Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 17997
2 Stanowiska pracy 15257
3 Sołectwa 13594
4 Dane kontaktowe 11430
5 Struktura organizacyjna 9352
6 Wójt 9133
7 Skład Rady Gminy Drawsko 9056
8 Wnioski do pobrania 8785
9 Gospodarka odpadami 8582
10 Godziny urzędowania 7951
11 Młodociani pracownicy – dokształcanie 7838
12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 7584
13 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 7466
14 Komisje Rady Gminy Drawsko 7197
15 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7070
16 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 6744
17 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 6690
18 Polityka cookies 6486
19 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 6421
20 Rejestry 6400
21 Wycinka drzew 6308
22 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 6186
23 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 6176
24 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 6140
25 Statut Gminy Drawsko 5993
26 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 5823
27 Komunalizacja mienia 5668
28 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 5460
29 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 5176
30 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 5018
31 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 5002
32 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 4975
33 Instrukcja korzystania z BIPu 4898
34 Oświadczenia majątkowe radnych 4653
35 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 4562
36 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 4560
37 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 4543
38 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 4475
39 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 4362
40 Jezioro Piast w Kwiejcach 4335
41 Składy obwodowych komisji wyborczych 4280
42 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 4256
43 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 4225
44 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 4214
45 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 4213
46 Pomoc publiczna w 2014 r. 4209
47 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 4186
48 Azbest - gminny program 4143
49 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4124
50 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 4075
51 Terminy polowań zbiorowych 4047
52 Sprostowanie do informacji 4017
53 Wybory na Prezydenta RP - plakat 3989
54 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 3982
55 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 3968
56 Konsultacje społeczne 2013 3946
57 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3897
58 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 3895
59 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3892
60 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3884
61 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3865
62 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3840
63 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3835
64 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 3823
65 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3804
66 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3776
67 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 3724
68 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3723
69 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3702
70 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku 3693
71 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3692
72 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3690
73 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3689
74 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3677
75 Wyniki wyborów II tura 3658
76 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3651
77 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3633
78 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3629
79 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3621
80 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3609
81 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 3606
82 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3604
83 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3600
84 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3598
85 Obowiązek szkolny i nauki 3586
86 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3583
87 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 3578
88 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 3571
89 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 3570
90 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3550
91 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 3548
92 Komunikat PPIS w Czarnkowie 3548
93 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 3546
94 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 3532
95 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 3516
96 Obw. o numerach komitetów list 3514
97 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 3510
98 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 3497
99 Skład obwodowych komisji wyborczych 3467
100 Zestawienie wyborów 3467
101 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 3423
102 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 3421
103 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 3406
104 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 3406
105 Protokoły z sesji Rady Gminy Drawsko 3401
106 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3394
107 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 3391
108 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 3386
109 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3358
110 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 3346
111 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3344
112 Udostępnienie spisu wyborców 3339
113 Zgłoszenie kandydatów 3338
114 Prace w komisji 3331
115 Inf. o osob. niep. 3326
116 Dopisywanie do spisu wyborców 3315
117 Obwieszczenie o obwodach 3314
118 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 3305
119 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 3305
120 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3304
121 Zgł. kandydatów 3303
122 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 3290
123 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3286
124 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3283
125 Zaświadczenie o prawie do głosowania 3283
126 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 3271
127 Wniosek o pełn. w głosowaniu 3259
128 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 3237
129 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 3222
130 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 3219
131 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 3219
132 Nabór na stanowisko 500+ 3211
133 Pomoc publiczna 2015 3206
134 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 3200
135 Komunikap PPIS w Czarnkowie 3182
136 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 3182
137 Jezioro Moczydło w Marylinie 3168
138 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 3156
139 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Drawski Młyn, termin przetargu 6 październka 2022 roku 3136
140 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 3132
141 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 3105
142 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 3086
143 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 3073
144 Księga rejestrowa instytucji kultury 3069
145 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 3064
146 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 3061
147 Obw. o okręgach wyborczych 3051
148 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 3037
149 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 3028
150 Zarządzenie wojewody - kalendarz 3025
151 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 3010
152 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 2987
153 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 2981
154 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 2972
155 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2972
156 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 2971
157 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 2963
158 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2947
159 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2906
160 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2902
161 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2875
162 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2865
163 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2848
164 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2846
165 Klauzula informacyjna 2837
166 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 2826
167 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2773
168 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2767
169 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2739
170 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2738
171 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2734
172 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2725
173 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2696
174 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2674
175 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2664
176 Budżet 2015 2656
177 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2618
178 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2603
179 Pomoc publiczna w roku 2016 2592
180 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2567
181 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 2567
182 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 2559
183 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2558
184 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2537
185 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 2533
186 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 2524
187 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 2520
188 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 2510
189 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 2462
190 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 2460
191 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 2444
192 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 2437
193 WPF 2013 2435
194 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 2425
195 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2423
196 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 2415
197 WPF 2015 2374
198 Budżet 2013 2372
199 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 2350
200 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 2331
201 Nabór na stanowisko urzędnicze 2330
202 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 2329
203 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 2328
204 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 2323
205 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2322
206 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2320
207 Budżet 2016 2311
208 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 2306
209 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 2303
210 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 2295
211 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 2292
212 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 2290
213 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 2284
214 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 2278
215 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 2273
216 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 2269
217 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 2267
218 Budżet 2014 2254
219 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 2251
220 Program na 2019 2249
221 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 2242
222 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 2230
223 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 2225
224 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 2220
225 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 2205
226 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 2198
227 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2196
228 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 2187
229 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 2178
230 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 2174
231 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 2172
232 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 2140
233 WPF 2014 2134
234 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 2110
235 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2108
236 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 2100
237 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 2096
238 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2096
239 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2093
240 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 2092
241 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 2091
242 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 2091
243 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2090
244 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2083
245 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 2081
246 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 2073
247 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 2073
248 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 2066
249 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 2063
250 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 2057
251 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 2052
252 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 2051
253 Budżet 2017 2042
254 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 2042
255 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 2041
256 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 2040
257 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 2026
258 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 2026
259 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 2025
260 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2025
261 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 2023
262 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 2021
263 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 2019
264 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 2017
265 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 2010
266 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 2009
267 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 2005
268 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 2002
269 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 1991
270 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 1990
271 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 1982
272 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 1978
273 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1977
274 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 1973
275 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1971
276 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 1969
277 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1969
278 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 1966
279 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1965
280 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 1963
281 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 1962
282 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 1961
283 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1954
284 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 1953
285 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 1950
286 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1949
287 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 1949
288 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 1949
289 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 1947
290 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 1946
291 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 1946
292 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1945
293 Klauzula informacyjna RODO 1944
294 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1942
295 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 1941
296 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 1941
297 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1937
298 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 1935
299 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1935
300 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 1933
301 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1927
302 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 1926
303 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1922
304 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1917
305 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1916
306 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1913
307 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 1912
308 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1910
309 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1905
310 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1904
311 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1904
312 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1903
313 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 1901
314 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1901
315 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1901
316 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1900
317 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1899
318 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1892
319 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1891
320 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1888
321 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1885
322 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1884
323 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1883
324 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1883
325 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1881
326 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1879
327 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1875
328 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1874
329 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1874
330 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1871
331 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1869
332 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1866
333 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 1864
334 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1861
335 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1854
336 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1854
337 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1853
338 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1853
339 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1852
340 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1851
341 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1850
342 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1849
343 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1848
344 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1847
345 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1845
346 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1845
347 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1844
348 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1841
349 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1841
350 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1835
351 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1834
352 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1832
353 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1828
354 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1825
355 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1824
356 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1818
357 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1815
358 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1814
359 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1813
360 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1812
361 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1810
362 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1809
363 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1806
364 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1805
365 WPF 2016 1805
366 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1804
367 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1803
368 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1802
369 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1800
370 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1799
371 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1798
372 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1798
373 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1793
374 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1792
375 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1791
376 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1787
377 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1783
378 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1782
379 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1777
380 Budżet 2018 1773
381 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1771
382 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1769
383 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1766
384 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1766
385 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1764
386 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1764
387 CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1764
388 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1762
389 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1759
390 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1757
391 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1754
392 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1751
393 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1748
394 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 1747
395 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1747
396 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1745
397 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1742
398 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1741
399 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 1741
400 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1734
401 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1733
402 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1732
403 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1731
404 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1729
405 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1726
406 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1726
407 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 1725
408 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1718
409 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1718
410 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1717
411 Transmisje video pod linkiem 1710
412 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1709
413 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1707
414 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1699
415 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1699
416 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1699
417 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1698
418 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1698
419 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1697
420 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1694
421 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1694
422 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1693
423 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1691
424 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1690
425 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1685
426 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1684
427 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1681
428 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1681
429 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1679
430 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1678
431 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1676
432 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1675
433 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1668
434 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1667
435 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1664
436 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1664
437 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1662
438 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1659
439 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1658
440 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1657
441 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1656
442 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1654
443 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1654
444 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1653
445 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1652
446 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1648
447 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1646
448 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1646
449 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1646
450 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1645
451 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1644
452 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1644
453 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1644
454 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1641
455 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1638
456 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 1637
457 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1637
458 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1633
459 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1631
460 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 1629
461 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1627
462 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1624
463 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1623
464 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 1622
465 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1617
466 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1616
467 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1614
468 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1608
469 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1607
470 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1606
471 Budżet 2019 1606
472 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1605
473 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 1603
474 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1602
475 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1601
476 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1599
477 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1596
478 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1595
479 Uchwała na 2019 1594
480 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1594
481 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1594
482 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 1592
483 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1592
484 Plan zamówień na 2017 rok 1591
485 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1591
486 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 1590
487 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1590
488 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1590
489 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1584
490 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1583
491 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1582
492 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1581
493 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1581
494 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1580
495 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1580
496 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1579
497 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1577
498 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 1577
499 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1574
500 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1574
501 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 1573
502 Nabór na rachmistrzów spisowych 1573
503 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1572
504 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1572
505 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1572
506 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1571
507 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1569
508 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1569
509 Zawiadomienie o zgromadzeniu 1569
510 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1568
511 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 1568
512 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1567
513 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1567
514 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 1567
515 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1566
516 Urząd 1565
517 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 1564
518 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1563
519 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1562
520 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 1561
521 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1560
522 WPF 2017 1559
523 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1559
524 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1559
525 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1555
526 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 1555
527 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1554
528 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1552
529 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1552
530 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1551
531 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1551
532 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1547
533 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1547
534 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1547
535 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1546
536 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1544
537 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 1541
538 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 1541
539 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 1541
540 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1541
541 Szkoła Podstawowa w Drawsku 1539
542 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 1539
543 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1539
544 Uproszczona oferta na zadania publiczne 1537
545 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1537
546 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1527
547 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1525
548 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1525
549 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1525
550 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1525
551 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1524
552 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1524
553 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 1522
554 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1521
555 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1519
556 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 1517
557 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1516
558 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1516
559 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1516
560 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1515
561 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1515
562 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1514
563 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1511
564 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1510
565 Azbest - informacje dla mieszkańców 1509
566 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1509
567 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1506
568 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1505
569 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 1504
570 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1503
571 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 1502
572 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1502
573 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1501
574 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1501
575 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1500
576 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 1498
577 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1497
578 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1496
579 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1496
580 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1495
581 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1495
582 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1493
583 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 1492
584 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie - termin przetargu 21.04.2023 roku 1492
585 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 1492
586 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 1491
587 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1491
588 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1491
589 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1491
590 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1489
591 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 1486
592 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1484
593 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1483
594 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 1483
595 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1482
596 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 1482
597 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1482
598 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 1481
599 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1479
600 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 1479
601 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1477
602 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 1476
603 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1475
604 Program Czyste Powietrze 1474
605 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1474
606 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1473
607 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1473
608 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1473
609 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 1470
610 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1469
611 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 1468
612 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1466
613 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1465
614 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1464
615 Szkoła Podstawowa w Chełście 1463
616 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 1461
617 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 1460
618 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1459
619 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1457
620 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1455
621 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1455
622 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 1455
623 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1454
624 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1454
625 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1451
626 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 1450
627 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1450
628 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1448
629 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 1448
630 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1446
631 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1446
632 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1443
633 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1441
634 Pomoc publiczna 2017 1441
635 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 1441
636 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1440
637 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1440
638 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1439
639 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1439
640 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1438
641 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1437
642 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 1437
643 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1436
644 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1434
645 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1432
646 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 1430
647 Ocena jakości wody - Chełst 1429
648 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1427
649 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1427
650 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 1427
651 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1423
652 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1423
653 Dyżury Gminnej Komisji 1423
654 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1422
655 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1422
656 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1421
657 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1420
658 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1418
659 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1418
660 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 1417
661 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 1417
662 Powszwechny Spis Rolny - informacja 1415
663 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1412
664 Uchwała nr 5 1412
665 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 1411
666 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1410
667 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1410
668 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 1410
669 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1409
670 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1406
671 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 1405
672 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1404
673 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1403
674 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 1403
675 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1403
676 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1402
677 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 1402
678 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1402
679 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1400
680 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1399
681 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 1397
682 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1397
683 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1397
684 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 1397
685 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1396
686 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 1395
687 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 1394
688 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 1392
689 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 1392
690 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 1391
691 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1389
692 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1388
693 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 1388
694 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1387
695 Pomoc publiczna w 2018 r. 1385
696 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1385
697 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 1384
698 Uchwała nr 4 1379
699 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1378
700 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1378
701 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 1377
702 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1376
703 WPF 2018 1374
704 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1372
705 Szkoła Podstawowa w Piłce 1372
706 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 1371
707 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1370
708 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 1369
709 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1369
710 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1368
711 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1367
712 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1365
713 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1365
714 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 1364
715 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 1363
716 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 1362
717 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 1362
718 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1361
719 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 1356
720 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 1356
721 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1354
722 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1354
723 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 1352
724 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 1351
725 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1351
726 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 1350
727 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 1348
728 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 1347
729 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 1347
730 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 1346
731 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 1346
732 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1344
733 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 1344
734 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 1343
735 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 1343
736 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 1342
737 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 1341
738 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 1339
739 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 1339
740 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1339
741 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 1338
742 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 1338
743 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 1337
744 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 1337
745 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1336
746 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2021 1328
747 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 1328
748 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1328
749 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 1327
750 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 1327
751 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1323
752 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 1323
753 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 1322
754 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 1322
755 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 1321
756 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 1319
757 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 1319
758 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1319
759 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1319
760 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 1318
761 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 1317
762 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 1316
763 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 1314
764 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1313
765 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 1313
766 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 1313
767 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1312
768 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 1310
769 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1310
770 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1309
771 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 1309
772 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 1308
773 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 1308
774 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1307
775 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 1305
776 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1305
777 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1302
778 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 1300
779 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 1299
780 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 1298
781 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1296
782 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 1296
783 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 1296
784 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 1294
785 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 1292
786 Informacja o wynikach naboru 1291
787 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 1291
788 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 1291
789 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1291
790 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1290
791 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1288
792 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 1287
793 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 1286
794 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1286
795 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 1284
796 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1284
797 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 1281
798 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 1281
799 Plan zamówień na 2018 rok 1281
800 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 1280
801 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 1279
802 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1278
803 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 1278
804 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 1273
805 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 1273
806 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 1273
807 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1272
808 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 1272
809 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1271
810 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 1268
811 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1266
812 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 1262
813 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 1262
814 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 1262
815 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 1259
816 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 1259
817 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 1258
818 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 1258
819 Brak opłat targowych w roku 2021 1257
820 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1257
821 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1255
822 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 1254
823 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1254
824 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1253
825 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 1251
826 Budżet 2020 1251
827 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1250
828 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 1249
829 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 1248
830 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 1247
831 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 1247
832 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 1246
833 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 1246
834 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1245
835 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1245
836 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 1244
837 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 1244
838 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1243
839 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 1242
840 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 1242
841 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 1241
842 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 1241
843 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1240
844 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 1240
845 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1239
846 Petycja w sprawie referendum ludowego 1238
847 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 1237
848 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 1237
849 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1236
850 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 1236
851 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 1235
852 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 1234
853 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 1233
854 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1233
855 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1232
856 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1232
857 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 1232
858 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1231
859 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1231
860 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1231
861 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1229
862 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 1229
863 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 1228
864 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, termin przetargu 03 marca 2023 roku 1228
865 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 1228
866 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1228
867 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1227
868 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 1226
869 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 1226
870 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1225
871 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 1224
872 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 1223
873 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 1223
874 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 1223
875 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1220
876 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 1219
877 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1218
878 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 1218
879 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 1215
880 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 1215
881 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 1213
882 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 1213
883 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 1212
884 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 1211
885 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 1210
886 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1208
887 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 1208
888 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1208
889 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1205
890 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1205
891 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 1203
892 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 1202
893 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 1202
894 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 1200
895 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 1200
896 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 1200
897 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 1199
898 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 1198
899 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 1197
900 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 1196
901 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 1195
902 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 1192
903 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 1192
904 WPF 2019 1190
905 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1190
906 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 1190
907 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 1189
908 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 1188
909 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1188
910 Zgłoszenie kandydatów 1187
911 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 1187
912 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1186
913 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 1184
914 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 1182
915 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 1182
916 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 1181
917 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 1179
918 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 1179
919 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 1179
920 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 1179
921 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 1178
922 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 1178
923 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 1173
924 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 1172
925 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1171
926 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1168
927 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1168
928 II przetarg na maszyny rolnicze 1165
929 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1164
930 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 1163
931 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 1163
932 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 1162
933 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 1162
934 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 1161
935 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1161
936 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 1160
937 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 1160
938 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 1157
939 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 1156
940 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 1154
941 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 1153
942 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 1153
943 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 1153
944 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1152
945 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 1151
946 Przetarg na sprzedaz budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Sz. Dworcowa 8B 1149
947 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 1149
948 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 1148
949 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 1148
950 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1144
951 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 1144
952 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1142
953 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1136
954 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 1135
955 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1134
956 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 1134
957 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 1131
958 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1127
959 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 1124
960 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1124
961 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 1123
962 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 1123
963 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 1123
964 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 1122
965 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 1121
966 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 1120
967 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 1120
968 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 1120
969 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 1120
970 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1116
971 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1115
972 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 1115
973 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 1114
974 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 1114
975 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 1114
976 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1113
977 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 1111
978 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 1111
979 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 1109
980 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 1109
981 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 1108
982 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 1107
983 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 1104
984 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1102
985 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 1102
986 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 1101
987 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 1101
988 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 1101
989 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 1101
990 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 1099
991 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 1098
992 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 1097
993 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 1096
994 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 1096
995 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 1095
996 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 1095
997 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 1093
998 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 1092
999 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1091
1000 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 1091
1001 Petycja w sprawie życia zbiorowego 1090
1002 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 1089
1003 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 1088
1004 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 1087
1005 Zmiana granic i składów OKW 1087
1006 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 1085
1007 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1085
1008 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1084
1009 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 1081
1010 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 1080
1011 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 1075
1012 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1075
1013 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 1074
1014 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 1074
1015 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 1073
1016 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 1073
1017 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 1072
1018 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 1072
1019 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1071
1020 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 1070
1021 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 1068
1022 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1068
1023 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 1068
1024 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1065
1025 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 1063
1026 Nagrody 2020 1063
1027 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 1062
1028 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 1061
1029 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 1057
1030 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 1056
1031 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 1055
1032 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 1053
1033 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 1053
1034 Informacja o dostępności 1053
1035 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 1050
1036 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1048
1037 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 1046
1038 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 1045
1039 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 1045
1040 Oferta realizacji zadania publicznego 1045
1041 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1040
1042 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 1034
1043 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 1033
1044 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 1032
1045 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 1032
1046 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 1032
1047 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 1030
1048 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 1029
1049 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1028
1050 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 1026
1051 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 1025
1052 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 1024
1053 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1024
1054 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 1022
1055 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 1020
1056 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 1019
1057 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1018
1058 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 1018
1059 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 1016
1060 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 1016
1061 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 1016
1062 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 1014
1063 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 1012
1064 Budżet 2021 1007
1065 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 1007
1066 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 1006
1067 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 1003
1068 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 1002
1069 Wznowienie nieodpłatnych porad prawnych 1002
1070 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1000
1071 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2021 997
1072 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 997
1073 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 995
1074 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 994
1075 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 993
1076 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 993
1077 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 990
1078 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 990
1079 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 989
1080 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 988
1081 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 988
1082 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 988
1083 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 988
1084 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 987
1085 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 987
1086 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 987
1087 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 985
1088 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 985
1089 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 984
1090 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 983
1091 Obwodowe komisje wyborcze skład 982
1092 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 982
1093 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 979
1094 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 979
1095 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 978
1096 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 978
1097 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 978
1098 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 977
1099 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 977
1100 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 975
1101 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 974
1102 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 974
1103 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 972
1104 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 971
1105 Oświadczenia majątkowe radnych 2021 969
1106 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 968
1107 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 968
1108 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 968
1109 WPF 2020 966
1110 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 966
1111 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 965
1112 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 964
1113 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 964
1114 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 962
1115 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 960
1116 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 958
1117 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 957
1118 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 957
1119 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 956
1120 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 956
1121 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 955
1122 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 955
1123 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 953
1124 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 952
1125 Pomoc publiczna 2019 950
1126 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 948
1127 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 947
1128 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 947
1129 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 946
1130 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 944
1131 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 943
1132 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 943
1133 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 942
1134 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 942
1135 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 942
1136 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 941
1137 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 941
1138 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 941
1139 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 940
1140 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 936
1141 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 935
1142 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 932
1143 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 932
1144 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 932
1145 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 931
1146 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 930
1147 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 930
1148 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 929
1149 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 928
1150 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 928
1151 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 927
1152 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 927
1153 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 926
1154 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 926
1155 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 925
1156 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 925
1157 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 925
1158 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 924
1159 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 922
1160 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 921
1161 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 921
1162 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 921
1163 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 920
1164 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 920
1165 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 918
1166 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 918
1167 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 914
1168 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 914
1169 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 914
1170 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 914
1171 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 913
1172 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 913
1173 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 911
1174 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 911
1175 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 911
1176 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 910
1177 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 910
1178 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 910
1179 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Drawski Młyn, przy ul. Szosa Dworcowa 8B, termin przetargu 24 listopada 2023 roku 909
1180 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 907
1181 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 907
1182 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 907
1183 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie przy ul. Szosa Dworcowa 8B, termin przetargu 21 listopada 2022 roku 907
1184 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 906
1185 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 906
1186 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 905
1187 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 904
1188 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 904
1189 Nabór na pracownika gospodarczego 904
1190 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 903
1191 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 903
1192 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 900
1193 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 899
1194 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 898
1195 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 898
1196 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 898
1197 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 897
1198 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 896
1199 Petycja - program ochrony powietrza 896
1200 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 895
1201 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 894
1202 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 894
1203 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 894
1204 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 893
1205 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 893
1206 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 892
1207 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 891
1208 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 891
1209 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 890
1210 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 890
1211 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 890
1212 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 890
1213 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 889
1214 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 889
1215 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 888
1216 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 887
1217 Inspektor Ochrony Danych Osobowych 887
1218 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 886
1219 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 886
1220 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 884
1221 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 883
1222 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 882
1223 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 882
1224 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 879
1225 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 879
1226 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 875
1227 Koordynator ds. dostępności 874
1228 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 873
1229 Konkurs na realizację zadań publicznych 872
1230 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 872
1231 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 869
1232 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 869
1233 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 869
1234 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 868
1235 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 868
1236 Raport o stanie gminy za 2021 r. 868
1237 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 867
1238 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 866
1239 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 866
1240 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 866
1241 Składy OKW 864
1242 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 864
1243 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 864
1244 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 863
1245 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 863
1246 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 863
1247 Raport o stanie dostępności 862
1248 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 860
1249 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 859
1250 Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Drawsko 858
1251 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 856
1252 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 854
1253 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 853
1254 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 852
1255 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 852
1256 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 851
1257 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 850
1258 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 848
1259 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 847
1260 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 847
1261 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 846
1262 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 846
1263 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 846
1264 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 845
1265 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 845
1266 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 844
1267 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 843
1268 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 841
1269 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 841
1270 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 841
1271 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 840
1272 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 840
1273 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 840
1274 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 839
1275 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 838
1276 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 838
1277 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 838
1278 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 837
1279 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 836
1280 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 836
1281 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 835
1282 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 834
1283 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 834
1284 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 834
1285 Informacja o udzieleniu zamówienia 833
1286 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 833
1287 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 832
1288 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 831
1289 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 831
1290 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 830
1291 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 830
1292 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 830
1293 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 830
1294 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 828
1295 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 825
1296 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 824
1297 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2022 823
1298 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 821
1299 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 821
1300 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 820
1301 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 820
1302 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 820
1303 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 819
1304 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 819
1305 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 819
1306 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 818
1307 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 817
1308 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 816
1309 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 815
1310 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 815
1311 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 815
1312 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 814
1313 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 813
1314 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 813
1315 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 813
1316 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 811
1317 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 811
1318 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 810
1319 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 809
1320 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 807
1321 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 807
1322 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 806
1323 WPF 2021 805
1324 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 803
1325 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 803
1326 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 803
1327 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 803
1328 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 801
1329 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 801
1330 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 800
1331 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 799
1332 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 798
1333 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 797
1334 Petycja w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Kamiennik i Chełst 795
1335 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 795
1336 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 794
1337 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 794
1338 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 794
1339 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 793
1340 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 793
1341 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 793
1342 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 792
1343 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 791
1344 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 790
1345 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 790
1346 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 789
1347 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 789
1348 Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Drawsko 788
1349 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 788
1350 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 787
1351 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 787
1352 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 786
1353 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 786
1354 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 785
1355 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 785
1356 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 785
1357 Budżet 2022 784
1358 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 784
1359 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 784
1360 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 784
1361 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 784
1362 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 783
1363 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 782
1364 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 782
1365 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 782
1366 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 781
1367 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 781
1368 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 781
1369 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 780
1370 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 779
1371 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 778
1372 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 778
1373 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 777
1374 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 777
1375 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 776
1376 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 776
1377 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 776
1378 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 775
1379 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 775
1380 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 774
1381 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 773
1382 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 773
1383 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 772
1384 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 771
1385 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 770
1386 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 769
1387 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 769
1388 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 769
1389 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 768
1390 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 768
1391 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 768
1392 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 767
1393 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 766
1394 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 766
1395 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 766
1396 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 765
1397 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 764
1398 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 764
1399 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 764
1400 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 762
1401 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 762
1402 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 762
1403 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 760
1404 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 759
1405 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 759
1406 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 759
1407 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 758
1408 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 756
1409 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 756
1410 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 756
1411 Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony środowiska 755
1412 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 755
1413 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 754
1414 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Szosa Dworcowa 8B-termin przetargu 2 czerwca 2023 roku 753
1415 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 752
1416 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 752
1417 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 750
1418 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 748
1419 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 748
1420 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 747
1421 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 747
1422 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 746
1423 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 745
1424 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 744
1425 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 743
1426 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 743
1427 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 742
1428 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 742
1429 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 741
1430 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 741
1431 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 739
1432 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 738
1433 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 735
1434 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 735
1435 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 735
1436 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 735
1437 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 735
1438 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 733
1439 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 732
1440 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 731
1441 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 731
1442 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 729
1443 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 728
1444 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 727
1445 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 726
1446 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 726
1447 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 725
1448 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 725
1449 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 725
1450 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 725
1451 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 724
1452 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 724
1453 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 722
1454 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 722
1455 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2022 721
1456 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 721
1457 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 721
1458 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 718
1459 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 717
1460 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 717
1461 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 717
1462 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 717
1463 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 715
1464 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 714
1465 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 712
1466 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 712
1467 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 712
1468 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 710
1469 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 710
1470 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 709
1471 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 708
1472 Informacja o udzieleniu zamówienia 708
1473 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 708
1474 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 706
1475 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 705
1476 Oświadczenia majątkowe radnych 2022 704
1477 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 703
1478 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 702
1479 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 702
1480 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 702
1481 Petycja - Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 701
1482 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 701
1483 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 701
1484 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 701
1485 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 699
1486 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 698
1487 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 696
1488 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 696
1489 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 691
1490 Obw. - budowa chodnika w Chełście 691
1491 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 690
1492 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 690
1493 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 689
1494 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 688
1495 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 684
1496 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 681
1497 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 681
1498 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 680
1499 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 680
1500 I przetarg na sprzedaż działki nr 77/4 w obr. Kwiejce Nowe, termin przetargu 29 września 2021 roku 680
1501 Oświadczenie w sprawie dostępności 679
1502 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 676
1503 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 675
1504 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 673
1505 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 672
1506 Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana (obręb Drawsko, działki nr 724/8, 724/9) 671
1507 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 670
1508 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 669
1509 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2024 r. 669
1510 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 668
1511 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 667
1512 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 665
1513 II przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce Nowe, działka nr 77/4, termin przetargu 16 listopada 2021 roku 664
1514 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 662
1515 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 660
1516 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 660
1517 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 660
1518 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 659
1519 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 658
1520 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 657
1521 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 657
1522 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 657
1523 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 656
1524 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 656
1525 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 655
1526 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 655
1527 Przetarg na dzierżawę gruntu Drawsko , działki nr 987cz i 315/2 655
1528 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 654
1529 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 654
1530 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 652
1531 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. 650
1532 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 650
1533 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 649
1534 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 649
1535 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 649
1536 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 648
1537 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 648
1538 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 647
1539 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 646
1540 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 646
1541 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 646
1542 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 645
1543 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 642
1544 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 641
1545 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 641
1546 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 641
1547 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 641
1548 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r. 640
1549 WPF 2022 639
1550 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 639
1551 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 638
1552 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 637
1553 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 636
1554 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 634
1555 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 633
1556 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 633
1557 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 632
1558 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 631
1559 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 631
1560 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 630
1561 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 630
1562 Nagrody 2019 r. 629
1563 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 628
1564 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 628
1565 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 627
1566 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 626
1567 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 625
1568 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 624
1569 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 624
1570 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo 623
1571 Budżet 2023 623
1572 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 623
1573 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 621
1574 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 621
1575 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 621
1576 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 618
1577 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 618
1578 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 618
1579 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 618
1580 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 618
1581 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 618
1582 Informacje w sprawie zakupu węgla po cenach preferencyjnych 617
1583 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 617
1584 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 617
1585 Przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę usługową, położonej w m. Drawsko nr 315/7 614
1586 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 613
1587 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 613
1588 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 613
1589 Informacja o odwołaniu przetargu 610
1590 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 610
1591 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 608
1592 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 606
1593 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 604
1594 Petycja w sp. wsparcia przez rząd nośników energii 604
1595 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 603
1596 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę 603
1597 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 602
1598 Wybory Prezydenckie 602
1599 Petycja- Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze 601
1600 Nabór na stanowisko opiekunki świetlicy w Drawsku 599
1601 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 599
1602 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 597
1603 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Drawsko 597
1604 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 596
1605 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 594
1606 Nabór na podinspektora w USC w Drawsku 593
1607 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 593
1608 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 593
1609 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27, 29.11.2021r 591
1610 Przetarg na działkę rekreacyjną w Kwiejcach Nowych, termin przetargu 18 marca 2022 roku 591
1611 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 590
1612 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 589
1613 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 588
1614 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 588
1615 Nagrody 2018 588
1616 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 588
1617 Nagrody 2017 587
1618 Informacje w sprawie zakupu węgla 587
1619 Uchwała nr XXX/204/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033 587
1620 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 586
1621 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 586
1622 Petycja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Drawsko na 2023 r. na organizowanie kampanii dot. ochrony Puszczy Noteckiej 586
1623 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 585
1624 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 585
1625 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 585
1626 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 585
1627 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 583
1628 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 583
1629 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 582
1630 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 580
1631 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 579
1632 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 578
1633 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 578
1634 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 578
1635 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 577
1636 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 576
1637 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 575
1638 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 574
1639 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2024 r. 573
1640 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka, działka nr 489 572
1641 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4 572
1642 Uchwała nr XXXV/233/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko. 572
1643 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 570
1644 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 570
1645 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 569
1646 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 569
1647 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 566
1648 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 565
1649 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 564
1650 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 563
1651 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 562
1652 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 561
1653 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 561
1654 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 561
1655 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 561
1656 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 561
1657 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 561
1658 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 561
1659 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 560
1660 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 558
1661 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 557
1662 Petycja w sprawie podpisów elektronicznych 557
1663 Uchwała nr XXXII/220/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko. 556
1664 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 555
1665 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 555
1666 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej 555
1667 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 554
1668 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 553
1669 Pomoc publiczna 2020 r. 551
1670 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 551
1671 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023 550
1672 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 550
1673 Zapytanie i odpowiedź dot. zadłużenia gminy 549
1674 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 549
1675 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2024 r. 548
1676 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 548
1677 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 546
1678 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 545
1679 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 545
1680 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 545
1681 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 544
1682 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 544
1683 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 542
1684 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 538
1685 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 536
1686 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 534
1687 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 534
1688 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 534
1689 Zapytanie i odpowiedź dot. wycinki drzew przy kościele w Drawsku 533
1690 Uchwała nr XL/271/2022 z dnia 15.06.2022 w sp.negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy 533
1691 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 531
1692 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 531
1693 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 529
1694 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 528
1695 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 528
1696 Uchwała nr XXX/203/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 528
1697 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 527
1698 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 526
1699 Uchwała nr XXXVI/239/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie ustanowienia insygniów organów Gminy Drawsko: Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Łańcucha Wójta Gminy Drawsko. 526
1700 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 525
1701 Poradnik antysmogowy 524
1702 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 524
1703 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Mikołajkowy Turniej Karate 523
1704 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 08-11-2021 roku 522
1705 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 522
1706 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 522
1707 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 521
1708 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 521
1709 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 1299/28 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 519
1710 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 519
1711 Odpowiedź na petycje Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko oraz Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc 519
1712 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 518
1713 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 518
1714 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS 518
1715 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 518
1716 Wydłużony termin ofert na zadania publiczne 517
1717 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 517
1718 Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 517
1719 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 516
1720 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. działki nr 504 516
1721 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 516
1722 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 516
1723 Uchwała nr XXIX/197/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 515
1724 Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego- węgla z przeznaczeniem dla dospodarstw domowych 515
1725 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 773, obręb Drawsko (wieś Drawski Młyn Wybudowanie) 514
1726 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 514
1727 Terminarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 513
1728 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 513
1729 Informacja o zbiorowym polowaniu Koło Łowieckie nr 3 Złota Kielnia 512
1730 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 512
1731 Petycja - Sojusz Pokojowy - połączenie Polski i Ukrainy 512
1732 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawsko, cz. działki nr 179/9 511
1733 ocena jakości wody wodociąg Drawsko 511
1734 Uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2021/2022. 511
1735 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 511
1736 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 510
1737 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 508
1738 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 508
1739 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji w Marylinie nad Jeziorem Moczydło 508
1740 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni razem 508
1741 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości, Chełst Zachód, działka nr 78/3 507
1742 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce, nr 59/3, termin przetargu 03.czerwca 2022 roku 506
1743 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- zagospodarowanie miejsca na wypoczynek w Kamienniku 505
1744 Uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsk 505
1745 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Drawskim Młynie, termin przetargu 19 sierpnia 2022 roku 504
1746 Petycja Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 504
1747 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 504
1748 Nabór na Dyrektora Centrum Kultury w Drawsku 503
1749 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 503
1750 Ocena jakości wody - Drawsko 502
1751 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 502
1752 Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Drawsko 502
1753 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 501
1754 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 500
1755 Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 500
1756 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 498
1757 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2023 498
1758 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 77/4 w obrębie Kwiejce Nowe 497
1759 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, dz. 315/2 i cz. dz 987 497
1760 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 497
1761 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 496
1762 Wykaz nieruchomości do sprzedazy, działka rekreacyjna we wsi Kwiejce (dzialka nr 59/3, obręb Kwiejce) 496
1763 Wybory 2023 do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 495
1764 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 495
1765 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 495
1766 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 495
1767 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 494
1768 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 494
1769 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 494
1770 Uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. 493
1771 Uchwała nr XXXVI/241/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej. 493
1772 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 493
1773 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 491
1774 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 491
1775 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki nr 549/2 490
1776 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzrennego, Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej 489
1777 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 489
1778 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 489
1779 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze - USC 488
1780 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 488
1781 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 488
1782 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka dz. 47/1 488
1783 Uchwała nr XXXIII/226/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 487
1784 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2021 - Nasza Wieś Naszym Domem 485
1785 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 485
1786 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 485
1787 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 481
1788 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 481
1789 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 481
1790 Sprzedaż drewna opałowego 480
1791 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia , Pęckowo, działki nr 127 480
1792 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 480
1793 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 479
1794 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka budowlana we wsi Chełst (działka, 78/3 obręb Chełst Zachód) 479
1795 Konsultacje zmiany uchwały 479
1796 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 479
1797 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Pęckowo, działka nr 375 476
1798 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Organizacja IX Paraolimpiady 476
1799 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik 475
1800 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 475
1801 Ocena jakości wody wodociąg Chełst 474
1802 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 474
1803 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 472
1804 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 472
1805 Uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 472
1806 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 471
1807 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 470
1808 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- spotkanie integracyjne Klubu Seniora 469
1809 Uchwała nr XXXII/216/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 468
1810 Uchwała nr XXXII/214/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 468
1811 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 468
1812 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 467
1813 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 467
1814 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 467
1815 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2022 rok 466
1816 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 466
1817 Ocena jakości wody Przedszkole Piłka 465
1818 Zapytanie ofertowe dla przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’ 465
1819 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 464
1820 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 464
1821 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 43/8 464
1822 Uchwała nr XXXI/207/2021 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnk.-Trzcian. na budowę ścieżki Drawsko-Krzyż 462
1823 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 461
1824 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 461
1825 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 460
1826 Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 460
1827 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 459
1828 Ocena jakości wody Przedszkole Chełst 457
1829 Uchwała nr XXXII/211/2021 z dn. 27.10.2021 r. uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 457
1830 Kolejny nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 456
1831 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w m. Chełst (obręb Chełst Zachód, działka nr 78/3), termin przetargu 3 czerwca 2022 roku 456
1832 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 455
1833 Uchwała nr XXIX/196/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 455
1834 Kolejny nabór na zastępstwo pracownika w Referacie Nieruchomości 454
1835 Uchwała nr XXXI/208/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruch. - działka nr 732/6 i 732/10 w Drawskim Młynie na drogę dojazdową 452
1836 Uchwała na XXXI/206/2021 r. z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany WPF na lata 2021-2033 452
1837 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 451
1838 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 481/2, m. Drawsko 450
1839 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 449
1840 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 448
1841 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 448
1842 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 447
1843 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 447
1844 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 59/3 w obr. Kwiejce 447
1845 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 446
1846 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2022 r. 446
1847 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 445
1848 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 443
1849 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 443
1850 Ocena jakości wody - Chełst 443
1851 Uchwała nr XXXI/205/2021 z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na lata 2021-2033 442
1852 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2020/2021 442
1853 Uchwała nr XXIX/195/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2020 r. 441
1854 Uchwała nr XXXI/210/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Brzozowa 441
1855 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 441
1856 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 440
1857 Uchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 439
1858 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 439
1859 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 438
1860 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 437
1861 Uchwała nr XXXII/215/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. 434
1862 Uchwała nr XXXIII/225/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 433
1863 Uchwała nr XXXIII/223/2021 z 29.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 r. ( 433
1864 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 432
1865 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 432
1866 Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w m. Drawsko 432
1867 Uchwała nr XXXI/209/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Akacjowa 431
1868 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - świetlica w Chełście 431
1869 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m.Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 430
1870 Kontrola przedsiębiorców 430
1871 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kwiejce Nowe 429
1872 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 429
1873 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 429
1874 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 429
1875 Uchwała nr XXXVII/246/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 427
1876 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 427
1877 Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dn. 07.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021 427
1878 Uchwała nr XXXII/217/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033. 427
1879 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Drawsko 426
1880 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 425
1881 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 425
1882 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 425
1883 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 2022 424
1884 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 423
1885 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 423
1886 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 01.04.2022 rokui, Drawsko, cz. działki nr 179/9 422
1887 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 422
1888 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko, gm. Drawsko 421
1889 Uchwała nr XXXIII/227/2021 z dnia 29.11.2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. 421
1890 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 421
1891 Uchwała nr XXXV/234/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022-2033. 420
1892 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Kwiejce, cz. działki nr 73/5 420
1893 Nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 419
1894 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku 419
1895 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 Aneks Nr 4 418
1896 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 418
1897 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 417
1898 Komunikat kąpieliskowy Nr 4/2021 417
1899 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 417
1900 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn 417
1901 Uchwała nr XXXII/213/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 416
1902 Uchwała nr XXXIII/221/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 416
1903 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 415
1904 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 415
1905 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Chełst 414
1906 Zaw. o wydaniu postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.420.10.2021.JC.7 414
1907 Uchwała nr XXXII/219/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 412
1908 Uchwała nr XXXVI/237/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 411
1909 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 411
1910 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 411
1911 Uchwala nr XXXIV/229/2021 z dn. 07.12.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2021-2033 411
1912 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 410
1913 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 410
1914 Ocena jakości wody Przedszkole w Drawsku i Szkoła Podstawowa w Pęckowie 409
1915 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 409
1916 Uchwała nr XXXIII/224/2021 z dnia 29.11.2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033. 408
1917 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 408
1918 Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników jednostek podległych 2023 408
1919 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 408
1920 Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 408
1921 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 408
1922 Uchwała nr XXXV/230/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 407
1923 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 407
1924 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 407
1925 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dn. 15.07.2021r. - dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaia w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej, na dz. nr 122/5 i 57 - obręb Kamiennik 406
1926 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 406
1927 Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 406
1928 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko I'' 404
1929 Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. zarządzania kryzysowego 404
1930 Uchwala nr XXXV/235/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. 403
1931 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kamiennik 403
1932 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 402
1933 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 402
1934 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia pn: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’. 402
1935 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS z dnia 18 października 2021 roku 401
1936 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo 401
1937 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko 400
1938 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 400
1939 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 400
1940 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 399
1941 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 399
1942 Uchwała nr XXXV/231/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033. 398
1943 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 549/2 w m. Piłka 398
1944 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.43.2021.AS z dnia 25 lutego 2022 roku wydanej dla działki nr ewid. 40/5 - obręb Chełst, w gminie Drawsko - dot. budowy insatacji paneli fotowoltaicznych "Elektrownia Słoneczna Moczydła" 397
1945 sprawozdanie z badania wody Jezioro Moczydło Marylin 397
1946 Pomoc publiczna za 2021 r. 396
1947 Uchwała nr XXXII/218/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 396
1948 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, z dnia 11.02.2022r. (obręb Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2) 396
1949 Nabór na pracownika w Referacie Nieruchomości 396
1950 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 27 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy kablowej linii nn oświetlenia drogowego na cz. działki nr 199 położonej w obrębie Piłka 395
1951 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 395
1952 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2021 r. 395
1953 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 394
1954 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2021 394
1955 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Drawsko, cz. działek 152/1, 152/4, 152/5 394
1956 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 393
1957 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 393
1958 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 393
1959 Uchwała nr XXXVII/251/2022 z dnia 23.03.2022 w sp. Regulaminu nagradzania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 393
1960 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 393
1961 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2023 r. 393
1962 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 392
1963 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 391
1964 Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 391
1965 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.17.2021.AS 390
1966 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 390
1967 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 390
1968 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. dot. budowy kabl. linii nn oświetlenia drogowego w Piłce na dz. nr 199. 389
1969 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 389
1970 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 389
1971 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 388
1972 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 05.11.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Kamiennik, w gminie Drawsko 388
1973 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 387
1974 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 387
1975 Uchwała nr XXXII/212/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 387
1976 WPF 2023 387
1977 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Drawsko 386
1978 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 386
1979 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dnia 3 września 2021 roku - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 122/5 i 57 - obręb Kamiennik. 385
1980 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 385
1981 sprawozdanie z badania wody Jezioro Piast Kwiejce 385
1982 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15/0,4kV i nn-0,4kV na działakch w obrębie Kamiennik 385
1983 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 385
1984 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023r. 385
1985 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki 489 384
1986 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 384
1987 Klauzula informacyjne RODO 383
1988 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 382
1989 Ogłoszenie 382
1990 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 381
1991 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 380
1992 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 380
1993 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 380
1994 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 379
1995 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 778 w m. Drawski Młyn 379
1996 Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS 378
1997 Sprawozdania budżetowe za 2022 rok 378
1998 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 378
1999 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 378
2000 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969 377
2001 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 377
2002 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej 376
2003 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 376
2004 Uchwala nr XXXVI/240/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 376
2005 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn..„Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 375
2006 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 375
2007 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 375
2008 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2023r. 375
2009 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 16 MW na działkach nr ewid. 167, 168, 169, 170, 287, 288, 290, 285, 286, 266, 267 obr. Pęckowo 375
2010 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2022 r. 374
2011 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 373
2012 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 372
2013 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ zlokalizowanego przy ul. Szosa Dworcowa 30 w miejscowości Drawski Mł. 371
2014 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 371
2015 Ogłoszenie dot. dalszego zamknięcia przejazdu kolejowo-drogowego w km 78+305 w miejscowości Drawski Młyn (DW181) 370
2016 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 370
2017 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 370
2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączenia jej do Gminnej ewid. zabytków, Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn 370
2019 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawski Młyn, działka nr 1299/25, obręb Drawsko 370
2020 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 370
2021 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 370
2022 Uchwala nr XXXVII/253/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn i Chełst Zachód. 369
2023 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o zamiarze wyłączenia z Gminnej ewid. zabytków -budynku magazynu w zespole dworca kolejowego w Drawskim Młynie 369
2024 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 369
2025 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.31.2021.AS z dnia 4 lutego 2022 roku dla działki nr ewid. 443 - obr. Drawsko (budowa elektrowni słonecznych Drawsko IV, Drawsko V) 369
2026 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.41.2021.AS z dnia 2 lutego 2022 roku dla części działki nr ewid. 15 - obr. Drawsko Nadleśnictwo (budowa instalacji paneli fotowolaticznych pn. "Elektrownia Słoneczna Drawsko III") 368
2027 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 368
2028 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 368
2029 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko III'' zlokalizowanego na działce o nr ew.15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 367
2030 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 366
2031 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 366
2032 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 366
2033 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 366
2034 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 364
2035 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 364
2036 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 363
2037 Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działki nr 174/1 w obr. Kwiejce 362
2038 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS dla działki nr ewid. 977/6 - obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn 362
2039 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 20.10.2021r. - dot. zawiadomienia o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dotyczącej bud. elektroen. sieci kablowej nn-0,4kV i SN-15/0,4 kV na działkach w obrębie Kamiennik 362
2040 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Drawsko 362
2041 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS z dnia 03.01.2022r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 12 MW, do realizacji na działach położonych w obrębie Pęckowo i Drawsko 361
2042 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 361
2043 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce gruntu nr 71 położonej w Piłce 361
2044 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 361
2045 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Pęckowo 360
2046 Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drawsko 360
2047 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Pęckowo’’ 359
2048 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2022 r. 359
2049 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko III’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 359
2050 U