909
814 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 909
815 Informacja o wynikach naboru 908
816 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 908
817 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 908
818 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 908
819 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 907
820 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 907
821 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 907
822 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 906
823 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 904
824 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 904
825 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 904
826 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 904
827 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 902
828 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 901
829 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 899
830 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 898
831 Szkoła Podstawowa w Chełście 898
832 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 897
833 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 897
834 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 896
835 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 896
836 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 896
837 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 894
838 Pomoc publiczna w 2018 r. 894
839 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 892
840 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 892
841 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 892
842 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 892
843 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 891
844 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 889
845 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 888
846 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 887
847 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 886
848 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 885
849 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 885
850 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 883
851 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 883
852 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 882
853 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 882
854 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 880
855 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 878
856 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 877
857 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 875
858 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 874
859 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 871
860 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 870
861 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 869
862 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 869
863 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 869
864 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 868
865 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 868
866 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 867
867 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 867
868 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 866
869 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 864
870 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 864
871 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 862
872 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 859
873 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 859
874 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 858
875 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 857
876 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 856
877 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 856
878 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 856
879 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 856
880 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 855
881 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 854
882 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 853
883 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 853
884 Zawiadomienie o zgromadzeniu 852
885 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 851
886 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 851
887 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 851
888 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 849
889 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 849
890 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 849
891 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 847
892 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 844
893 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 843
894 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 843
895 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 842
896 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 841
897 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 841
898 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 840
899 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 838
900 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 837
901 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 836
902 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 836
903 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 834
904 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 834
905 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 833
906 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 832
907 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 832
908 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 832
909 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 832
910 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 831
911 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 830
912 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 828
913 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 826
914 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 825
915 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 825
916 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 824
917 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 822
918 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 820
919 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 820
920 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 820
921 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 819
922 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 818
923 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 817
924 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 817
925 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 817
926 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 817
927 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 817
928 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 816
929 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 816
930 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 815
931 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 815
932 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 813
933 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 811
934 Budżet 2020 811
935 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 810
936 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 810
937 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 808
938 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 808
939 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 807
940 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 806
941 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 805
942 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 805
943 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 805
944 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 804
945 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 804
946 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 802
947 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 801
948 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 797
949 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 797
950 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 796
951 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 795
952 WPF 2019 792
953 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 791
954 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 783
955 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 782
956 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 781
957 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 781
958 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 781
959 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 780
960 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 780
961 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 779
962 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 778
963 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 777
964 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 775
965 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 774
966 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 773
967 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 772
968 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 772
969 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 770
970 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 769
971 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 768
972 Zgłoszenie kandydatów 768
973 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 766
974 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 765
975 Nabór na rachmistrzów spisowych 765
976 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 765
977 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 764
978 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 764
979 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 762
980 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 761
981 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 760
982 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 758
983 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 758
984 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 757
985 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 756
986 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 756
987 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 755
988 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 755
989 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 755
990 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 754
991 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 754
992 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 752
993 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 752
994 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 750
995 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 748
996 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 746
997 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 745
998 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 744
999 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 740
1000 CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 737
1001 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 737
1002 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 736
1003 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 736
1004 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 734
1005 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 733
1006 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 733
1007 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 731
1008 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 731
1009 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 730
1010 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 730
1011 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 729
1012 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 727
1013 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 727
1014 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 725
1015 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 722
1016 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 722
1017 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 722
1018 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 720
1019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 719
1020 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 718
1021 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 717
1022 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 716
1023 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 715
1024 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 714
1025 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 714
1026 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 714
1027 Azbest - informacje dla mieszkańców 711
1028 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 711
1029 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 710
1030 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 709
1031 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 708
1032 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 707
1033 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 707
1034 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 706
1035 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 705
1036 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 703
1037 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 703
1038 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 703
1039 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 700
1040 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 698
1041 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 698
1042 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 698
1043 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 698
1044 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 697
1045 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 695
1046 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 695
1047 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 693
1048 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 692
1049 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 689
1050 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 689
1051 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 688
1052 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 688
1053 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 685
1054 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 684
1055 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 684
1056 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 683
1057 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 682
1058 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 682
1059 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 682
1060 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 679
1061 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 678
1062 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 678
1063 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 678
1064 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 678
1065 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 678
1066 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 677
1067 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 676
1068 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 674
1069 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 674
1070 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 671
1071 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 669
1072 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 669
1073 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 669
1074 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 667
1075 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 667
1076 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 666
1077 Oferta realizacji zadania publicznego 663
1078 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 663
1079 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 662
1080 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 660
1081 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 659
1082 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 658
1083 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 657
1084 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 656
1085 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 653
1086 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 652
1087 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 652
1088 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 650
1089 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 650
1090 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 649
1091 Powszwechny Spis Rolny - informacja 648
1092 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 648
1093 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 646
1094 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 645
1095 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 642
1096 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 641
1097 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 641
1098 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 640
1099 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 637
1100 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 637
1101 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 637
1102 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 636
1103 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 635
1104 Program Czyste Powietrze 635
1105 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 635
1106 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 635
1107 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 634
1108 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 634
1109 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 634
1110 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 634
1111 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 633
1112 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 632
1113 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 631
1114 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 629
1115 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 629
1116 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 629
1117 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 629
1118 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 628
1119 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 628
1120 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 628
1121 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 627
1122 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 626
1123 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 626
1124 Obwodowe komisje wyborcze skład 623
1125 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 623
1126 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 622
1127 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 621
1128 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 620
1129 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 619
1130 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 618
1131 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 618
1132 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 617
1133 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 617
1134 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 616
1135 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 616
1136 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 614
1137 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 611
1138 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 611
1139 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 609
1140 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 607
1141 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 607
1142 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 606
1143 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 605
1144 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 603
1145 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 602
1146 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 601
1147 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 598
1148 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 597
1149 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 597
1150 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 596
1151 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 596
1152 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 596
1153 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 595
1154 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 593
1155 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 592
1156 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 592
1157 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 591
1158 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 591
1159 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 589
1160 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 589
1161 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 589
1162 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 588
1163 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 588
1164 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 587
1165 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 587
1166 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 586
1167 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 586
1168 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 586
1169 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 585
1170 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 584
1171 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 583
1172 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 582
1173 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 582
1174 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 582
1175 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 581
1176 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 580
1177 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 580
1178 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 579
1179 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 579
1180 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 578
1181 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 578
1182 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 576
1183 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 573
1184 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 573
1185 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 571
1186 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 571
1187 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 570
1188 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 569
1189 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 569
1190 Petycja w sprawie referendum ludowego 568
1191 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 568
1192 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 567
1193 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 567
1194 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 567
1195 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 566
1196 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 566
1197 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 565
1198 Budżet 2021 565
1199 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 565
1200 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 564
1201 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 564
1202 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 564
1203 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 564
1204 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 564
1205 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 564
1206 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 563
1207 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 562
1208 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 562
1209 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 561
1210 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 561
1211 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 561
1212 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 559
1213 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 559
1214 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 559
1215 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 559
1216 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 559
1217 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 558
1218 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 557
1219 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 557
1220 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 556
1221 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 554
1222 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 554
1223 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 554
1224 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 554
1225 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 554
1226 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 554
1227 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 552
1228 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 552
1229 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 551
1230 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 551
1231 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 550
1232 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 549
1233 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 548
1234 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 548
1235 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 547
1236 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 545
1237 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 545
1238 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 543
1239 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 543
1240 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 541
1241 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 541
1242 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 540
1243 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 539
1244 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 539
1245 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 539
1246 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 539
1247 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 538
1248 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 537
1249 Pomoc publiczna 2019 537
1250 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 537
1251 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 536
1252 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 536
1253 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 535
1254 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 535
1255 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 534
1256 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 534
1257 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 534
1258 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 532
1259 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 532
1260 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2021 532
1261 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 531
1262 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 531
1263 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 531
1264 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 530
1265 WPF 2020 530
1266 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 530
1267 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 529
1268 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 527
1269 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 527
1270 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 527
1271 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 525
1272 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 524
1273 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 523
1274 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 523
1275 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 522
1276 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 521
1277 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 520
1278 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 518
1279 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 517
1280 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 516
1281 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 515
1282 Informacja o udzieleniu zamówienia 514
1283 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 513
1284 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 513
1285 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 512
1286 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 512
1287 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 511
1288 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 511
1289 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 510
1290 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 510
1291 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 509
1292 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 509
1293 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 509
1294 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 508
1295 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 507
1296 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 506
1297 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 506
1298 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 505
1299 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 504
1300 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 504
1301 Konkurs na realizację zadań publicznych 504
1302 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 502
1303 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 501
1304 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 500
1305 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 500
1306 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 498
1307 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 498
1308 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 498
1309 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 498
1310 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 497
1311 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 497
1312 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 496
1313 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 496
1314 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 494
1315 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 493
1316 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 493
1317 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 492
1318 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 492
1319 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 491
1320 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 490
1321 Brak opłat targowych w roku 2021 487
1322 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 487
1323 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 487
1324 Składy OKW 486
1325 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 486
1326 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 484
1327 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 481
1328 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 481
1329 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 481
1330 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 481
1331 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 480
1332 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 480
1333 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 479
1334 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 479
1335 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 477
1336 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 476
1337 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 476
1338 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 475
1339 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 472
1340 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 471
1341 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 469
1342 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 469
1343 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 467
1344 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 466
1345 Nabór na pracownika gospodarczego 463
1346 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 463
1347 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 461
1348 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 461
1349 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 461
1350 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 460
1351 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 459
1352 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 458
1353 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 458
1354 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 457
1355 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 457
1356 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 457
1357 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 456
1358 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 456
1359 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 455
1360 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 454
1361 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 454
1362 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 453
1363 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 453
1364 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 453
1365 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 453
1366 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 452
1367 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 452
1368 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 449
1369 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 449
1370 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 448
1371 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 448
1372 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 448
1373 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 445
1374 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 445
1375 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 444
1376 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 444
1377 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 442
1378 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 442
1379 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 440
1380 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 440
1381 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 437
1382 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 436
1383 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 436
1384 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 436
1385 Obw. - budowa chodnika w Chełście 435
1386 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 434
1387 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 434
1388 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 433
1389 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 431
1390 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 431
1391 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 430
1392 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 430
1393 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 428
1394 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 427
1395 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 424
1396 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 424
1397 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 422
1398 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 421
1399 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 420
1400 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 420
1401 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 420
1402 Zmiana granic i składów OKW 419
1403 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 417
1404 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 417
1405 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 417
1406 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 416
1407 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 416
1408 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 416
1409 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 414
1410 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 413
1411 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 412
1412 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 411
1413 Oświadczenia majątkowe radnych 2021 410
1414 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 410
1415 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 409
1416 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 409
1417 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 408
1418 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 407
1419 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 407
1420 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 407
1421 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 406
1422 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 405
1423 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 404
1424 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 404
1425 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 404
1426 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 402
1427 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 402
1428 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 402
1429 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 401
1430 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 399
1431 WPF 2021 399
1432 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 399
1433 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 398
1434 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 396
1435 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 396
1436 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 395
1437 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 394
1438 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 393
1439 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 390
1440 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 390
1441 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 389
1442 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 388
1443 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 386
1444 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 386
1445 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 386
1446 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 386
1447 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 385
1448 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 384
1449 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 384
1450 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 384
1451 Oświadczenie w sprawie dostępności 381
1452 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 379
1453 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 378
1454 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 377
1455 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 376
1456 Petycja w sprawie życia zbiorowego 376
1457 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 375
1458 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 373
1459 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 373
1460 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 373
1461 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 370
1462 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2021 370
1463 Informacja o udzieleniu zamówienia 369
1464 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 369
1465 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 368
1466 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 366
1467 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 365
1468 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 365
1469 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 355
1470 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 354
1471 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 354
1472 Wybory Prezydenckie 353
1473 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 352
1474 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 352
1475 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 350
1476 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 350
1477 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 345
1478 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 344
1479 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 343
1480 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 341
1481 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 341
1482 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 341
1483 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 341
1484 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 341
1485 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 338
1486 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 334
1487 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 333
1488 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 333
1489 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 331
1490 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 331
1491 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 330
1492 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 328
1493 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 328
1494 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 327
1495 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 327
1496 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 326
1497 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 325
1498 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 323
1499 I przetarg na sprzedaż działki nr 77/4 w obr. Kwiejce Nowe, termin przetargu 29 września 2021 roku 323
1500 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 323
1501 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 322
1502 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 320
1503 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 317
1504 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 315
1505 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 315
1506 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 312
1507 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 312
1508 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 311
1509 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 311
1510 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 309
1511 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 309
1512 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 308
1513 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 308
1514 II przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce Nowe, działka nr 77/4, termin przetargu 16 listopada 2021 roku 308
1515 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 306
1516 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 306
1517 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 305
1518 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 305
1519 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 304
1520 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 302
1521 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 302
1522 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 302
1523 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 302
1524 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 301
1525 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 301
1526 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 300
1527 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 299
1528 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 298
1529 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 298
1530 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 296
1531 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 296
1532 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 295
1533 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 294
1534 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 293
1535 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 293
1536 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 292
1537 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 292
1538 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 292
1539 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 291
1540 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 291
1541 Nagrody 2020 290
1542 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 289
1543 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 287
1544 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 286
1545 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 285
1546 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2022 r. 283
1547 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 283
1548 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 283
1549 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 283
1550 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 283
1551 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 281
1552 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 280
1553 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 280
1554 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 279
1555 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 278
1556 Wznowienie nieodpłatnych porad prawnych 278
1557 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 278
1558 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 277
1559 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 276
1560 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 275
1561 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 275
1562 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 272
1563 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 272
1564 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 271
1565 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 271
1566 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 271
1567 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 270
1568 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 270
1569 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 270
1570 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 270
1571 Nagrody 2019 r. 270
1572 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 270
1573 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 270
1574 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 268
1575 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 266
1576 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 266
1577 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 266
1578 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 266
1579 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 265
1580 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 265
1581 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 265
1582 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 265
1583 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 265
1584 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 264
1585 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 263
1586 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 262
1587 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 261
1588 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 260
1589 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 260
1590 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 259
1591 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 259
1592 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 259
1593 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r. 258
1594 Ocena jakości wody - Drawsko 257
1595 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 256
1596 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 255
1597 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 254
1598 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 252
1599 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 250
1600 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 248
1601 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 248
1602 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 247
1603 II przetarg na maszyny rolnicze 247
1604 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 246
1605 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 246
1606 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 242
1607 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 242
1608 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 242
1609 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 241
1610 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 241
1611 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2022 r. 240
1612 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 240
1613 Nagrody 2018 240
1614 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 240
1615 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 239
1616 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 239
1617 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 239
1618 Nagrody 2017 239
1619 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 238
1620 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 237
1621 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 235
1622 Konsultacje zmiany uchwały 235
1623 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 235
1624 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 234
1625 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 234
1626 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 234
1627 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 233
1628 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 233
1629 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 232
1630 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 232
1631 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 231
1632 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 229
1633 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 228
1634 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 227
1635 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 227
1636 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 226
1637 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 226
1638 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 225
1639 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 225
1640 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 224
1641 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 224
1642 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 223
1643 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 221
1644 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 221
1645 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 220
1646 Nabór na stanowisko opiekunki świetlicy w Drawsku 218
1647 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 218
1648 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 217
1649 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 217
1650 Informacja o odwołaniu przetargu 217
1651 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę 216
1652 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 215
1653 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 215
1654 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 214
1655 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 213
1656 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 212
1657 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 212
1658 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 210
1659 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 210
1660 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 210
1661 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 209
1662 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik 209
1663 Sprzedaż drewna opałowego 209
1664 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 209
1665 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 209
1666 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 208
1667 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 208
1668 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 208
1669 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 206
1670 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 205
1671 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2022 r. 205
1672 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 204
1673 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 203
1674 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 203
1675 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 202
1676 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 202
1677 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 201
1678 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 200
1679 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 200
1680 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 199
1681 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 199
1682 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 199
1683 Budżet 2022 198
1684 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 773, obręb Drawsko (wieś Drawski Młyn Wybudowanie) 198
1685 Pomoc publiczna 2020 r. 198
1686 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 198
1687 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 196
1688 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 196
1689 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS 195
1690 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4 194
1691 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 194
1692 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 193
1693 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 192
1694 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 191
1695 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 191
1696 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 189
1697 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 188
1698 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 187
1699 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji w Marylinie nad Jeziorem Moczydło 186
1700 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 186
1701 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzrennego, Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej 186
1702 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 185
1703 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 185
1704 Petycja - program ochrony powietrza 185
1705 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 185
1706 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 184
1707 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 184
1708 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 184
1709 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 184
1710 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 184
1711 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 183
1712 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 183
1713 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 181
1714 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 181
1715 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 181
1716 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 180
1717 Wydłużony termin ofert na zadania publiczne 180
1718 Odpowiedź na petycje Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko oraz Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc 180
1719 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 180
1720 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 179
1721 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 179
1722 Zapytanie i odpowiedź dot. wycinki drzew przy kościele w Drawsku 178
1723 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 178
1724 Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 178
1725 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 176
1726 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 176
1727 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 175
1728 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 174
1729 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 174
1730 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 174
1731 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 172
1732 Petycja Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 172
1733 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 171
1734 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 171
1735 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 171
1736 Uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsk 171
1737 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 169
1738 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 169
1739 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 168
1740 Uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2021/2022. 167
1741 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 167
1742 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 166
1743 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- zagospodarowanie miejsca na wypoczynek w Kamienniku 166
1744 Uchwała nr XXX/203/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 165
1745 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 08-11-2021 roku 165
1746 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 164
1747 Uchwała nr XXIX/197/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 164
1748 Przetarg na działkę rekreacyjną w Kwiejcach Nowych, termin przetargu 18 marca 2022 roku 163
1749 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 163
1750 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 161
1751 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 160
1752 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 160
1753 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 Aneks Nr 4 160
1754 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 159
1755 Uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. 159
1756 Zapytanie i odpowiedź dot. zadłużenia gminy 159
1757 Komunikat kąpieliskowy Nr 4/2021 158
1758 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 158
1759 Uchwała nr XXX/204/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033 158
1760 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 158
1761 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kwiejce Nowe 157
1762 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 157
1763 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 157
1764 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 156
1765 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 1299/28 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 155
1766 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 155
1767 Zaw. o wydaniu postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.420.10.2021.JC.7 155
1768 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 155
1769 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka, działka nr 489 155
1770 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 155
1771 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 153
1772 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 153
1773 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 152
1774 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 152
1775 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 152
1776 Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 152
1777 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 152
1778 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 152
1779 Uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 152
1780 Poradnik antysmogowy 151
1781 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 151
1782 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dn. 15.07.2021r. - dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaia w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej, na dz. nr 122/5 i 57 - obręb Kamiennik 151
1783 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni razem 151
1784 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 151
1785 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 151
1786 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 150
1787 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- spotkanie integracyjne Klubu Seniora 149
1788 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko, gm. Drawsko 149
1789 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko 148
1790 Uchwała nr XXXV/233/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko. 148
1791 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko I'' 148
1792 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 147
1793 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 146
1794 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 146
1795 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 146
1796 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 145
1797 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo 144
1798 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 144
1799 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 144
1800 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 143
1801 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 143
1802 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27, 29.11.2021r 143
1803 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 142
1804 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 27 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy kablowej linii nn oświetlenia drogowego na cz. działki nr 199 położonej w obrębie Piłka 142
1805 Terminarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 142
1806 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 141
1807 Uchwała nr XXIX/195/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2020 r. 141
1808 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 141
1809 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 141
1810 Klauzula informacyjne RODO 139
1811 Zapytanie ofertowe dla przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’ 139
1812 Uchwała nr XXXIII/226/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 138
1813 WPF 2022 138
1814 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 138
1815 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 137
1816 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. dot. budowy kabl. linii nn oświetlenia drogowego w Piłce na dz. nr 199. 137
1817 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 137
1818 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawsko, cz. działki nr 179/9 137
1819 Ogłoszenie 134
1820 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.17.2021.AS 134
1821 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Organizacja IX Paraolimpiady 134
1822 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 134
1823 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 131
1824 Uchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 131
1825 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dnia 3 września 2021 roku - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 122/5 i 57 - obręb Kamiennik. 131
1826 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 131
1827 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko III'' zlokalizowanego na działce o nr ew.15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 130
1828 Uchwała nr XXXII/220/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko. 130
1829 Uchwała nr XXXI/210/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Brzozowa 129
1830 Wykaz nieruchomości do sprzedazy, działka rekreacyjna we wsi Kwiejce (dzialka nr 59/3, obręb Kwiejce) 128
1831 Uchwała nr XXXII/211/2021 z dn. 27.10.2021 r. uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 128
1832 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 128
1833 Uchwała nr XXXI/207/2021 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnk.-Trzcian. na budowę ścieżki Drawsko-Krzyż 127
1834 Ocena jakości wody Przedszkole Chełst 127
1835 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 126
1836 Uchwała nr XXXII/216/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 126
1837 Ocena jakości wody Przedszkole Piłka 125
1838 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 125
1839 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia pn: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’. 124
1840 Informacja o zbiorowym polowaniu Koło Łowieckie nr 3 Złota Kielnia 124
1841 Uchwała nr XXXI/205/2021 z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na lata 2021-2033 124
1842 Uchwała nr XXXII/214/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 124
1843 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 124
1844 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 124
1845 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023 123
1846 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 123
1847 Ocena jakości wody - Chełst 123
1848 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 123
1849 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 123
1850 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. działki nr 504 122
1851 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS z dnia 18 października 2021 roku 122
1852 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 122
1853 Obwieszczenie - sprawa decyzji o lokalizacji inw. celu publ.- Budowa drogi w m. Kamiennik na dz. 122/5 i 57 (mozliwośc zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji) 121
1854 Ogłoszenie dot. dalszego zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+305 w miejscowości Drawski Młyn (DW181) 121
1855 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka budowlana we wsi Chełst (działka, 78/3 obręb Chełst Zachód) 121
1856 Uchwała nr XXXI/208/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruch. - działka nr 732/6 i 732/10 w Drawskim Młynie na drogę dojazdową 121
1857 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Pęckowo, działka nr 375 121
1858 Uchwała na XXXI/206/2021 r. z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany WPF na lata 2021-2033 121
1859 Ocena jakości wody wodociąg Chełst 120
1860 Uchwała nr XXIX/196/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 120
1861 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 119
1862 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 119
1863 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 549/2 w m. Piłka 119
1864 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969 119
1865 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kamiennik 118
1866 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 481/2, m. Drawsko 118
1867 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15/0,4kV i nn-0,4kV na działakch w obrębie Kamiennik 118
1868 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, dz. 315/2 i cz. dz 987 118
1869 Uchwała nr XXXII/215/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. 117
1870 Uchwała nr XXXI/209/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Akacjowa 117
1871 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 117
1872 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 117
1873 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 117
1874 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 117
1875 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 116
1876 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 116
1877 Uchwała nr XXXII/217/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033. 116
1878 ocena jakości wody wodociąg Drawsko 116
1879 Uchwała nr XXXIII/225/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 116
1880 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 115
1881 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia , Pęckowo, działki nr 127 115
1882 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 115
1883 Uchwała nr XXXII/213/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 114
1884 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 778 w m. Drawski Młyn 114
1885 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn 113
1886 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Mikołajkowy Turniej Karate 113
1887 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 113
1888 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka dz. 47/1 113
1889 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 113
1890 Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana (obręb Drawsko, działki nr 724/8, 724/9) 113
1891 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m.Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 112
1892 Uchwała nr XXXII/218/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 112
1893 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 112
1894 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 111
1895 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 111
1896 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 111
1897 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 111
1898 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 111
1899 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 110
1900 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego do zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentów zmiany uchwał w sprawie wprowadzania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 110
1901 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 110
1902 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2022 rok 110
1903 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 109
1904 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko III’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 109
1905 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko 109
1906 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2020/2021 109
1907 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Pęckowo 109
1908 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 109
1909 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Drawsko 109
1910 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 108
1911 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 108
1912 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2021 - Nasza Wieś Naszym Domem 108
1913 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 107
1914 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 107
1915 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 20.10.2021r. - dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej bud. elektroen. sieci kablowej nn-0,4kV i SN-15/0,4 kV na działkach w obrębie Kamiennik 107
1916 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki nr 549/2 107
1917 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 107
1918 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 107
1919 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ewid. 134, 269, 270, 271, 294, 295, 296/2, 644, 643 - obr. Pęckowo, 505/4 - obręb Drawsko - dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy. 107
1920 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 167, 168, 169, 170, 287, 288, 290, 285, 286, 266, 267 obr. Pęckowo 106
1921 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.20.2021.AS dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na działkach nr ewid. 167, 168, 169, 170, 287, 288, 290, 285, 286, 266 i 267 - obr. Pęckowo - dot. projektu decyzji o warunkach zabudowy. 106
1922 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 106
1923 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 105
1924 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 105
1925 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 05.11.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Kamiennik, w gminie Drawsko 105
1926 Uchwała nr XXXII/219/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 105
1927 Informacja o dostępności 104
1928 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 43/8 104
1929 Uchwała nr XXXIII/227/2021 z dnia 29.11.2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. 103
1930 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 103
1931 Obw. Zaw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Mł. 103
1932 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 102
1933 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko, nr działki 582/1 i 596 102
1934 Obw. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko 102
1935 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr 86/33 ewid. w m. Chełst 101
1936 Uchwała nr XXXIII/224/2021 z dnia 29.11.2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033. 100
1937 Raport o stanie dostępności 99
1938 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 77/4 w obrębie Kwiejce Nowe 99
1939 Obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą o mocy do 12 MW na dz. w obrębie Pęckowo 99
1940 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 98
1941 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 98
1942 Obwieszczenie w sprawie przedłuzenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwziecia pn Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 30 97
1943 Uchwała nr XXXII/212/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 97
1944 Uchwała nr XXXIII/223/2021 z 29.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 r. ( 97
1945 Uchwała nr XXXIII/221/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 97
1946 Uchwala nr XXXV/235/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. 96
1947 Obwieszczenie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia pn Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 28 96
1948 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS z dnia 03.01.2022r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 12 MW, do realizacji na działach położonych w obrębie Pęckowo i Drawsko 96
1949 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 96
1950 Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dn. 07.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021 95
1951 Koordynator ds. dostępności 94
1952 Obw. Zaw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 94
1953 Uchwala nr XXXIV/229/2021 z dn. 07.12.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2021-2033 92
1954 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ zlokalizowanego przy ul. Szosa Dworcowa 30 w miejscowości Drawski Mł. 92
1955 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 90
1956 Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony środowiska 90
1957 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 87
1958 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 86
1959 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2022 r. 86
1960 Uchwała nr XXXIII/222/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2022”. 85
1961 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 82
1962 Uchwała nr XXXVI/241/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej. 82
1963 Uchwała nr XXXV/234/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022-2033. 81
1964 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 81
1965 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 80
1966 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS dot. Postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do decyzji Wójta Gminy Drawsko o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.07.2021 roku 80
1967 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm fotowoltaicznych PIŁKA V na cz. dz. nr 631/2 - obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn 80
1968 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 79
1969 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 2022 78
1970 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, z dnia 11.02.2022r. (obręb Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2) 78
1971 Uchwała nr XXXV/231/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033. 77
1972 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.41.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowolaticznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko III") 77
1973 Petycja w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Kamiennik i Chełst 77
1974 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 76
1975 Uchwała nr XXXV/230/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 76
1976 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.43.2021.AS z dnia 25 lutego 2022 roku wydanej dla działki nr ewid. 40/5 - obręb Chełst, w gminie Drawsko - dot. budowy insatacji paneli fotowoltaicznych "Elektrownia Słoneczna Moczydła" 76
1977 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą 76
1978 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 75
1979 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 75
1980 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.33.2021.AS w dniu 30 grudnia 2021 roku dotyczącej budowy kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do realizacji na działkach nr 43 i 41 położonych w obrębie Piłka 74
1981 Przetarg na dzierżawę gruntu Drawsko , działki nr 987cz i 315/2 74
1982 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.31.2021.AS z dnia 4 lutego 2022 roku dla działki nr ewid. 443 - obr. Drawsko (budowa elektrowni słonecznych Drawsko IV, Drawsko V) 73
1983 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 73
1984 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 72
1985 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej 72
1986 Uchwała nr XXXV/236/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsk 72
1987 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2022 r. 71
1988 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 30 71
1989 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS dla działki nr ewid. 977/6 - obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn 70
1990 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.42.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowoltaicznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko II"I 69
1991 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.19.2021.AS w dniu 3 stycznia 2022 roku dla inwestycji dot. budowy farm elektrowni fotowoltaicznych na dz. nr 134, 269, 270, 271, 294, 295, 296/2, 644, 643 -obr. Pęckowo, 505/4- obr. Drawsko 69
1992 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.18.2021.AS z dnia 23 grudnia 2021 roku dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 5 MW na części działki nr 308 - obręb Pęckowo 69
1993 Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 69
1994 Uchwała nr XXXV/232/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2021 nie wygasają. 68
1995 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 67
1996 Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Drawsko 67
1997 Uchwała nr XXXVI/239/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie ustanowienia insygniów organów Gminy Drawsko: Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Łańcucha Wójta Gminy Drawsko. 67
1998 Uchwala nr XXXVI/240/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 66
1999 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce, nr 59/3, termin przetargu 03.czerwca 2022 roku 64
2000 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.28.2021.AS dla budowy instalacji paneli fotowoltaicznych Elektrownia Słoneczna Drawsko I, na części działki nr ewid. 15 - obręb Drawsko Nadleśnictwo 64
2001 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2022 r. 64
2002 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 63
2003 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Chełst 63
2004 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 28 62
2005 Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Drawsko 62
2006 Uchwała nr XXXVI/237/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 60
2007 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce 59
2008 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w m. Chełst (obręb Chełst Zachód, działka nr 78/3), termin przetargu 3 czerwca 2022 roku 58
2009 Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Drawsko 57
2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączenia jej do Gminnej ewid. zabytków, Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn 57
2011 Ocena jakości wody Przedszkole w Drawsku i Szkoła Podstawowa w Pęckowie 57
2012 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 01.04.2022 rokui, Drawsko, cz. działki nr 179/9 54
2013 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 51
2014 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 48
2015 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo 46
2016 Uchwała nr XXXVII/251/2022 z dnia 23.03.2022 w sp. Regulaminu nagradzania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 45
2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sprostowaniu omyłki pisarskiej 43
2018 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Drawsko 42
2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewid. zabytków -budynku magazynu w zespole dworca kolejowego w Drawskim Młynie 41
2020 Uchwała nr XXXVII/247/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie regulaminu targowiska wiejskiego „Drawski Ryneczek” w Drawsku. 40
2021 Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji nr SKO.4120.341.14.2022.WZ 39
2022 Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w m. Drawsko 38
2023 Uchwała nr XXXVII/252/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214. 36
2024 Uchwala nr XXXVII/253/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn i Chełst Zachód. 35
2025 Informacja o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile decyzji nr SKO.4120.341.15.2022.WZ 33
2026 Uchwała nr XXXVII/248/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko w 2022 roku. 31
2027 Informacja z otwarcia ofert sprzedaż drewna dz. 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 30
2028 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Pełcza i Kawczyn na terenie działki o nr ewid. 45/2 obręb Kawczyn, 100/2 29
2029 Uchwała nr XXXVII/250/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie Regulaminu ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 181 od miejscowości Chełst do miejscowości Kawczyn. 29
2030 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku 28
2031 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - świetlica w Chełście 27
2032 Uchwała nr XXXVII/243/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 27
2033 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Drawsko, cz. działek 152/1, 152/4, 152/5 26
2034 Uchwała nr XXXVII/249/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko na 2022 r. 26
2035 Uchwała nr XXXVII/244/2022 z dnia 23.03.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/214/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 26
2036 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsocwego planu zagosp. przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejnie ul. Leśnej i Wybudowanie 26
2037 Informacja z otwarcia ofert 26
2038 Uchwała nr XXXVII/246/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 25
2039 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.2 25
2040 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 24
2041 Uchwała nr XXXVIII/259/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu nagradzania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 23
2042 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawski Młyn, działka nr 1299/25, obręb Drawsko 23
2043 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Kwiejce, cz. działki nr 73/5 23
2044 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedaż drewna działka 23 Drawsko Nadleśnictwo 21
2045 Uchwala nr XXXVII/245/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w ośrodkach wsparcia. 21
2046 Uchwała nr XXXVIII/258/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drawsko stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Drawsko. 19
2047 Uchwała nr XXXVIII/254/2022 z dnia 26.04.2022 r. uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. (XXXVIII/254/2022) 19
2048 Uchwała nr XXXVII/242/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. ) 18
2049 Uchwała nr XXXVIII/255/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. (XXXVIII/255/2022) 18
2050 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej” 17
2051 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 16
2052 Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w sprawie N-ZP.6730.40.2021.AS 15
2053 Uchwała nr XXXVIII/257/2022 z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/245/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w ośrodkach wsparcia. (XXXVIII/257/2022) 15
2054 Uchwała nr XXXVIII/256/2022 z dnia 26.04.2022 w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2021. (XXXVIII/256/2022) 15
2055 Sprawozdania budżetowe za 2022 rok 15
2056 System Informacji Przestrzennej Gminy Drawsko 8
2057 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 7
2058 informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1
2059 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1
2060 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2019 r. 1
2061 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r. 1
2062 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego 1
2063 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 08.01.2020 1
2064 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 1