Statystyki

Lp Strona Liczba odsłon
1 Kontakt 18782
2 Stanowiska pracy 15927
3 Sołectwa 14262
4 Dane kontaktowe 12144
5 Skład Rady Gminy Drawsko 9702
6 Struktura organizacyjna 9660
7 Wójt 9526
8 Wnioski do pobrania 9071
9 Gospodarka odpadami 8954
10 Godziny urzędowania 8307
11 Młodociani pracownicy – dokształcanie 8088
12 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 7972
13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 7809
14 Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego 7745
15 Komisje Rady Gminy Drawsko 7470
16 Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7359
17 Polityka cookies 6952
18 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Drawsko 6912
19 Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 6851
20 Strategia Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 6722
21 Rejestry 6638
22 Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Drawsko 6527
23 Wycinka drzew 6499
24 Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Drawsko 6386
25 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach -termin przetargu 04.07.2014r 6238
26 Statut Gminy Drawsko 6230
27 Komunalizacja mienia 5839
28 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 5571
29 Publiczny dostęp wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 5373
30 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia budowy przystani jachtowej w Drawsku 5181
31 Oświadczenia Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 5084
32 Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jedn. org. nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 r. umorzono lub odroczono zapłatę podatków i ulg 5040
33 Instrukcja korzystania z BIPu 4950
34 Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej 4801
35 Postanowienie dotyczące decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przystani dla jachtów i łodzi w Drawsku 4741
36 Oświadczenia majątkowe radnych 4732
37 Inf. o ofercie na plac zabaw w Kamienniku 4647
38 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 4600
39 Składy obwodowych komisji wyborczych 4574
40 Ogłoszenie o sporządzeniu protokołu nieruchomości przezn. do komunalizacji - Piłka, dz. 402/2 4549
41 Nabór wniosków o przydział mieszkania komunalnego 4466
42 Jezioro Piast w Kwiejcach 4461
43 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 4325
44 Pomoc publiczna w 2014 r. 4295
45 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2013 4281
46 Oświadczenia majątkowe pracowników urzędu 4279
47 Oświadczenia majatkowe pracowników jednostek podległych 4277
48 Terminy polowań zbiorowych 4209
49 Azbest - gminny program 4208
50 Oświad. majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 4184
51 Oświad. majątkowe Radnych Rady Gminy Drawsko 4140
52 Sprostowanie do informacji 4077
53 Inf. o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową 4070
54 Wybory na Prezydenta RP - plakat 4061
55 Oferta na zadanie -Remont świetlicy Wiejskiej w Kamienniku 4040
56 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2014 r. 4032
57 Konsultacje społeczne 2013 3994
58 Konsultacje społeczne - program Rybactwo i Morze 3985
59 Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2024 roku 3962
60 Sprawozdania budżetowe za 2012 rok 3958
61 Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2015 3952
62 Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko 3949
63 Sprawozdania budżetowe za 2013 Rok 3943
64 Obwieszczenie Wójta o okręgach wyborczych 3940
65 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 3894
66 Podjęcie współpracy w zakresie współdziałania w wykonywaniu zadań związanych ze wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości - szczególnie w obszarze funkcjonowania mikro-przedsiębiorców. 3883
67 Obowiązek szkolny i nauki 3868
68 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015 3849
69 Wyniki konsultacji progamu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi 3832
70 Obw. o dodatkowych zgłoszeniach list kandydatów na wójta 3794
71 Ośw. maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3781
72 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nalędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za 2015 rok 3774
73 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3761
74 Sprawozdania budżetowe za 2014 Rok 3755
75 Obw. o siedzibach obwodowych komisji 3752
76 Obwieszczenie Marszałka i Starosty o podziale na okręgi 3741
77 Wyniki wyborów II tura 3720
78 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 3715
79 Obwieszczenie o obwodach głosowania 3703
80 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010-2014 3700
81 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 3688
82 Obwieszczenie o obwodowych komisjach wyborczych 3680
83 Informacja o warunkach udziału w ponowym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. 3679
84 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na wójta 3664
85 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 3657
86 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 3651
87 Dyżury gminnej komisji przyjmowanie zgłoszeń na wójta 3635
88 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2015 r. 3626
89 Wybór oferentów na realizację zadań publicznych w 2014 r. 3625
90 Składy Obwodowych komisji ds. Referendum 3610
91 Zmiana składu obwodowej komisji wyborczej nr 4 w Pęckowie 3606
92 Komunikat PPIS w Czarnkowie 3605
93 Sprawozdania budżetowe za 2015 rok 3600
94 Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych 3594
95 Skład Okręgowej Komisji Wyborczej nr 49 w Pile 3593
96 Obw. o numerach komitetów list 3572
97 Informacja PKW dot. uprawnień mężów zaufania 3570
98 Uchwała o obwodowych komisjach wyborczych 3567
99 Zestawienie wyborów 3537
100 Skład obwodowych komisji wyborczych 3532
101 Informacja PKW dot. głosowania korespondencyjnego 3490
102 Oświadczenia mająt. Radnych Rady Gminy Drawsko 3475
103 Księga rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja! 3475
104 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych 3474
105 Obw. o kandydatach na Prezydenta RP 3464
106 Oświadczenia mająt. pracowników Urzędu Gminy Drawsko 3454
107 Wyniki otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2015 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 3437
108 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 3435
109 Miejsca przeznaczone do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych 3426
110 Zgłoszenie kandydatów 3405
111 Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3404
112 Udostępnienie spisu wyborców 3395
113 Zgoda na przyjecie pelnomocnictwa 3387
114 Prace w komisji 3385
115 Inf. o osob. niep. 3380
116 Dopisywanie do spisu wyborców 3367
117 Zgł. kandydatów 3367
118 Inf. o warunkach udziału w głosowaniu 3362
119 Obwieszczenie o obwodach 3360
120 Oświadczenia maj. Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 3358
121 Konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 r. 3352
122 Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3344
123 Zaświadczenie o prawie do głosowania 3340
124 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 3333
125 Zarz. w sp. wyznaczenia na obszarze Gminy Drawsko miejsc pezeznaczonych do bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 3328
126 Wniosek o pełn. w głosowaniu 3315
127 Formularze informacji i deklaracji podatkowych na 2017 r. 3295
128 Lista osób spełniająca kryteria formalne w naborze na stanowiska do obsługi zadań z Programu 500 plus 3292
129 Nabór na stanowisko 500+ 3286
130 Pomoc publiczna 2015 3282
131 Wyjaśnienie w sprawie zglaszania kandydatów 3281
132 Inf. o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach na Prezydenta RP, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 3278
133 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Drawski Młyn, termin przetargu 6 październka 2022 roku 3278
134 Jezioro Moczydło w Marylinie 3256
135 Dziennik Ustaw - zarządzenie o referendum 3250
136 Komunikap PPIS w Czarnkowie 3243
137 Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2016 r. 3239
138 Ośw.majątkowe Jacka Grzybowskiego - listopad 2015 r. 3207
139 Zarządzenie o miejscach do obwieszczenia 3194
140 Ogłoszenie naboru kandydatów na członków czarnkowsko-Trzcianeckiej Powiatowej Rady Pożytku Publicznego 3164
141 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 3157
142 Ogłoszenia - ulgi, umorzenia, rozłozenia na raty za 2015 r. 3136
143 Wyniki konsultacji z org. pozarządowymi 2016 3127
144 Księga rejestrowa instytucji kultury 3124
145 Obw. o okręgach wyborczych 3118
146 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 3111
147 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko 3098
148 Zarządzenie wojewody - kalendarz 3097
149 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 3091
150 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 3087
151 Wyniki naboru na stanowiska do obsługi zadań Programu 500 plus 3046
152 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów 3043
153 Klauzula informacyjna 3040
154 Obw. - podział na stałe obwody głosowania 3037
155 Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów 3024
156 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 3023
157 Obwieszczenie - skład Gminnej Komisji Wyborczej 3010
158 Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 3010
159 Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko w okresie od 02 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 2999
160 Informacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta przez podmioty wykonujące zawodową dział. lobbingową 2985
161 Kąpielisko na marinie YNDZEL w Drawsku 2958
162 Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r. 2927
163 Uchwała nr 2/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Drawskim Młynie 2925
164 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na zadania publiczne w roku 2016 przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2905
165 Zestawienie wyników głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Drawsko przeprowadzonych dnia 17-01-2016 roku 2899
166 Przetarg nieograniczony na: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2836
167 Obwieszcenie w sprawie terminów dyżurów do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w okręgu nr 7 w Drawskim Młynie 2824
168 Komunikat PPIS Czarnków Lipiec 2016 2819
169 Ośw. majątk. Radnych Rady Gminy Drawsko 2794
170 Sprawozdania budżetowe za 2016 rok 2781
171 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku o powołaniu Obwodowej Komisji Wyborczej w Drawskim Młynie 2780
172 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego 2772
173 Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 2733
174 Ogłoszenie w sprawie Protokołu inwentaryzacyjnego dla dz. 1297/1 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyun 2730
175 Ośw. majątk. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2728
176 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Drawsko w dniu 17 stycznia 2016r 2718
177 Budżet 2015 2712
178 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2694
179 Pomoc publiczna w roku 2016 2662
180 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2642
181 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki, 2018 r. 2632
182 Ośw. radnych Rady Gminy Drawsko 2624
183 Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła 2609
184 Zapytanie ofertowe na wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku. 2605
185 Oświad. Maj. Pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2597
186 Informacja o sporz. wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Kwiejce, działki 59/2 i 59/3, Marylin, działki 151/1 i 151/2, Drawsko działka 465/6) 2589
187 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2017-2018 2581
188 Ośw. maj. Dyr./Kier. jedn.podl. 2574
189 Drawsko: Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 2535
190 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki 2529
191 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 2519
192 Informacja o sprzedaży działek nr 122/9 i nr 167/2 położonych w obrębie Kamiennik 2512
193 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 2506
194 WPF 2013 2501
195 Wyniki naboru na podinspektora ds. animacji 2494
196 Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. 2481
197 Lista kandydatów spełniających kryt. formalne na stan. Podin. w Ref. Gosp. Komun. 2478
198 Nabór na stanowisko urzędnicze 2478
199 Budżet 2013 2440
200 WPF 2015 2433
201 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2419
202 Otwarty konkurs ofert - zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 2403
203 Księga rejestrowa instytucji - aktualizacja 2017r. 2402
204 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2394
205 Rozstrzygnięcie konkursu - nabór na animatora sportu 2389
206 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016-2017 2388
207 Petycja: dot. utwardzenia drogi gruntowej i oświetlenia 2372
208 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2017 r. 2372
209 Budżet 2016 2372
210 Ocena jakości wody - Jezioro Marylin 2358
211 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze na zastępstwo 2355
212 Przetarg nieograniczony na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem - pytania i odpowiedzi 2354
213 Ocena jakości wody - Jezioro Kwiejce 2353
214 Ogłoszenia-ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2016 r. 2346
215 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 10-10-2014r.) 2345
216 Budżet 2014 2342
217 Wykaz nieruchomości do sprzedaży (dz. 781/4 obręb Drawsko, wieś Drawski Młyn) 2335
218 Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Chełście. 2330
219 Konsultacje społeczne projektu programu współpracy z org. pozarz. 2016 2329
220 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 2318
221 Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w przedszkolu w Pęckowie 2318
222 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 29 sierpnia 2014r.) 2302
223 Program na 2019 2301
224 Wybór najkorzystniejszej oferty:ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Drawsko 2278
225 Zarządzenie w sp. ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2268
226 Obwieszczenie dotyczące wznowienia postępowania: "Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko" 2262
227 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku - termin przetargu 11.10.2013r. 2249
228 Przetarg nieograniczony na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2013/2014 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 2246
229 Protokół z otwarcia ofert 'Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie' 2245
230 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 2231
231 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie - termin przetargu 02-12-2013r. 2206
232 WPF 2014 2198
233 Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 2195
234 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach (termin przetargu 29.08.2014r) 2178
235 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w gminie Drawsko - aktualizacja 2168
236 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia-Drawski Młyn (obręb Drawsko) część działki nr 793/1 2164
237 Wyniki konkursu ofert na zadania publiczne w 2017 r. przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 2160
238 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa kortu ceglanego do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie 2159
239 Ośw. maj. Dyrektorów Jednostek Podległych 2157
240 Obw. dot. budowy linii energetycznej kablowej oświetlenia drogowego na działce nr 661 w obrębie wsi Pęckowo 2154
241 Lista kandydatów spełniajacych kryteria formalne w Ref. Finansowym 2150
242 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Przetarg nieograniczony na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 2150
243 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 2149
244 Ocena jakości wody - 15.05.2017 r. 2144
245 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 21.01.2015r. 2143
246 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia: Pęckowo - nr 127, Drawsko - nr 574/1, Piłka – nr 630cz., Chełst Zachód – nr 311 i nr 310/2cz., Piłka – nr 549/2cz. 2142
247 Pytania od wykonawców i odpowiedzi - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2142
248 Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 2134
249 Nabór na stanowisko ds. księgowości podatkowej w Urzędzie Gminy Drawsko 2133
250 Klauzula informacyjna RODO 2128
251 Nabór na Podinsp. ds. księgowości budżetowej 2122
252 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2019 2121
253 Przetarg na - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko. 2118
254 Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 roku w Gminie Drawsko 2112
255 Wykaz do dzierżawy Piłka część działki 47/1 2110
256 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 2110
257 Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo! 2105
258 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach (termin przetargu 21.02.2014r) 2104
259 Budżet 2017 2104
260 Nabór na Podinspektora w Refer.Gosp. Kom., Inwestycji, Zam.Pub. 2101
261 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2100
262 Nabór na stanowiska do obsługi zadań ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program500plus 2096
263 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce działka nr 239/2 2093
264 Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 2092
265 Uchwała nr XLV/269/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 2091
266 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku- termin 02.12.2013r. 2088
267 Ocena jakości wody - SP Pęckowo i WSPiA Kwiejce 2088
268 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg nieograniczony na Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Drawsko 2082
269 Decyzja dot. przydatności wody do spozycia z wodociągu w Chełście 2076
270 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2018 2072
271 Sprawozdania budzetowe za 2017 rok 2069
272 Obw. dot. napowietrzenej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki - Drawski Młyn 2055
273 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - węgiel 2013-2014 2053
274 I przetarg na sprzedaż działki nr 239/2 w Kwiejcach 2045
275 Przetarg ograniczony na sprzedaz działki nr 780/1 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 2045
276 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - olej opałowy 2013-2014 2039
277 Załącznik nr 1 wykaz budynków - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2038
278 Infromacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, działki: nr 191 w Kwiejcach i 179/3 w Drawsku, nr 218/11 w Drawsku, 11 i 23/4 w Chełst Zachód 2036
279 Przetarg na działki budowlane w Drawsku (termin przetargu 4 lipca 2014r.) 2035
280 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w Marylinie (termin przetargu 10.10.2014r) 2035
281 Informacja o wunikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym 2032
282 Obwieszczenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2031
283 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.2.2014.MK 2029
284 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 484 ) 2028
285 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsc. planu zagosp.przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko 2027
286 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 02-12-2013r. 2027
287 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 2024
288 Ocena jakości wody - marina YNDZEL w Drawsku 2022
289 Rozstrzygnięcie: Nabór na Koordynatora Szkolnego Ośrodka Kariery 2021
290 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach (termin przetargu 10.10.2014r.) 2021
291 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2018
292 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSP 2017
293 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Drawsku (termin przetargu 21.02.2014r) 2009
294 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 630 w obr Drawsko 2008
295 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko na terenie wsi Pęckowo, Kwiejce Nowe i Chest 2007
296 Załącznik nr 2 - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2005
297 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze 2004
298 Opinia RIO ws. wykonania budżetu gminy za 2012 2001
299 Odpowiedź na pytanie zadane przez Wykonawcę: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 2000
300 Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi 1996
301 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 1992
302 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 396) 1990
303 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, część działki nr 630 1990
304 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizaji inw. celu publ. nr N-B.6733.4.2013.MK 1989
305 Obwieszczenie o wznowieniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 775/3 w obr Drawsko 1988
306 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 1981
307 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Drawsko, działka nr 179/8 1981
308 Uchwała nr XLVI/277/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1980
309 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych 1978
310 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Marylinie (termin przetargu 29.08.2014r.) 1971
311 Przebudowa mostu na rzece Miała, wieś Moczydła 1968
312 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE 1968
313 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Drawsko i Drawski Młyn 1968
314 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego, wies Chełst (obręb Chełst Zach cz. działki nr 72/3) 1967
315 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1964
316 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych 1955
317 Przetarg ograniczony na spzredaż działki nr 781/4 w obrębie Drawsko (wieś Drawski Młyn) 1953
318 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1953
319 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawsko 1953
320 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Gm. Drawsko dla wsi Pęckowo i Kwiejce Nowe 1952
321 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Pęckowo, działka nr 388 ) 1949
322 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2013/2014 1946
323 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Marylinie (termin przetargu 21.02.2014r) 1941
324 Inf. o stanie realizacji zadań oświat. w roku szkolnym 2014_2015 1940
325 CEEB- Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 1940
326 Obw. dot. oświetlenia w Pęckowie 1937
327 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1937
328 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK 1936
329 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1935
330 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.3.2014.MK 1935
331 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 1934
332 Wykazy nieruchomości do sprzedaży - Kwiejce i Drawsko, 12-10-2015r. 1933
333 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1932
334 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 1928
335 Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie 1924
336 Przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 11.10.2013r. 1923
337 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok 1921
338 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Chełst - działki budowlane 1920
339 Zmiana ogłoszenia i SIWZ: Dotyczy Przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego 1918
340 Najkorzystniejsza oferta: Udzielenie kredytu długoterminowego 1918
341 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza 1918
342 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.2.2014.MK 1918
343 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji 1915
344 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 1908
345 Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 1907
346 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inw. celu publ. nr N-B.6733.3.2014.MK 1906
347 Wynik postępowa-ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków - placówki oświatowe 1905
348 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego 1905
349 Przetag na działki letniskowe w Marylinie - termin przetargu 4 lipca 2014 roku 1903
350 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.9.2014.MK 1899
351 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/46/2015 w sprawie miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Kwiejce Nowe 1896
352 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania - nr N-B.6733.2.2014.MK 1894
353 Oferta na zadanie publiczne Związku Emerytów i Rencistów 1894
354 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1894
355 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwest. celu publicznego nr N-B.6733.11.2014.MK 1891
356 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.4.2014.MK 1891
357 Obwieszcznie w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.1.2014.MK 1891
358 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nr N-B.6733.5.2014.MK 1889
359 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, dz. nr 775/3) 1886
360 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2014 rok 1884
361 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.4.2014.MK 1879
362 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Gosp. Komunalnej 1873
363 Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1873
364 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 14 maja 2014 roku 1869
365 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. II 1868
366 Przebudowa istniejącej ścieżki gruntowej (szlaku pieszego) wraz z urządzeniem na niej ścieżki edukacyjno - przyrodniczej na terenie gminy Drawsko w miejscowości Piłka „Park Grzybowy” z elementami małej architektury. 1867
367 WPF 2016 1867
368 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Drawski Młyn 1865
369 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane. Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1863
370 Przetarg na sprzedaz działek letniskowych w Kwiejcach - 29 styczeń 2016r. 1862
371 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2015 1858
372 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.5.2014.MK 1858
373 Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1857
374 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik – Kwiejce – korekta łuku 1854
375 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Pęckowo 1853
376 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Piłka, część działki nr 51/1 1851
377 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Drawsko, Marylin, Piłka 1849
378 Obwodowe Komisje Wyborcze-składy 1848
379 Uchwała nr XLV/272/2014 z dnia 12 lutego 2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 35 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiącej działkę nr 36 położonej w obrębie Draw 1847
380 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy-Piłka, cz. działek nr 549/2 i 549/3 1846
381 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.4.2014.MK 1845
382 Obwieszcznie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko, działka nr 630) ) 1843
383 Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 1840
384 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1838
385 Oświadczenia majątkowe radnych 2019 1836
386 Budżet 2018 1835
387 Przetarg nieograniczony na: Budowa ścieżki rowerowej w gminie Drawsko 1834
388 Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświat. 1832
389 Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej z dnia 25.09.2014r. 1831
390 Informacja o wykazie nieuchomości przeznaczonych do wydzierżawienia -Dr. Młyn (obr. Drawsko) działka nr 793/1 1828
391 Uchwała nr LIV/312/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1820
392 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 18.03.2016r. 1820
393 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2020 1817
394 Uchwała nr VIII/55/2015 Z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko 1816
395 Budowa zbiornika wodnego Piłka w dolinie rzeki Miała na terenie gminy Drawsko 1816
396 Przetarg na działke budowlaną w Drawsku -13 maj 2016r. 1811
397 Uchwała nr I/2/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 1810
398 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4 1808
399 Przetarg na sprzedaż działki nr 201 w obr. Kawczyn 1807
400 Wynik postępowania - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych. 1806
401 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Drawsko w roku szkolnym 2016/2017 1804
402 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1801
403 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-B.6733.5.2014.MK 1797
404 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Chełst Zachód, działki nr 78/3-78/8 1790
405 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości w Drawsku - 29 styczeń 2016r. 1788
406 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp dla wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko, Kwiejce, Drawski Młyn 1786
407 Uchwała nr XLV/273/2014 w sprawie przyjecia planu pracy rady Gminy na 2014 r. 1786
408 Uchwała nr LI/305/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp.miej. planu zagosp. przestrz. dla wsi Drawski Młyn 1785
409 Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1781
410 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej o mocy 110 kV relacji Wronki - Drawski Młyn (obręb Drawsko i Pęckowo) 1778
411 Obwieszczenie o podjęciu postepowania nr N-B.6733.4.2014.MK 1771
412 Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli 1768
413 OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI 1764
414 Wykaz nieruchomosci do dzierżawy - Piłka, cz. działki nr 489 1761
415 Uchwała nr XLV/266/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych 1760
416 Uchwała nr I/1/2014 Rady Gminy Drawsko w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 1757
417 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania - nr N-B.6733.6.2014.MK 1755
418 KANDYDAT/KANDYDATKA NA STANOWISKO DORADCY ROLNICZEGO W WIELKOPOLSKIM OŚRODKU DORADZTWA ROLNICZEGO 1755
419 Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1753
420 Uchwała nr LIV/319/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1753
421 Zawiadomienie o zgromadzeniu 1752
422 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2015 1747
423 Uchwała nr LV/328/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie miejscowego planu zag. przestrz dla wsi Chełst 1746
424 Uchwała nr VI/40/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1744
425 Zmiana w SIWZ w postepowaniu przetargowym - Rewitalizacja budynku urzędu gminy w Drawsku poprzez wymianę dachu 1743
426 Uchwała nr XLIX/284/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1742
427 Dowozy dzieci szkolnych do SP w chelscie, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1742
428 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z przyłączami na terenie miejscowości Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce Nowe 1742
429 Nabór na rachmistrzów spisowych 1741
430 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Drawsko 1741
431 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 1739
432 Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo 1738
433 Ocena jakości wody - szkoła w Chełście, przedszkole w Kawczynie 1738
434 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 21.10.2016r. 1737
435 Konsultacje społeczne - program współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2018 r. 1735
436 Petycje w sp. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 1734
437 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2014/2015 1734
438 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego 1730
439 Uchwała nr L/293/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1728
440 Petycja - STOP GMO, STOP SZCZEPIONCE 1728
441 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2014 1727
442 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Piłka cz. działki nr 549/2, maj 2016r. 1723
443 Nabór na Lokalnego Animatora Sportu 1722
444 Nabór na stanowisko kucharza w przedszkolu w Pęckowie 1720
445 Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie miejscowego planu zagosp.przestrzennego - wieś Chełst 1717
446 Azbest - informacje dla mieszkańców 1716
447 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1713
448 Uchwała nr LIV/324/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej. 1712
449 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 1710
450 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2014/2015 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1707
451 Uchwała ne XLIX/289/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.przyjęcia od Gminy Krzyż Wlkp. nieodpłatnie majątku ruchomego 1706
452 Uchwała nr LI/301/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. zmiany nazwy ulicy w miejscowosci Pęckowo 1705
453 Opinia RIO ws. możliwości sfonansowania deficytu budżetu na 2015 1704
454 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 12 Pzp 1703
455 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc.planu zagosp.przestrzennego w obrębie Drawsko-linia wysokiego napięcia 110kV relacji Morzyczyn-Drawski Młyn 1700
456 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1699
457 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2016 rok 1699
458 Uchwała nr LV/327/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały dot. nadania statutu GOPS w Drawsku 1699
459 Nabór na Dyrektora SP w Pęckowie 1696
460 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 1694
461 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. 1694
462 Uchwała nr LV/326/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie upowaznienia Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych dot. przyznawania dodatku energetycznego 1694
463 Petycja w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 1693
464 Uchwała nr XLVI/278/2014 z dnia 19 marc a2014 r. w spr. udzielenia pomocy fin. w formie dotacji celowej Powiatowi Czar.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1693
465 Uchwała nr LV/329/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie miejscowego planu zag. przestrz. dla wsi Pęckowo 1692
466 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach - termin przetargu 18.03.2016r. 1688
467 Ocena Jakosci wody z wodociągu publicznego w Chełscie i Drawsku 1688
468 Uchwała nr LI/306/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1687
469 Uchwała nr LII/309/2014 z dnia 10 września 2014 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z Ceglanego Kortu Tenisowego w Drawskim Młynie 1686
470 Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 r. 1684
471 Uchwała nr LIV/325/2014 z dnia 29.10.2014 w sp.poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1683
472 Uchwała nr XLVI/280/2014 z dnia 19 marca w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1682
473 Uchwała nr XLIX/290/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Woj. Wielk. 1678
474 Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych - Zarządzenie nr 79/2015 1676
475 Budżet 2019 1669
476 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dowozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1667
477 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1667
478 Program Czyste Powietrze 1666
479 Uchwała nr LIV/320/2014 z dnia 29.10.2014 r. z dnia 29.10.2014 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do cleów wymiaru podatku rolnego na 2015 r. 1665
480 Uchwała nr XLVI/275/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1664
481 Uchwała nr LIV/314/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sp. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1663
482 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o okręgach wyborczych 1662
483 Uchwała nr L/300/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp. przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1661
484 Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Drawsko w spr. opinnii dot. projektu uchwały Sejmiku Woj. Wielk. w sp. wyznaczenia aglomeracji Drawsko 1659
485 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Pęckowie 1658
486 Uchwała nr XLV/271/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1657
487 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa. 1657
488 Obwodowe Komsje Wyborcze - składy 1657
489 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, grudzień 2015r. 1655
490 Uchwała nr III/23/2014 z dnia 17 grudnia 2014 w sp. wynagrodzenia za prace Wójta Gminy Drawsko 1652
491 Uchwała nr IV/24/2014 z dn. 30.12.2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1652
492 Nabór na referenta GOPS w Drawsku 1652
493 Uchwała nr XLIX/288/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp. nieodpłatnego przekazania mienia gminnego 1652
494 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 11 września 2017 roku 1651
495 Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 1651
496 Uchwała nr L/299/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zgłoszenia sołectwa Piłka do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 1650
497 Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych i przedszkoli 2018-2019 1649
498 Przetar na "Dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1648
499 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2015 1645
500 Uchwała nr LV/331/2014 z dnia 13.11.2014 w sprawie zmiany uchwały WPF 1645
501 Uchwała na 2019 1642
502 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2013/2014 1640
503 Plan zamówień na 2017 rok 1640
504 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 1639
505 Uchwała nr LI/302/2014 z dnia 30 czerwca 2014 w sp. zmiany uchwały w sp. nadania statutu GOPS w Drawsku 1635
506 Uchwała nr L295/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 1633
507 Uchwała nr LI/304/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sp.miejsc. planu zagosp.przestrz. gminy Drawsko dla wsi Drawskoko 1632
508 Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Podległych 1632
509 Uchwała nr XLVII/283/2014 z dnia 31 marca 2014 w sp. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 1631
510 Uchwała nr XLIX/287/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zmiany Statutu Związku Międz. 1629
511 Urząd 1628
512 Ocena jakości wody - marina w Drawsku, jezioro w Kwiejcach, jezioro w Marylinie 1627
513 Uchwała nr IX/60/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1627
514 Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2015/2016 1626
515 Uchwała nr LIII/310/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1625
516 Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1625
517 Uchwała nr II/9/2014 Rady gminy Drawsko o zmianie statutu GOK - Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1624
518 Uchwała nr LIV/318/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za 1m3 zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych 1624
519 Uchwała nr LV/330/2014 z dnia 13.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r. 1623
520 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2015/2016 1622
521 Uchwała nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. 1621
522 WPF 2017 1621
523 Uchwała nr LIV/316/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. 1619
524 Protokół z otwarcia ofert Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1619
525 Uchwała nr XLIX/285/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 w sp.zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko 1619
526 Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018 1616
527 Uchwała nr X/65/2015 z dn. 09.09.2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1611
528 Uproszczona oferta zadania publicznego - Amazonki 1610
529 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 1609
530 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1609
531 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Chełst Zachód, działka nr 310/3 1609
532 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1608
533 Uchwała nr LIII/311/214 w spr. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1608
534 Uchwała nr XLVI/281/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1607
535 Uchwała nr V/31/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1607
536 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawę opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2015/2016 do Urzędu Gminy w Drawsku i świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko 1606
537 Uchwała nr LIV/313/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie uchwalenia 1606
538 Uchwała nr LI/303/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. wsp. określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli 1604
539 Uchwała nr IV/27/2014 z dn. 30.12.2014 r. o zmianie statutu GOKRTiBP Gminy Drawsko 1602
540 Uchwała nr XII/82/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze 1600
541 Informacje o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza w Piłce 1600
542 Raport o stanie Gminy Drawsko za rok 2019 1598
543 Informacja Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego o pracach założenia ewidencji budynków i lokali 1597
544 Uchwała nr L/296/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sp.zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. 1597
545 Szkoła Podstawowa w Drawsku 1597
546 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach- 13 maj 2016r. 1596
547 Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11 1595
548 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 lipca 2016 roku 1594
549 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r 1593
550 Uchwała nr XLVI/282/2014 z dnia 19 marca 2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pub. i Spraw Socj. 1592
551 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie - termin przetargu 21.04.2023 roku 1591
552 Uproszczona oferta na zadania publiczne 1590
553 Obw. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu i do Senatu 1587
554 Wniosek o pełnomocnictywo do głosowania 1585
555 Ogłoszenie nr 571801-N-2017 Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1582
556 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejcowych planów zagospodarowania przestrzennego 1581
557 Uchwała nr V/34/2015 z dn. 06.02.2015 r. e dp. ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 1578
558 Uchwała nr IX/58/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1577
559 Uchwała nr XLIX/291/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp.odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1577
560 Uchwała nr LIV/322/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1576
561 Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 1575
562 Post. Prezydenta RP zmieniające postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu 1574
563 Uchwała nr IV/28/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetoweho 2014 nie wygasają 1573
564 Uchwała nr VI/49/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1572
565 Uchwała nr V_30_2015 w sp. zmiany uchwały nr XVI/101/99 Rady Gminy Drawsko z dn. 27.10.1999 r. w sp. przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich 1572
566 Uchwała nr XIX/125/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2025 1572
567 Uchwała nr IV/25/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2014-2024 1572
568 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1571
569 Uchwała nr XLVI/279/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki 1571
570 Uchwała nr V/36/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, w obrębie Drawsko. 1570
571 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, Piłka, cz. dz. nr 549/3 1567
572 Szkoła Podstawowa w Chełście 1566
573 Powszwechny Spis Rolny - informacja 1566
574 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawiania 1565
575 Uchwała nr LIV/323/2014 z dnia 29.10.2014 w sp. wysokości ekwiwalentu za udział w działanich ratowniczych i szkoleniu pożarniczym 1564
576 Uchwała nr LIV/317/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2015. 1563
577 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejsc. planów zagosp. przestrzennego 1563
578 Postanowienie w sp. zarządzenia wyborów do Sejmu i senatu RP 1562
579 Raport o stanie dostępności za 2020 r. 1561
580 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w m. Chełst - termin przetargu 21 października 2016 roku 1558
581 Uchwała nr L/298/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp.zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowosci Drawski Młyn 1558
582 Uchwała nr L/297/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. udzielania dotacji celowej dla OSP w Drawsku na dof. zakupu samochodu 1557
583 Uchwała nr L/292/2014 z dnia 28 maja 2014 w so. zatwierdzenia spraw. fin. oraz spr.z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2013 r. 1554
584 Uchwała nr XLV/268/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego gminy Drawsko w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1554
585 Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza 1553
586 Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu 1552
587 Uchwała nr XIII/155/2016 z dn. 12.08.2016 r. w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1552
588 Przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych w Kwiejcach - termin przetargu 26 sierpnia 2016 roku 1551
589 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust. 1. pkt 12 ustawy Pzp 1548
590 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1548
591 Zmiana w SIWZ w postępowaniu przetargowym - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego 1547
592 Uchwała nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz.Gminy Drawsko - dla wsi Pęckowo 1546
593 Uchwała nr XIX/124/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1545
594 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Drawski Młyn, dz. 744/8 i 744/13 obręb Drawsko) 1545
595 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1545
596 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2 1544
597 Uchwała nr XII/76/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z Gminy Drawsko na rok 2016 1543
598 Uchwała nr III/18/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko kortu do tenisa ziemnego w Drawskim Młynie w dzierżawę 1543
599 Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy, Kwiejce - działki rekreacyjne 1541
600 Uchwała nr LIV/321/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sp. wysokości, terminów płatnosci, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów. 1540
601 Uchwała nr XVI/104/2016 z dn. 13.01.2016 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gminazjum 1539
602 Uchwała nr V/29/2015 z dn. 6.02.2015 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2015 r. 1538
603 Uchwała nr IX/57/2015 w sprawie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1537
604 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o numerach oraz granicach obwodów głosowania 1536
605 Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1535
606 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1534
607 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 1533
608 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za rok 2017 1532
609 Uchwała nr IX/61/2015 z dn. 10.06.2015 r. w sprawie dalszego członkostwa Gminy Drawsko w Stowarzyszeniu Nadnotecka Grupa Rybacka 1531
610 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 29 października 2015 roku 1530
611 Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Rewizyjnej 1530
612 Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Moczydłach w dzierżawę. 1528
613 Uchwała nr IX/56/2015 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2014 r. 1526
614 Uchwała nr XVII/108/2016 z dn. 17.02.2016 r. w sp. przyjęcia 1526
615 Uchwała nr IV/26/2014 z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/324/2014 z dn. 29.10.2014 r. w sp. opłaty targowej 1519
616 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. 1518
617 Obwieszczenie Starosty o okręgach wyborczych 1518
618 Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Chełście w dzierżawę 1517
619 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 1517
620 Zarządzenie w sprawie powołania Koordynatora do spraw dostępności 1516
621 Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 1515
622 Uchwała nr V/33/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. zmiany uchwały o zwolnieniach w podatku od nieruchomości 1515
623 Nieodpłatna pomoc prawna w roku 2021 1514
624 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22.06.2017 roku 1513
625 Pomoc publiczna 2017 1508
626 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta 1508
627 Uchwała nr XII/78/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1507
628 Uchwała nr XLV/270/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z realizacją wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu 1507
629 Uchwała nr VI/38/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa 1507
630 Uchwała nr VI/42/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Piast w Kwiejcach 1504
631 Uchwała nr L/294/2014 z dnia 28 maja 2014 w sp. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 1504
632 Obiweszczenie o obsadzeniu mandatu radnego 1503
633 Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej 1503
634 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1503
635 Postanowienie Komisarza Wyborczego ws. powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku 1502
636 Uchwała nr XII/81/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1500
637 Uchwała nr X/64/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1499
638 Uchwała nr VI/48/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1499
639 Uxchwała nr IX/59/2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1498
640 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1496
641 Uchwała nr XV/98/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Drawsko na lata 2016-2024 1494
642 Uchwała nr III/21/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2030 1493
643 Uchwała nr XIV/96/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1491
644 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsiewzięcia pn: Przebudowa - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1490
645 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 8 1489
646 Ocena jakości wody - Chełst 1489
647 Uchwała nr III/19/2014 z dn. 17.12.2014 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Darwsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 1487
648 Uchwała nr VI/43/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. regulaminu ścieżki edukacyjnej 1487
649 Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Chełście 1486
650 Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego. 1485
651 Uchwala nr XIX/127/2016 z dn. 27.04.2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1485
652 Uchwała nr VI/47/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 122/11 położonej w obrębie Kamiennik 1483
653 Uchwała nr XIV/95/2015 z dn. 09.12.2015 r. w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1480
654 Dowozy dzieci szkolnych do SP w Chełście, Oddziału Gimnazjum w Chełście i Gimnazjum w Drawsku 1480
655 Uchwała nr XII/77/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zatwierdzenia stawki za zrzut ścieków komun. i przem. do kanalizacji san. i dow. do oczysz. ściek. w Drawskim Młynie 1479
656 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w 2019 r. 1478
657 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 1477
658 Dyżury Gminnej Komisji 1476
659 Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Drawsko w sp. wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynnosci związanych z podróżą służbową Przewod. Rady 1476
660 Obwieszczenie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prowadzonej na potrzeby projektu mpzp gminy Drawsko, w obrębie Drawsko, dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 1476
661 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 1475
662 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka udział w nieruchomości zabudowanej, dz. 535 1475
663 Uchwała nr XVI/106/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035 1473
664 Uchwała nr XVI/105/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1472
665 Uchwała nr III/16/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Amfiteatru w Drawsku 1471
666 Uchwała nr III/17/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko Parku Grzybowego w Piłce w dzierżawę. 1467
667 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 1467
668 Gminne Przedszkole Publiczne w Drawsku 1466
669 Uchwała nr XIII/90/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1466
670 Uchwała nr VII/54/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. przyjęcia statutu Związku Międzygminnego 1465
671 Uchwała nr 5 1465
672 Uchwała nr VII-52-2015 Rady gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1465
673 Uchwała nr VI/46/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. miejscowego planu zag. przestrz. Gminy Drawsko dla wsi Kwiejce Nowe 1464
674 Uchwała nr X/68/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko 1462
675 Uchwała nr XV/99/2015 z dn. 30.12.2015 r.w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1461
676 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1460
677 Uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015,r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1460
678 Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 1460
679 Uchwała nr XVIII/121/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. zmiany uchwały do. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na trasach dowozu uczniów do przedsz. i szkoły 1459
680 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące wydania decyzji nr 2/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce. 1458
681 Pomoc publiczna w 2018 r. 1457
682 Szkoła Podstawowa w Pęckowie 1457
683 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Drawsko w roku 2018 1454
684 Uchwała nr V/32/2015 z dn. 06.02.2015 w sp. zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 r. w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 1452
685 Uchwała nr XIII/89/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2024 1452
686 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o siedzibach Obwodowych Komisji wyborczych 1450
687 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1449
688 Uchwała nr XII/79/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 1449
689 Uchwała nr III/10/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko boiska wielofunkcyjnego w Pęckowie w dzierżawę 1449
690 Obw. okręg wyborczy nr 8 i 15 1448
691 Uchwała nr XII/73/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 r. 1448
692 Uchwała nr LIV/315/2014 z dnia 29.10.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części działki nr 372/4 w obrębie Pęckowo 1447
693 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach-termin przetargu 22 czerwca 2017 roku 1447
694 Uchwała nr VI/41/2015 z dnia 25.03.2015 w sp.udzielenia Powiatowi czar.-Trzc. pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację przedsięwzieć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2015 1446
695 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 1445
696 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1445
697 WPF 2018 1444
698 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 1444
699 Uchwała nr XVIII/120/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1442
700 Uchwała nr 4 1440
701 Uchwała nr XVI/103/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2016 r. 1440
702 Szkoła Podstawowa w Piłce 1437
703 Uchwała nr XII/83/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we si Pęckowo o nawierzchni bitumicznej 1436
704 Uchwała nr XXIII/154/2016 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025. 1436
705 Uchwała nr XXVI/185/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1433
706 Rozporządzenie - wzór karty zgłoszenia 1431
707 Obwieszczenie o przyznaczych numerach list kandydatów na radnych 1429
708 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1429
709 Uchwała nr XII/85/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego 1426
710 Uchwała nr XLV/267/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 1426
711 Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie w dzierżawę 1425
712 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - grunt pod pojemniki na odzież używaną 1420
713 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2021 1420
714 Uchwała nr VI/50/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarn.-Trzc. na dofinansowanie WTZ w Wieleniu 1419
715 Uchwała nr IX/62/2015 z d. 10.06.2015 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.06.2015 r., nr KN-I.4131.1.191.2015.19 1419
716 Uzupełnienie do Obwieszczenia Wójta Gminy Drawsko 1419
717 Uchwała nr III/20/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1419
718 Brak opłat targowych w roku 2021 1419
719 Uchwała nr VII-53-2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.04.2015 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2015-2024 1419
720 Wykaz nieruchomości przezn. do sprzedaży - Kawczyn, działka nr 154/4 1418
721 Protokół z otwarcia ofert dot postępowania przetargowego pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1417
722 Uchwała nr XXIV/159/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 1416
723 Uchwała nr X/63/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 1414
724 Uchwała nr X/67/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1413
725 Informacja o uzupełnieniach Obwodowych Komisji Wyborczych 1412
726 Uchwała nr XVI/107/2016 z dn. 13.01.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP Drawsko 1411
727 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 133 na odcinku Kamiennik - Kwiejce - korekta łuku 1409
728 Uchwała nr VI/44/2015 z dnia 25.03.2015 zmieniająca uchwałę nr II/4/2014 w sp. powołania komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady gminy Drawsko. 1409
729 Uchwała nr XI/72/2015 z dn. 30.09.2015 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej prognozy Finansowej gminy Drawsko na lata 2015-2024 1408
730 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2016/2017 1404
731 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - Kwiejce, działka nr 36/4 1403
732 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2020 1402
733 XVII/111/2016 z dni. 17.02.2016 w sp. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych (punktów zbiorczych uczniów) na trasach dowozu dzieci i uczniów do przedszkola i szkoły 1400
734 Obw. GKW z dnia 18.09.2018 - dot. okręgu nr 15 1400
735 Uchwała nr XII/74/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2015-2035 1398
736 Uchwała nr VI/39/2015 z dnia 25.03.2015 w sp. zmiany uchwały w sp. ustalenia wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1397
737 Uchwała nr X/69/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Drawsko 1396
738 Przetarg na działki rekreacyjne w Kwiejcach - termin przetargu 8 grudnia 2017 roku 1396
739 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 1396
740 Obwieszczenie o wydaniu deyzji io lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przeds. pn. Budowa mostu przez rzekę Miała 1396
741 Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo 1396
742 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa opału (węgla kamiennego orzech I kl.) w sezonie grzewczym 2016/2017 do Urzędu Gminy w Drawsku, świetlic wiejskich na terenie gminy Drawsko, mieszkań komunalnych i Gminnego Ośrodka Kultury Rekre 1393
743 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1392
744 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 1392
745 Uchwała nr X/70/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 203/2 położonej w obrębie Chełst Zachód 1391
746 Petycja w sprawie referendum ludowego 1390
747 Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Drawsko z dn. 17.12.2014 r. w sp. przekazania Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Rekreacji, turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko świetlicy wiejskiej w Pęckowie w dzierżawę 1389
748 Uchwała nr XIX/128/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sp. określenia Regulaminu korzystania z niecki kąpielowej na starorzeczu Noteci na Przystani YNDZEL w Drawsku oraz plaży 1388
749 Uchwała nr XVII/110/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kamiennik do programu 1387
750 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.2.2017.MK) 1387
751 Uchwała nr XVII/109/2015 z dn. 17.02.216 w sp. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Drawsko 1385
752 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanit. z przyłączami i wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1385
753 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drawsko 1384
754 Uchwała nr V/35/2015 z dn. 06.02.2015 r. w sp. określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku prowadzonego przez GD oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych krysteriów 1382
755 Uchwała nr XXX/215/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków z budżetu UE 1382
756 Protokół z dyskusji publicznej dla projektu mpzp dla dz. 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 1378
757 Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska 1377
758 Uchwała nr XXV/178/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. miejsc. planu zag. przestrz., obręb Drawsko Nadleśnictwo 1376
759 Sprawozdanie z badań prób wody - sieć Piłka 1374
760 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla linii elektroenerg. SN w obrębie Drawsko 1373
761 Uchwała nr XXX/209/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 1372
762 Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie: Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1372
763 Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 1372
764 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1370
765 Ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1369
766 Protokół z otwarcia ofert - przebudowa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1369
767 Protokół z otwarcia ofert „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku w sezonie grzewczym 2017/2018 1367
768 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 1366
769 Uchwała nr XII/75/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu dla OSP 1364
770 Uchwała nr XV/101/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z NFOŚiGW na zakup samoch. dla OSP w Drawsku 1361
771 Uchwała nr XVII/113/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Drawsko, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 793/1 1361
772 Uchwała nr XXXV/239/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22.06.2017 w sp. aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko 1360
773 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie. 1360
774 Uchwała nr XXII/151/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. uzgodnienia prac mających na celu ochronę pomnika przyrody-dąb bezszczypułkowy 1358
775 Uchwała nr XX/129/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 1356
776 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci wodociagowej z przyłączami w Drawsku (N-B.6733.3.2017.MK) 1354
777 Uchwała nr XI/71/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2015 r. 1354
778 Unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: 1354
779 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp. przestrzennego- działki nr 744/8 i nr 744/13 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 1354
780 Informacja o wynikach naboru 1353
781 Uchwała nr XLIV/303/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 1353
782 Uchwała nr XVIII/117/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1352
783 Uchwała nr XIV/97/2015 z dn. 09.12.2015 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 1352
784 Oświadczenia majątkowe radnych 2020 1351
785 Ogłoszenie o zmianie w SIWZ w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1351
786 Informacja o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla kanału Zawada 1351
787 Uchwała nr XIII/88/2015 z dnia 25.11.2015 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2015 r. 1350
788 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.3.2016.MK dla budwoy sieci wodociągowej z przyłączami w m. Drawsko 1349
789 Plan zamówień na 2018 rok 1347
790 II przetarg na sprzedaż działek letniskowych w Kwiejcach-termin przetargu 11 września 2017 roku 1347
791 Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 154/4 w obrębie Kawczyn 1347
792 Uchwała nr XXIII/153/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1345
793 Uchwala nr XXIV/161/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Drawsko. 1343
794 Uchwała nr XIII/91/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Drawsko darowiany położonej w obrębie Chełst Zachód 1342
795 Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu na 2019r. 1341
796 Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 1341
797 Uchwała nr XIII-86-2015 z dn. 25.11.2015 r. w sp. uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. 1340
798 Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK) 1340
799 Uchwała nr XXVIII/195/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 1339
800 Obw. w sprawie przystąpienia do opracowania proj. uchw. dot. przypadków, gdzie usunięcie drzew lub krzewów nie wymaga zezwolenia 1339
801 Informacja o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piłka, dz. 156/1 1339
802 Uchwała nr XVIII/116/2016 z dn. 09.03.2016 w sprawie ustalenia dla Gminy Drawsko liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 1337
803 Przetarg na sprzedaż maszyn rolniczych 1332
804 Uchwała nr XXII/144/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Piłka 1331
805 Nabór na Podinspektora ds. kasy, rozliczeń majątku gminy i księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Drawsko 1331
806 Uchwała nr XXIV/157/2016 z dn/ 28.09.2016 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 1330
807 Uchwała nr XXVIII/196/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. organizacji wspólnej obsługi szkół przez Urząd Gminy Drawsko prowadzonych przez Gminę Drawsko 1329
808 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania odbudowa kanału Zawada 1328
809 Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 1327
810 Uchwała nr XXX/207/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych 1327
811 II przetarg na maszyny rolnicze 1327
812 Uchwała nr XVII/112/2016 z dn. 17.02.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepeł. bezpłatnego transportu i opieki podczas dowozu do szkół w Gębicach 1326
813 Oświdczeniea majątkowe radnych - grudzień 2018 1325
814 Uchwała nr XXXI/220/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulicy w miejscowości Drawsko 1325
815 Uchwała nr XXI/140/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Pęckowie 1324
816 Uchwała nr XXV/174/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1323
817 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1323
818 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działki budowlane w m. Chełst 1319
819 Obwieszczenie Marszałka Woj. o podziale województwa na okręgi wyborcze 1318
820 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1318
821 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu urzędu 1317
822 Uchwała nr XIII/87/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1316
823 Uchwała nr XXVII/189/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 1313
824 Budżet 2020 1313
825 Uchwała nr XXII/145/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Marylin 1312
826 Uchwała nr XX/130/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1312
827 Uchwała nr XXII/147/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawsko 1309
828 Uchwała nr XXV/175/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zag. przedtrz. wieś Drawski Młyn 1308
829 Uchwała nr XII/84/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. zaopiniowania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Chełst i Moczydła 1307
830 Uchwała nr XVIII/123/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zmiany uchwały dot. dzierżawy przez ZKiW składników majątkowych 1307
831 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, termin przetargu 03 marca 2023 roku 1307
832 Uchwała nr XXVII/193/2016 w sp. określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w wieku do 5 lat w przedszkolu 1307
833 Uchwała nr XIV/94/2015w sp. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2016-2035. 1306
834 Uchwała nr XXII/149/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Chełst 1302
835 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Pęckowo, dz. 127 1302
836 Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1302
837 Ksiega rejestrowa instytucji kultury - aktualizacja 2019 r. 1301
838 Uchwała nr XX/131/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ZSPw Gębicach 1300
839 Uchwała nr XXXII/227/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 1300
840 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - Piłka działka nr 489 cz. 1298
841 Uchwała nr XIV/93/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1297
842 Uchwała nr XIX/126/2016 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 1297
843 Uchwała nr XXIX/201/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2017 r. 1295
844 Uchwała nr XVIII/114/2016 w sprawie zmiany uchwały XV/80/2011 z dnia 26.10.2011 w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 1295
845 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1295
846 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1294
847 Uchwała nr X/66/2015 z dn. 09.09.2015 w sp. xmiany uchwały w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi na dof. WTZ w Wieleniu 1294
848 Wyniki naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1293
849 Uchwała nr XXVI/179/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..na rok 2017" 1293
850 Obwieszczenie o wydaniu decyji nr N-B.6733.1.2017.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Sosnowej/ w Drawskim Młynie 1292
851 Uchwała nr XXV/177/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. planu zagosp. przestrz. , wieś Drawski Młyn 1292
852 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze 1292
853 Protokół z otwarcia ofert: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 1292
854 Uchwała nr XXVII/190/2016 z dnia 21.12.2016 w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2033 1291
855 Głosowanie korespondencyjne - zgłoszenia 1291
856 Uchwała nr XXII/146/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Pęckowo 1291
857 Uchwała nr XXVII/187/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21.12.2016 w sp. uchwalenia WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1289
858 Uchwala nr XXI/136/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. 1288
859 Uchwała nr XX/132/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. uchwalenia regulaminu korzystania z boiska w Drawskim Młynie 1288
860 Uchwała nr XXII/143/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kawczyn 1288
861 Przetarg na sprzedaz budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Sz. Dworcowa 8B 1286
862 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIŃ PUBLICZNYCH 1286
863 Uchwała nr XXX/210/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawsko 1285
864 Uchwala nr XXI/135/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1285
865 Uchwała nr XXVIII/194/2016 w sp. zmiany budżetu gminy na 2016 r. 1283
866 Uchwała nr XIII/92/2015 z dnia 25.11.2015 w sp. zmiany wzorów informacji i deklaracji o podatku rolnym, leśnym i nieruchomości. 1282
867 Uchwała nr XXV/166/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1281
868 Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki 1281
869 Uchwała nr XXXII/228/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1281
870 Uchwała nr XXXVI/245/2017 z dn. 28.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/226/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1281
871 Uchwała nr XXXVIII/257/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. przekazania nieodpłatnie majątku ruchomego dla gminy Wieleń 1281
872 Uchwała nr XV/100/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2015-2035 1278
873 Druk - zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej 1278
874 Uchwała nr XXXI/221/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1277
875 Raport o stanie Gminy Drawsko za 2020 r. 1271
876 Uchwała nr XXVI/183/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 1271
877 Uchwala nr XXI/137/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. zmiany uchwały nr XII/80/2015 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.10.2015 w sprawie opłaty targowej 1271
878 Uchwała nr XX/133/2016 z dn. 18.05.2016 w sp. odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy radnej 1270
879 Uchwala nr XXI/139/2016 z dn. 22.06.2016 w. sp. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1270
880 Uchwała nr XXXIX/264/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 1269
881 Uchwała nr XVIII/122/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - działka nr 246 1269
882 Uchwała nr XXI/138/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. wymagań, jakie powienien spelnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 1268
883 Sprawozdania budżetowe za 2018 rok 1268
884 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Kwiejce, działka nr 36/4 1267
885 Petycja Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 1267
886 Rekrutacja do szkół podstawowych i przedszkoli 2019-2020 1264
887 Uchwała nr XXV/168/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. opłaty targowej 1264
888 Uchwała nr XXIX/203/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. zmiany uchwały dot. zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne 1264
889 Uchwała nr XXVII/188/2016 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2017 1263
890 Uchwała nr XXXIV-238-2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany WPF na lata 2017-2025 1263
891 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w roku 2019 1262
892 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego 1262
893 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr N-B.6733.2.2016.MK dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami /rejon ul. Szosa Dworcowa/ w Drawsku 1261
894 Nabór na podinspektora ds kadr i ubezpieczeń społecznych 1259
895 Uchwała nr XXIV/156/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 1259
896 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 1258
897 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko - grudzień 2018 1257
898 Ocena jakości wody - Drawsko i Chełst 31.12.2018 r. 1256
899 Uchwała nr V/41/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 1256
900 Uchwała nr XVIII/119/2016 z dn. 09.03.2016 w sp. zgłoszenia sołectwa Kawczyn do programu 1256
901 Unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1254
902 Uchwała nr XXVI/182/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1254
903 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1254
904 Informacja o dostępności 1254
905 Uchwała nr XXVIII/199/2016 z dn. 29.12.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 1253
906 Uchwała nr XXVI/184/2016 z dn. 30.11.2016 w sp. wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym 1252
907 Unieważnienie konkursu na Dyrektora SP w Chełście 1250
908 WPF 2019 1249
909 Uchwała nr XXIX/200/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. projektu dostosowania sieci szkół podst. i gimn. do nowego ustroju szkolnego 1247
910 Uchwała nr XXXI/219/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowości Drawski Młyn 1245
911 Petycja w sprawie życia zbiorowego 1244
912 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap 1244
913 Zgłoszenie kandydatów 1243
914 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie - Kamiennik, boisko 1241
915 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty w 2018 r. 1241
916 Uchwała nr XXVI/181/2016 z dn. 30.11.2016 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2016-2033 1240
917 Uchwała nr XXV/173/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2016-2025 1238
918 Uchwała nr XV/102/2015 z dn. 30.12.2015 r. w sp.miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko dla przebiegu linii elektroen. wysokiego napięcia 110 kv w obrębie Drawsko 1237
919 Uchwała nr XXV/164/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. doplaty do ceny usługi odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na 2017 r. 1236
920 Uchwała nr XXVI/180/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 r. 1235
921 Obwieszczenie Wojewódy Wielkopolskiego dot. modernizacji linii kolejnowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 1232
922 Wykaz nieruchomości do wydzierżawioenia - Kawczyn, działka nr 92/4 1232
923 Przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż ruchomości Skarbu Państwa w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 1231
924 Uchwała nr XXII/142/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 1231
925 Uchwała nr XVIII/115/2016 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt 1228
926 Uchwała nr XXII/152/2016 z dn. 13.07.2016 w sp. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 1227
927 Uchwała nr XXV/172/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany budżetu Gminy Drawsko na 2016 r. 1226
928 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1226
929 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 1225
930 najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku 1225
931 Uchwała nr XXXVII/251/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 1224
932 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżaaienia - Piłka, dz. 51/1 cz, 630 cz, 549/3cz. 1224
933 Uchwała nr XXV/176/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zmiany studium zag. przestrz. dla działki nr 15 w obrębie Drawsko Nadleśnictwo 1223
934 Uchwała nr XVIII/118/2016 z dn. 09.03.2016 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację wyrobów zawierających azbest 1222
935 Uchwała nr XXII/150/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Kwiejce 1222
936 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1220
937 Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania 1220
938 Uchwała nr XXII/148/2016 z dn. 13.07.2016 r. w sp. przys. do miej. planu zag. przestrz. wieś Drawski Młyn 1218
939 Uchwała nr XXI/141/2016 z dn. 22.06.2016 w sp. uchwalenia regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Piast 1217
940 Uchwała nr XXV/170/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 1216
941 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 1216
942 Uchwała nr XXXVII/252/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. powierzenia Gminie Krzyż - Zakładowi Usług Komunalnych zadania - bezpłatnego transportu uczniom niepełn. do ośrodka w Drezdenku 1214
943 Uchwała nr XXVII/192/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu 1213
944 Petycja z dnia 15.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 1210
945 Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym 1206
946 Uchwała nr XII/80/2015 z dn. 28.10.2015 w sp. opłaty targowej 1205
947 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1205
948 Uchwała nr XXV/167/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r. 1205
949 Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 1204
950 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska 1204
951 Uchwała nr XXVIII/198/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2016 nie wygasają 1202
952 Obw. dot. konsultacji społecznych w zakresie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 1202
953 Uchwała nr XXX/212/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Chełst 1198
954 Petycja z dnia 14.12.2020 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko uchwały w sprawie równego traktowania obywateli 1198
955 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, Piłka część działki nr 489 1195
956 Uchwała nr XXIX/204/2017 z dn. 25.01.2017 r. w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Drawsko 1195
957 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2018 rok 1194
958 Uchwała nr XXXII/232/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. zmiany nazwy ulic na terenie miejscowosci Drawski Młyn 1194
959 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 1194
960 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko 1194
961 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1191
962 Uchwała nr XXX/213/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 1191
963 Wykaz nieruchomości przezn. do dzierżawy - Chełst Zachód, działka nr 214/2 1190
964 Uchwała nr XXIV/158/2016 z dn. 28.09.2016 w sp. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w banku Gospodarstwa krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie). 1189
965 Uchwała nr XXV/163/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. stawki za zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych oraz stawki wody 1188
966 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Chełst Zachód, część działki nr 25/2 1186
967 Nabór na stanowisko ds. pozyskiwania środkow zewnętrznych 1184
968 Uchwała nr XXXVIII/259/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 1184
969 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 1180
970 Uchwała nr XXVIII/197/2016 z dn. 29.12.2016 r. w sp. uchwalenia Gminnego Programu Prtofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1180
971 Uchwała nr XXXII/230/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 1179
972 Uchwała nr XLIV/301/2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 1176
973 Uchwała nr XXX/211/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Drawski Młyn 1174
974 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 1174
975 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Drawskim Młynie 1170
976 Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze 1169
977 Uchwała nr XXI/134/2016 z dn. 22.06.2016 w sp.zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz spr. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2015 r. 1169
978 Uchwała nr XXXI/222/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze 1168
979 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, dz. 549/2 cz. i 549/3 cz. 1167
980 Wznowienie nieodpłatnych porad prawnych 1166
981 Uchwała nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie 1165
982 Uchwała nr XXXII/229/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. rezygnacji Gminy Drawsko z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Nadnoteckich w Pile 1165
983 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/9 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 1165
984 Unieważnienie zapytania ofertowego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 1165
985 Uchwała nr XXVII/186/2016 Rady Gminy Drawsko z dn. 21.12.2016 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 1162
986 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 26 kwietnia 2019 r. 1161
987 Uchwała nr XXXVII/247/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany WPF na lata 2017-2027 1161
988 Uchwała nr XXIV/162/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości -dz. nr 723/5, 723/6, 723/7 wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 1159
989 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 1159
990 Uchwała nr XXX/208/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Drawsku 1158
991 Uchwała nr XXXVI/240/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn (dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko) 1158
992 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 1156
993 Druk zgłoszenia głosowania korespondencyjnego 1155
994 Uchwała nr XXXIII/234/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 1155
995 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 1154
996 Uchwała nr XXV/171/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Drawsko 1153
997 Uchwała nr XXIV/160/2016 z dn. 28.09.2016 r. w sp. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin. 1153
998 Zmiana granic i składów OKW 1152
999 Uchwała nr XXXI/218/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Kamiennik 1152
1000 Gmina Drawsko zaprasza do złożenia oferty na „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Chełście i Szkoły Podstawowej w Drawsku w roku szkolnym 2018/2019” 1152
1001 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok 1151
1002 Uchwała nr XXIX/202/2017 z dn. 25.01.2017 w sp. zmiany uchwały dot. wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 1151
1003 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 1149
1004 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Chełście 1148
1005 Uchwała nr XXXVII/250/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pęckowie 1148
1006 Uchwała nr XXXIII/233/2017 z dn. 09.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1146
1007 Przetarg na dzierżawę - Piłka część działki nr 489 1146
1008 Uchwała nr XXXVIII/258/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. uchylenia uchwały w sp. zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na wyprzedzajace finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z UE 1145
1009 Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1143
1010 Konsultacje społeczne w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi 1143
1011 Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2019 1143
1012 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1141
1013 Uchwała nr XXXIV/236/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 1140
1014 Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce - OKW w Chełście 1139
1015 Uchwała nr XXXI/224/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekr. do przedszkola prowadzonego przez Gminę Drawsko 1138
1016 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 rok 1135
1017 Uchwała nr XXXVIII/254/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. zmian uchwały WPF na lata 2017-2033 1134
1018 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1132
1019 Przetarg nieograniczony na: Udzielenie kredytów długoterminowych 1128
1020 Nabór na stanowisko Dyrektora SP w Drawsku 1128
1021 Uchwała nr XXX/205/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którzy posiadają stanowisko kierownicze 1127
1022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok 1125
1023 Nagrody 2020 1120
1024 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.” 1119
1025 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej z m. Chełst do m. Kawczyn 1119
1026 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - Piłka, część działki nr 214 1117
1027 zarządzenie o wynikach konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 1117
1028 Uchwała nr XIII/83/2019 z dn. 15.11.2019 w sprawie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 1115
1029 Uchwała nr XXV/165/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1111
1030 Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie 1110
1031 Nabór na stanowisko w Referacie Nieruchomości 1110
1032 Oferta realizacji zadania publicznego 1109
1033 Uchwała nr XXXVI/243/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025 1109
1034 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 1109
1035 Uchwała nr XXXIV/235/2017 z dnia 24.05.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 1107
1036 Rekrutacja do szkół pods. i przedszkoli 2020/2021 1106
1037 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, część działki nr 375 1103
1038 ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczoych do wydzierżawienia położonych w obrębie Drawsko, Piłka i Marylin 1100
1039 Uchwała nr XLII/290/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. na obszarze wsi Marylin, Kawczyn, Piłka, Pęckowo, Chełst, Drawsko i Kwiejce 1100
1040 Nabór na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym 1099
1041 Uchwała nr XXVII/191/2016 z dn. 21.12.2016 w sp. zmiany uchwały w sp. zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego (przebudowa ul. Noja w Pęckowie) 1094
1042 Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert 1093
1043 Uchwała nr XXXII/226/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 1091
1044 Uchwała nr XLIII-295-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Drawsko na 2018 r. 1091
1045 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1089
1046 Uchwała nr XXV/169/2016 z dn. 27.10.2016 r. w sp. wysokości, terminów płatności, sposobu poboru, określenia inkasentów za inkaso opłaty od posiadania psów 1087
1047 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2019 rok 1086
1048 Uchwała nr XXXVIII/256/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sp. podtrzymania stanowiska w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownik GOPSw Drawsku 1082
1049 Uchwała nr II/10/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 1081
1050 Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o wznowieniu postępowania - linia kolejowa E59. 1080
1051 Uchwała nr XXX/214/2017 z dn. 22.02.2017 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie doatcji celowej na przeds. zwiazane z likwidacją azbestu 1080
1052 Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1080
1053 Uchwała nr XXXVII/248/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacja zadania - Słoneczne partnerstwo - inwestycje w odnawialne źródła energii 1079
1054 Uchwała nr VIII/64/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 1076
1055 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. planowania przestrzennego 1076
1056 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy dwóch podziemnych liniii kablowych o mocy 15kV 1076
1057 Uchwała nr IV/22/2018 z dnia 28.12.2018 w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko 1075
1058 Księga rejestrowa instytucji kultury i rejestr instytucji kultury - aktualizacja 2020 r. 1074
1059 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 1073
1060 Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 1072
1061 Uchwała nr XLIII-296-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/266/2017 z dnia 25.10.2017 w sprawie opłaty targowej. 1070
1062 Uchwała nr XXXIV/237/2017 z dn. 24.05.2017 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 1070
1063 Budżet 2021 1069
1064 Uchwała nr XXXIX/274/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. uchylenia uchwały w sp. opłaty od posiadania psów 1068
1065 Uchwala nr XLIII-299-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/285/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 20.12.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdzia 1065
1066 Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego - Stowarz. Biegacze józefa Noji w Pęckowie 1064
1067 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 31 maja 2019 roku 1064
1068 Uchwała nr V/23/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnioweho wymiaru godzin zajęć nauczycielom 1061
1069 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2021 1060
1070 Uchwała nr XXXVII/249/2017 z dn. 29.08.2017 w sp. zabezpiecznie aśrodków finansowych na zadanie - Słoneczne partnerstwo w odnawialne źródła energii 1060
1071 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr 724/6 w Drawskim Młynie 1059
1072 Zapytanie ofertowe - Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 1058
1073 Uchwała nr XXXVII/246/2017 z dn. 29.08.2017 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. 1057
1074 Uchwała nr XXXI/216/2017 z dn. 29.03.2017 r. w sp. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego 1055
1075 Petycja - program ochrony powietrza 1053
1076 Uchwała nr XXXI/217/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1050
1077 Wykaz nieruchomości do sprzedaży działki budowlane w Chełście (nr 78/3-78/5, obręb Chełst Zach.) 1045
1078 oferta najkorzystniejsza na operację Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 1045
1079 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 23 sierpnia 2019 roku 1045
1080 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pt.: Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała” 1044
1081 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67. ust. 1. pkt 12. Pzp. 1043
1082 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 1043
1083 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych 1043
1084 Unieważnienie postępowania na: Udzielenie kredytów długoterminowych 1042
1085 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w m. Drawski Młyn, przy ul. Szosa Dworcowa 8B, termin przetargu 24 listopada 2023 roku 1041
1086 Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Gminy Drawsko w sprawie powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnos. z terenu Gminy Drawsko bezpłatn. transportu i opieki w czasie przewozu do Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach 1041
1087 Raport o stanie gminy za 2021 r. 1040
1088 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 1037
1089 Uchwała nr XLI/282/2017 z dn. 20.12.2017 r. w sp. uchwalenia uchwaly WPF na lata 2018-2033 1037
1090 Uchwała nr V/29/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pęckowo 1037
1091 Uchwała nr XXXIX/263/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. zatwierdzenia stawki za 1m3 ścieków komunalnych i przemysłowych zrzucanych do kanalizacji sanitarnej oraz stawki za 1m3 wody 1036
1092 Oświadczenia majątkowe radnych 2021 1036
1093 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 1036
1094 Obwodowe komisje wyborcze skład 1036
1095 Uchwała nr VII/60/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko. 1035
1096 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ''Nasza Wieś Naszym Domem'' 1035
1097 Uchwała nr XXX/206/2017 z dn. 22.02.2017 w sp. zmiany regulaminu i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach 1034
1098 Uchwała nr XXXIX/261/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2017-2033 1033
1099 Wykaz nieruchomości do sprzedaży - działka nr 724/6 obreb Drawsko, wieś Drawski Młyn 1033
1100 Sprostowanie W ogłoszeniu Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2018 1033
1101 Uchwała nr XXXVIII/255/2017 z dn. 25.09.2017 w sp. zaciagnięcia pożyczki z NFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo 1032
1102 Koordynator ds. dostępności 1032
1103 Uchwała nr XL/281/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla drog gminnych 1031
1104 Uchwała nr IV/18/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. podwyższenia kryterium dochodowego, odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków oraz ustanowienia programu osłonowego Gminy drawsko 'Posiłek w szkole i w domu 1029
1105 Uchwała nr XL/279/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały dot. poboru podatku rolnego, leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 1028
1106 Uchwała nr XL/276/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2017-2033 1028
1107 WPF 2020 1026
1108 Protokół z otwarcia ofert na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko 1025
1109 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1025
1110 Uchwała nr XXXII/225/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sp. zmiany statutu GOPS w Drawsku 1024
1111 Uchwała nr XXXIX/270/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Pęckowie w szkołę ośmioletnią 1024
1112 Raport o stanie dostępności 1024
1113 Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie art 67 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 1022
1114 Uchwała nr XLI/285/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko 1021
1115 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pożytku publicznego i inne podmioty 1021
1116 Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 1020
1117 Uchwała nr XLI/284/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 1019
1118 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Kwiejce, cz. działki nr 45/1 1018
1119 Uchwała nr III/15/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 1014
1120 Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 1013
1121 Uchwała nr I/3/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wojta Gminy Drawsko 1013
1122 Uchwała nr XXXIX/269/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawskim Młynie w szkołę ośmioletnią 1012
1123 Uchwała nr XXXIX/265/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 r. 1012
1124 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia 1012
1125 Uchwała nr XXXIX/272/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Piłce w szkołę ośmioletnią 1011
1126 Uchwała nr XLV/312/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 1011
1127 Pomoc publiczna 2019 1009
1128 Uchwała nr V/35/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Chełst 1009
1129 Obw. dot. modernizacji linii kolejowej E-59 na odcinku Wronki - Dobiegniew 1005
1130 Uchwała nr II/7/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych i 1002
1131 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości-Drawsko, dz. 371/14 1002
1132 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok 1001
1133 Uchwała nr XXXIX/260/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 1000
1134 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 999
1135 Uchwała nr XXXII/231/2017 z dn. 26.04.2017 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi czarn. - Trzcian. na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu 997
1136 Sprawozdania budżetowe za 2019 rok 997
1137 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie przy ul. Szosa Dworcowa 8B, termin przetargu 21 listopada 2022 roku 996
1138 Uchwała nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczacego Rady Gminy Drawsko 996
1139 Firmy świadczące usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Drawsko 995
1140 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2017/2018 995
1141 Obwieszenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa dwóch linii kablowych z instalacją optotelekomunikacyjną 994
1142 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2019 rok 993
1143 Uchwała nr XLIII-298-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Drawsko. 992
1144 Uchwała nr XXXI/223/2017 z dn. 29.03.2017 w sp. określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Drawsko i ich wartości punktowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 991
1145 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2019 991
1146 Uchwała nr II/6/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 991
1147 Zestawienie ofert w zapytaniu ofertowym na: Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy przystani Yndzel w Drawsku– wariant podstawowy 990
1148 Protokół z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie: Budowa mostu na rzece Miała 989
1149 Uchwała nr XXXVIII/253/2017 z dn. 25.09.2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 989
1150 Uproszczona oferta zadania publicznego - Aktywni Razem 988
1151 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 987
1152 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Drawsko działka budowlana nr 371/14 987
1153 Uchwała nr XXXIX/271/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Chełście w szkołę osmioletnią 987
1154 Uchwała nr XLII/292/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, uslugi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie 986
1155 Uchwała nr XL/278/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 986
1156 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu na udzielenie kredytów długoterminowych dla Gminy Drawsko 984
1157 Uchwała nr XLIII/297/2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Drawsku, prowadzonym przez Gminę Drawsko. 984
1158 Uchwała nr XLII/289/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drawsko 984
1159 Nabór na pracownika gospodarczego 983
1160 Uchwała nr XXXIX/266/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. ustalenia opłaty targowej 983
1161 Uchwała nr II/9/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarz. na 2019 982
1162 Petycja w sprawie utwardzenia drogi dojazdowej do gospodarstw rolnych we wsi Kamiennik i Chełst 982
1163 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych 980
1164 Uchwała nr V/30/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Piłka 980
1165 Uchwała nr IX/68/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 980
1166 Uchwała nr XV/100/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2019/2020 979
1167 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Drawsko, cz. działki nr 246 978
1168 Uchwała nr VII/57/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Piła”. 978
1169 Uchwała nr XLII/283/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2018 r. 976
1170 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budzetu za 2018 976
1171 Uchwała nr V/33/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kawczyn 975
1172 Uchwała nr XL/275/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany budżetu gminy na rok 2017 974
1173 Uchwała nr IV/16/2018 z dn. 28.12.2018 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Darwsko na lata 2019-2034 974
1174 Uchwała nr V/28/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawski Młyn 973
1175 Uchwała nr XXXIX/273/2017 z dn. 25.10.2017 w sp. stawierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Drawsku 972
1176 Uchwała nr XLII/287/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2017 r. 972
1177 UCHWAŁA NR LII/363/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 971
1178 Uchwala nr II/5/2018 z dnia 28.11.2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 970
1179 Uchwała nr II/4/2018 z dnia 28.11.218 r. w sprawie powolania Komsiji Rewizyjnej 970
1180 Uchwała nr VI/49/2019 z dn. 20.03.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Radnych Rady Gminy Drawsko 969
1181 Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych 967
1182 Uchwała nr XLVI/313/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko 967
1183 Uchwała nr VII/59/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 966
1184 Wykaz neiruchomosci przeznaczonych do oddania w użyczenie, Chełst Zachód, dz. 79/2 cz. 966
1185 Konkurs na realizację zadań dla organizacji pozarządowych na rok 2020 966
1186 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2018 965
1187 Uchwała nr XLV/308/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 964
1188 Plan zamówień publicznych na 2020 r. 964
1189 Uchwała nr XXXIX/267/2017 r. z dn. 25.10.2017 w sp. stawek podatku od środków transportowych 963
1190 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 961
1191 Uchwała nr III/14/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 961
1192 Uchwała nr VIII/65/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku. 961
1193 Uchwała nr V/31/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Pełcza 960
1194 Uchwała nr III/11/2018 z dnia 19.12.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 960
1195 Uchwała nr IV/20/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 958
1196 Uchwała nr XLV/311/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia - Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie na terenie Gminy Drawsko 958
1197 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na:„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku-budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” 956
1198 Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Drawsko 956
1199 Uchwała nr V/39/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zamiaru przekształcenia SP w Drawsku oraz przeniesienia siedziby z ulicy Nadnoteckiej w Drawsku na ulicę Powstańców Wlkp. 954
1200 Uchwała nr XXXIX/268/2017 z dn. 25.10.2017 r. w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w szkołę ośmioletnią 954
1201 Uchwała nr XL/277/2017 z dn. 29.11.2017 w sp. uchwalenia współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. 954
1202 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2018/2019 953
1203 Uchwała nr V/37/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjecia statutu Kwiejce Nowe 953
1204 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej - Budowa ścieżki rowerowej Kawczyn - Chełst 953
1205 Uchwała nr XLIV/300/2018 z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 951
1206 Uchwała nr IV/17/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. uchwalenia uchwały budżetowej gminy na rok 2019 950
1207 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2018 949
1208 Uchwała nr VIII/63/2019 z dn. 31.05.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 948
1209 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 948
1210 Uchwała nr VIII/62/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 947
1211 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 945
1212 Uchwała nr V/36/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. przyjęcia statutu sołectwa Moczydła 944
1213 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2020 943
1214 Uchwała nr III/12/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 942
1215 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia Chełst, dz. 11/2 i 23/4 obr. Chełst Zachód 942
1216 Uchwała nr II/8/2018 z dnia 28.11.2018 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko do dokonywania czynności zwiazanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 942
1217 Uchwała nr V/38/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Marylin 942
1218 Uchwała nr IV/21/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2034 941
1219 Sprawozdanie finansowe GOKTRiBPGD za 2018 941
1220 Uchwała nr L/344/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. Statutu Gminy Drawsko 941
1221 Uchwała nr XLI/286/2017 z dn. 20.12.2017 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 940
1222 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2022 939
1223 Obw. o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta 937
1224 Uchwała nr V/32/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kwiejce 936
1225 Oświadczenia majątkowe - rok 2018 935
1226 Uchwała nr XI/80/2019 w sp. zmiany uchwały w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 935
1227 Uchwała nr XLIII-293-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. 935
1228 Uchwała nr VI/45/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 934
1229 Uchwała nr XLII/288/2017 z dn. 28.12.2017 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy, które z upływem roku budżetowego 2017 nie wygasają 934
1230 Uchwała nr XXXVI/244/2017 z dn. 28.06.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsz 934
1231 Uchwała nr XLV/305/2018 z dn. 28.03.2018 w sp. regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko 933
1232 Uchwała nr X/74/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. 932
1233 Uchwala nr X/76/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 932
1234 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce Nowe, działka nr 77/4 928
1235 Uchwała nr VI/50/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. przekształcenia SPw Drawsku z ulicy Nadnoteckiej na ulicę Powstańców Wlkp. 927
1236 Przetarg na działki budowlane w Chełście - termin przetargu 22 stycznia 2021 roku 927
1237 Wykaz nieruchomości do dzierżawy - działka nr 179/9 w Drawsku 925
1238 Uchwała nr V/42/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości za inkaso 925
1239 Przetarg nieograniczony: pn. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 924
1240 Protokół z otwarcia ofert - Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do SP Piłka 923
1241 Petycja w sprawie naprawy i programów ochrony środowiska 923
1242 Uchwała nr XL/280/2017 z dnia 29.11.2017 w sp. zmiany uchwały za inkaso opłaty od posiadania psów 923
1243 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 18 marca 2021 roku 921
1244 Konkurs na realizację zadań publicznych 921
1245 Uchwała nr VII/56/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko 920
1246 Zmiana SIWZ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 919
1247 Uchwała nr VI/47/2019 z dnia 20.03.2019 r. o udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego 918
1248 Obw. w sp. "Budowy Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą w miejscowości Pęckowo" 917
1249 Uchwała nr L/352/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2018-2021 916
1250 Składy OKW 916
1251 Uchwała nr XLIV/302/2018 z dnia 28.02.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 915
1252 Uchwała nr IV/19/2018 z dn. 28.12.2018 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2018 nie wygasają 915
1253 Uchwała nr V/34/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Kamiennik 914
1254 Uchwała nr XLVI/314/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu korzystania z Placu Sportowo-rekreacyjnego CENTRUMRAJA w Kawczynie 914
1255 Uchwała nr IX/71/2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na budowę ścieżki rowerowej Krzyż - Drawsko 911
1256 Uchwała nr III/13/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/366/2018 r. w sprawie opłaty targowej 911
1257 Uchwała nr X/75/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp.zmiany uchwały Nr XLV/305/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Drawsko. 909
1258 Nabór na stanowisko urzędnicze - ds. wymiaru podatków i opłat 909
1259 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 908
1260 Uchwała nr XLVI/317/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła 908
1261 Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 906
1262 Protokół z otwarcia ofert na zadanie:Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 905
1263 Uchwała nr XLV/304/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżki tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom dla nauczycieli 904
1264 Uchwała nr XLIII-294-2018 z dn. 31.01.2018 w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033 904
1265 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 902
1266 Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski 901
1267 Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 900
1268 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN i nn, obręb Drawsko i Peckowo 900
1269 Uchwała nr XLII/291/2017 z dn. 28.12.2017 r. w sp. miejscowego planu zagosp. przestrz. Gminy Drawsko na obszarze wsi: Drawski Młyn 900
1270 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w formie wsparcia ofert na zadania publiczne w 2020 r. 899
1271 Uchwała nr XLVI/316/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2018-2033 899
1272 Petycja dot. płatności bezgotówkowych. 899
1273 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi sekretariatu 898
1274 II przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 17.11.2020 roku 896
1275 Uchwała nr V/24/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. określenia zasad przysługiwania diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów 895
1276 Uchwała nr IX/70/2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 895
1277 Informacja z sesji otwarcia ofert: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 895
1278 Uchwała nr VII/58/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 894
1279 Uchwała nr VI/48/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego przy SP w Drawsku 894
1280 Uchwała nr VI/52/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. zmiany uchwały w sprawie dzierżawy przez ZKiW w Drawsku składników majątkowych 894
1281 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, cz. dz. 218/11 893
1282 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 892
1283 Uchwała nr XLVIII-329-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 891
1284 Informacja o najkorzystniejszej ofercie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn: 891
1285 Uchwała nr L/349/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany uchwały w spraie kredytu na budowę boiska w Drawsku 890
1286 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 889
1287 Petycja - Inicjatywa - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 888
1288 Uchwała nr XLVI/315/2018 z dn. 25.04.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 887
1289 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego w Piłce 885
1290 Zmiana treści SIWZ w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 884
1291 Odpowiedzi na pytania wykonawców w postępowaniu przetargowym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP.271.1.19 883
1292 Wyniki naboru na Podinspektora ds. ochrony środowiska 883
1293 Pytania od Wykonawców i odpowiedzi w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Budowa mostu na rzece Miała 882
1294 Uchwała nr XLVIII-325-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko 882
1295 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie- Chełst Zachód , cz. dz. nr 79/2 881
1296 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 374 880
1297 Uchwała nr XLVII-320-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany uchwałały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 878
1298 Wykaz nieruchomości do oddania w najem - Drawsko, cz. działki nr 199/1 878
1299 Uchwała nr XXXIX/262/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny odbioru ścieków z terenu Gminy Drawsko na rok 2018 877
1300 Uchwała nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko 877
1301 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust 1 pkt 12 876
1302 Uchwała nr L/350/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 876
1303 Uchwała nr XLIX/336/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany uchwały w sp. podziału Gminy Drawsko na okregi wyborcze 875
1304 Uchwała nr VII/55/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. zmiany uchwały w sp. przekształcenia sześcioletniej SP w Drawsku w ośmioletnią SP w Drawsku 875
1305 Uchwała nr XLV/310/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 875
1306 Uchwała nr XLV/306/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału gminy Drawsko na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy, ustalenia ich granic i numerow oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym 875
1307 Uchwała nr XLVII-319-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 874
1308 Uchwała nr XIII/86/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. w sprawie opłaty targowej. 873
1309 Uchwała nr XLVIII-328-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wstępnych miejsc lokalizacji przystanku komunikacyjnego 873
1310 Informacja o udzieleniu zamówienia 873
1311 Uchwała nr VI/43/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. określenia oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Drawsku 872
1312 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawsku - termin przetargu 25 września 2020 roku 872
1313 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 872
1314 Obwieszczenie w sprawie prowadzenia postępowania o ustalenie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn 872
1315 WPF 2021 871
1316 Uchwała nr L/354/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 871
1317 INFORMACJA O NOWEJ TARYFIE DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ORAZ ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 871
1318 Wykaz nieruchomości do oddania w najem-działka nr 794/2 w obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 870
1319 Uchwała nr VII/54/2019 z dn. 24.04.2019 w sp. określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 870
1320 Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 870
1321 Uchwała XIV/93/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 868
1322 Uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 868
1323 Uchwała nr XLV/307/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 868
1324 Uchwała nr XVI/108/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 867
1325 Uchwała nr XIV/97/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 r. 866
1326 Uchwała nr V/25/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 866
1327 Uchwała nr IX/67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2018 r. 866
1328 Przetarg na sptrzedaż działki budowlanej w Chełście - termin 15 czerwca 2021 865
1329 Uchwała nr V/27/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. przyjęcia statutu sołectwa Drawsko 863
1330 Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Drawsko w 2019 r. dla organizacji pozarządowych 861
1331 Uchwała nr V/40/2019 z dn. 13.02.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie dokumentacji ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 861
1332 Uchwała nr XIII/92/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.powierzenia Wójtowi Gminy Drawsko uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. 859
1333 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 859
1334 Uchwała nr XVII/115/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XV/102/2019 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 858
1335 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 724/6 w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn 858
1336 Wykaz nieruchomości do oddania w uzyczenie-Kamiennik 857
1337 Uchwała nr X/73/2019 z dnia 29.08.2019 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2019-2034 856
1338 Uchwała nr IX/69/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 856
1339 Uchwała nr XLVII-323-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. wydzierżawienia nieruchomości - część działki mr 744/13 855
1340 Budżet 2022 855
1341 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 855
1342 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie, nr 724/6-termin przetargu 18 sierpnia 2020 roku 855
1343 Uchwała nr XIII/90/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalania „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2020”. 853
1344 Uchwała nr XLVIII-330-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 850
1345 II przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 17.11.2020 roku 850
1346 Uchwała nr XLVIII-327-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Pęckowo 849
1347 Uchwała nr L/351/2018 z dn. 26.09.2018 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2018-2033 849
1348 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 849
1349 Wszczęcie postępowania w spr. wydanai decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji Budowa stacji telefonii komórkowej w Drawskim Młynie (obręb geodezyjny Pęckowo) 849
1350 Uchwała nr XVI/110/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033 848
1351 Gmina Drawsko zaprasza do składania ofert cenowych na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 848
1352 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę 847
1353 Uchwała nr XLIX/335/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany WPF na lata 2018-2033 844
1354 Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 844
1355 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze 843
1356 Uchwała nr XIII/91/2019 z dn. 15.11.2019 w sp. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 842
1357 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego GK-ZP. 271.1.1 842
1358 Uchwała nr L/347/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 840
1359 Wyniki otwartego konkursu na zadania publiczne w roku 2020 839
1360 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2020 rok 839
1361 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w Drawskim Młynie - termin przetargu 25 września 2020 roku 839
1362 Uchwała nr XIII/85/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp.ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 838
1363 Uchwała nr XLVIII-326-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko 838
1364 UCHWAŁA NR LII/364/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 836
1365 Uchwala nr L/346/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 836
1366 Uchwała nr XLIX/341/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na budowę boiska w Drawsku 836
1367 Uchwała nr XIII/88/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 835
1368 Przetarg na sprzedaż budynku mieszkalnego w Drawskim Młynie, ul. Szosa Dworcowa 8B-termin przetargu 2 czerwca 2023 roku 835
1369 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Drawski Młyn, cz. działki n r781/5 834
1370 Uchwała nr XLVII-322-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finans. dla WZDW w Poznaniu - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn 834
1371 Uchwała nr XVII/113/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku 834
1372 Uchwała nr X/72/2019 z dnia 29.08.2019 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 834
1373 Uchwała nr L/353/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 834
1374 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Modernizacja linii kolejowej E59 Wronki-Dobiegniew 833
1375 Uchwała nr XV/102/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. drawskiego regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w uczących się w placówkach oświatowych na terenie Gminy Drawsko 833
1376 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Marylin, cz. działki nr 43/8 831
1377 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 831
1378 Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67, ust 1 pkt 12 ustawy Pzp. 831
1379 Uchwała nr XI/79/2029 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 831
1380 Komunikat dla wyborców dot. ponownego głosowania 829
1381 Sprawozdanie z wykonania budzetu za 2019 829
1382 Uchwała nr XVI/109/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 828
1383 Uchwała nr VII/53/2019 z dn. 24.04.2019 r. w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 826
1384 Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 826
1385 Uchwała nr XLIX/340/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia kredytu na przebudowę drogi wojewodzkien na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Chełst - Kawczyn 825
1386 Uchwała nr LI/360/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 824
1387 Uchwała nr XLIX/334/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2018 r. 824
1388 Przetarg na sprzedaz działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 7 maja 2021 roku 823
1389 Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie 822
1390 Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 822
1391 Sprawozdanie finansowe Urzędu za 2019 822
1392 Uchwała nr XLVII-321-2018 z dn. 28.05.2018 r. w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie WTZ 822
1393 Przetarg na dzierżawę gruntu Drawsko , działki nr 987cz i 315/2 821
1394 Uchwała nr XV/99/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. utworzenia Klubu Senior + 821
1395 Uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 w sp. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 820
1396 Uchwała nr XLVIII-331-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w darwskim młynie z terenu gminy Drawsko za II półrocze 2018 r. 820
1397 Uchwała nr L/348/2018 z dn. 26.09.2018 w sp. zgody na przejęcie darowizny nieruchomości dla działek wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne 819
1398 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Dr. Młynie, dz. 117 obr. Pęckowo 818
1399 Uchwała nr XVI/103/2020 z dn. 14.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy 817
1400 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Pęckowo, cz. działki nr 365/1 816
1401 Uchwała nr IX/66/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 816
1402 Uchwala nr V/26/2019 z dn. 13.02.2019 r. w sp. uchwalenia uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 815
1403 Uchwała nr XIII/89/2019 z dn.15.11.2019 r. w sp. zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2019-2034. 815
1404 Uchwała nr VIII/61/2019 z dn. 31.05.2019 w sp. uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Drawsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Drawsk 814
1405 Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko 813
1406 Informacja o wyniku V przetargu na sprzedaż działki nr ewid. 78/4 - obręb Chełst Zachód 813
1407 Uchwała nr XLVIII-324-2018 z dn. 27.06.2018 r. w sp. zatwierdzenia spraw. finansowego i sprawozd. z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 2017 r. 813
1408 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 812
1409 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lok. inwestycji celu publ. dla budowa sieci elektroen. w obr. Drawsko i Pęckowo 812
1410 Uchwała nr XLVII-318-2018 z dn. 28.05.2018 w sp. Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko 809
1411 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka 808
1412 Uchwała nr LI/356/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Piłka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 214 w części o pow. 0,0144 ha. 808
1413 Oświadczenia majątkowe Dyrektorów/Kierowników jednostek podległych 2022 808
1414 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka 808
1415 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 805
1416 Uchwała nr XLIX/342/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. kredytu na przebudowę drogi na ulicy Polnej w Pęckowie 805
1417 Uchwała nr XLIX/333/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 . w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/313/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmian organizacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Drawsko. 803
1418 Sprawozdania budżetowe za 2020 rok 803
1419 INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ART. 67 UST 1. PKT. 12 803
1420 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75 803
1421 Uchwała nr XIV/95/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2033 801
1422 Uchwała nr XV/98/2019 z dn. 30.12.2019 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 801
1423 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 801
1424 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok 799
1425 Uchwała nr L/345/2018 z dn. 26.09.2018 r. w sp. rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Drawsko 797
1426 Uchwała nr XVI/105/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Piłka. 797
1427 UCHWAŁA NR LII/368/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 796
1428 Przetarg nieograniczony na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 796
1429 Protokół z otwarcia ofert na zadanie: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko 795
1430 UCHWAŁA NR LII/366/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej 795
1431 Informacje oświatowe za rok 2018/2019 795
1432 Uchwała nr LI/359/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. 794
1433 Przetarg na sprzedaż działek budowlanych w Chełście - termin przetargu 25 września 2020 roku 794
1434 Uchwała nr XII/82/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn 793
1435 Wykaz nieruichomości do wydzierżawienia - cz. dz. 780/2 Drawski Młyn 793
1436 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. dec. przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Noteci w km 170+970 droi wodnej Wisła-Odra 791
1437 Uchwała nr XVI/104/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Pęckowo. 788
1438 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w uchwale budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 787
1439 Wykaz nieruchomosci do oddania w uzyczenie - działak nr 79/2 w Chełście 787
1440 Obw.o wszczęciu postępowania adm. w sp. projektu budowlanego dla inwestycji - Modernizacja linii kolejowej E-59 Wronki - Dobiegniew 786
1441 Uchwała nr XVII/112/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 786
1442 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2019 784
1443 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o lokalizacji inw. celu publ. - Budowa oświetlenia w Drawskim Młynie, dz. 1393 i 773 782
1444 Nabór na stanowisko obsługi - robotnik gospodarczy 779
1445 Oświadczenia majątkowe radnych 2022 779
1446 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawsko, część dz. 179/9 779
1447 Uchwała nr LI/358/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatów Terapii Zajęci 778
1448 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 25/2 778
1449 Uchwała nr XV/101/2019 z dn. 30.12.2019 r. w sp. programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko 777
1450 Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 777
1451 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021 777
1452 Uchwała nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciągnięcia dlugoterminowego kredytu na 777
1453 Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu - decyzja lokalizacyjna Moczydła, działka nr 75 777
1454 Informacje w sprawie zakupu węgla po cenach preferencyjnych 776
1455 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawe, Drawski Młyn, część działki nr 780/2 776
1456 Uchwała nr XVII/116/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. zmiany uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych 776
1457 Uchwała nr LI/355/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki: nr 743/5, nr 743/11 położonych w obrębie Drawsko, wieś Drawski Młyn zajętych pod drogi wewnętrzne. 775
1458 Uchwała nr XVII/114/2020 z dn. 19.02.2020 w sp. porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim Republiki Litewskiej 773
1459 Uchwała nr XVI/106/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. przyjęcia sołeckiej strategii wsi Marylin. 773
1460 Najkorzystniejsza oferta zadanie pn. Przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko GK-ZP.271.12.19 772
1461 Wykaz nieruchomosći do wydzierżawienia - Drawski Młyn, grunt pod garaż, cz. dz. 781/5 772
1462 Uchwała nr XIV/94/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 772
1463 Uchwała nr XVIII/118/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 770
1464 Petycja w sp. wsparcia przez rząd nośników energii 770
1465 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2019 769
1466 Obwieszczenie o siedzibach obwodowych komisji 769
1467 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza. 769
1468 UCHWAŁA NR LII/365/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 769
1469 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, cz. dz. 242 w obr. Drawsko 768
1470 Uchwała nr XVI/107/2020 z dn. 24.01.2020 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego 767
1471 Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 r. 766
1472 Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drawsko na 2020 r. 765
1473 Uchwała nr XVIII/122/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko 764
1474 Wykaz nieruchomosci do sprzedaży - sprzedaż działki nr 69/11 w obr. Kwiejce na rzecz uzytkowników wieczystych 764
1475 Uchwała nr XLV/309/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sp. udzielenia Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu w roku 2018 763
1476 Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej Moczydła działka nr 75 763
1477 UCHWAŁA NR LII/369/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30.10.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 763
1478 Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko 762
1479 GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku 761
1480 Informacja o udzieleniu zamówienia 760
1481 Wykaz nieruchomości do sprzedaży Drawski Młyn, nieruchomość zabudowana (obręb Drawsko, działki nr 724/8, 724/9) 760
1482 Uchwała nr XVIII/123/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko. 758
1483 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Drawski Młyn. cz. działki nr 781/3 758
1484 I przetarg na sprzedaż działki nr 77/4 w obr. Kwiejce Nowe, termin przetargu 29 września 2021 roku 757
1485 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 757
1486 Uchwała nr XIV/96/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia WPF Gminy Drawsko na 2020-2033 756
1487 II przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce Nowe, działka nr 77/4, termin przetargu 16 listopada 2021 roku 756
1488 Petycja- Inicjatywa Zmieniajmy Gminy na Lepsze 753
1489 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowa 3 progów w leśnictwie Kaczeniec 752
1490 Petycja w sprawie przyjęcia uchwały 751
1491 Petycja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Drawsko na 2023 r. na organizowanie kampanii dot. ochrony Puszczy Noteckiej 751
1492 Uchwała nr XX/139/2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 751
1493 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji drogowej w miejscowości Chełst. 750
1494 Uchwała nr XIII/87/2019 z dn. 15.11.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych, dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie, przemysłowych z terenu Gminy Drawsko na rok 2020. 750
1495 Obwieszczenie dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 749
1496 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 630 749
1497 Budżet 2023 748
1498 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego droga wodna Wisła-Odra 748
1499 UCHWAŁA NR LII/370/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbud 747
1500 Plan pracy Rady Gminy Drawsko na 2024 r. 745
1501 Informacje w sprawie zakupu węgla 744
1502 Przetarg na sprzedaż działki pod zabudowę usługową, położonej w m. Drawsko nr 315/7 744
1503 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drawsko 743
1504 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko. 742
1505 Uchwała nr LI/362/2018 z dn. 17.10.2018 r. w spawie: zmiany uchwały nr XLIX/339/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dr 741
1506 Petycja o poparcie Rządu Tymczasowego TRS NP SKK 741
1507 Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn 740
1508 Uchwała nr XVII/111/2020 z dn. 19.02.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 740
1509 Uchwała nr XXIII/153/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 740
1510 Uchwała nr XXI/141/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 738
1511 Wykaz nieruchomosci do oddania w użyczenie Kwiejce dz. 45/1 - informacja z dnia 31.07.2020 roku 738
1512 Uchwała nr LI/357/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XLVII/321/2018 Rady Gminy Drawsko z 28.05.2018 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztat 738
1513 Uchwała nr XVIII/119/2020 z dn. 29.04.2020 737
1514 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Piłka, grunt pod pojemnki na odzież uzywaną 735
1515 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 184 734
1516 Obw. - budowa chodnika w Chełście 734
1517 Informacja o odwołaniu przetargu 733
1518 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 732
1519 Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Drawsko 2023 726
1520 Plan zamówień publicznych na 2021 r. 726
1521 Regulamin dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 724
1522 Oświadczenie w sprawie dostępności 724
1523 Petycja ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej 724
1524 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 r. 723
1525 Uchwała nr XXIV/156/2020 w sp. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 723
1526 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 51/1 720
1527 Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko 719
1528 Wykaz nieruch do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, działka nr 5 716
1529 Wykaz nieruch. przezn. do wydzierżawienia, Drawsko, dz. 35 716
1530 Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2019/2020 715
1531 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Chełst Zachód, cz. działki nr 214/2 715
1532 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko za rok 2020. (XXVII/187/2021) 713
1533 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 14 kwietnia 2020 r. 710
1534 Uchwała nr XX/138/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 710
1535 Inf. - zadania oświatowe w roku szkolnym 2019/2020 709
1536 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 549/3 707
1537 Uchwała nr XI/78/2029 w sp. zmiany WPF 706
1538 Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 706
1539 Uchwała nr XIX/132/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawsko. 706
1540 Petycja w sprawie podpisów elektronicznych 706
1541 Uchwała nr XI/77/2029 w sp. zmiany budżetu gminy na 2019 r. 706
1542 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2021/2022 706
1543 Uchwała nr VI/46/2019 z dn. 20.03.2019 w sprawie zmiany uchwały WPF Gminy Drawsko na lata 2019-2034 705
1544 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie, świetlica Kamiennik 705
1545 Uchwała nr XXIV/160/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drawsko 703
1546 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.786.2019.2 703
1547 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piłka. 703
1548 Uchwała nr XVIII/121/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 702
1549 Informacja Komisarzy Wyborczych w Pile I i II 702
1550 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w spr wyd. decyzjio o licp dla budowy sieci elektroenergetycznej SN wraz z kanalizacją optotelekomunikacyjną, sieci elektoenergetycznej nn, stacji transformatorowych kontenerowych, złącza kablowego ZKSN oraz słupów 701
1551 Uchwała nr LII/367/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 października 2018r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny usługi odbioru ścieków komunalnych i dowożonych do oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie z terenu Gminy Drawsko na rok 2019 r. 701
1552 Wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę, Piłka cz. dz. 148 700
1553 Uchwała nr XXIII/155/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 699
1554 Uchwała nr XVIII/124/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działka nr 367/21 i nr 367/23 położonych w obrębie Pęckowo zajętych na drogę dojazdową. 697
1555 Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo 697
1556 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2 697
1557 WPF 2022 695
1558 Uchwała nr VI/44/2019 z dnia 20.03.2019 w sp. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 695
1559 Uchwała nr XXII/145/2020 w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 694
1560 Uchwała nr XLIX/332/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. powierzenia Gminie Czarnków zadania publicznego w zakresie zapewnieia uczniom niepełnosprawnym bezplatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach 693
1561 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 690
1562 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 689
1563 Uchwała nr XIX/128/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 689
1564 Uchwała nr XLX/338/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 29.08.2018 r. w sp. zaciagnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 688
1565 Uchwała nr XVIII/125/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 687
1566 Uchwała nr XIX/129/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r. 687
1567 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2020 r. 687
1568 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VII.7570.788.2019.2 686
1569 Nabór na podinspektora w USC w Drawsku 686
1570 Wybory 2023 do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum 685
1571 Uchwała nr XXV/166/2020 w projektu budżetu na rok 2021 685
1572 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok 684
1573 Uchwała nr XXIII/154/2020 z dn. 28.10.2020 w sprawie dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych na rok 2021 684
1574 Nagrody 2019 r. 684
1575 Uchwała nr XXX/204/2021 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2033 683
1576 Ogłoszenie o naborze na stanowisko w Urzędzie Gminy Drawsko 682
1577 Petycja - Sojusz Pokojowy - połączenie Polski i Ukrainy 681
1578 Uchwała nr XIX/135/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021 681
1579 Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest 681
1580 Uchwała nr XIX/126/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 680
1581 Uchwała nr VI/51/2019 z dn. 20.03.2019 w sp. poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 680
1582 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko 679
1583 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie Pęckowo o nr ewidencyj 678
1584 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 678
1585 Uchwala nr XX/140/2020 z dn. 22.07.2020 w sp. regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji Pynckowskie Doły w Pęckowie 676
1586 Nabór na stanowisko opiekunki świetlicy w Drawsku 676
1587 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. dz. 549/2 pod wiatę 675
1588 Klauz. nabór na wolne stanowisko pracy 674
1589 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2019 674
1590 Uchwała nr LI/361/2018 z dn. 17.10.2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych 673
1591 Uchwała nr XXII/146/2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 673
1592 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, działka nr 549/2 w obr. Piłka 672
1593 Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego- węgla z przeznaczeniem dla dospodarstw domowych 672
1594 Uchwała nr XXVI175/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik. (XXVI/175/2021) 672
1595 Uchwała nr XIX/130/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2020-2033. 671
1596 Uchwała nr XXIV/157/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. zmiany WPF na lata 2020-2033 669
1597 Uchwała nr XXIII/151/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. określenia stawek podatku od nieruchomości 669
1598 Protokół z otwarcia ofert-Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko 668
1599 Wykaz nieruchomości do oddania w najem, Drawsko, cz. działki nr 152/1 w Drawsku 668
1600 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27, 29.11.2021r 667
1601 Obwieszczenie N-ZP.6733.3.2020.AS z dnia 05-05-2020r. - decyzja lokalizacyjna dla Enea 667
1602 Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 666
1603 Uchwała nr XVIII/117/2020 z dn. 29.04.2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku poprzez likwidację innych miejsc prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 665
1604 Uchwała nr XXI/143/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. Nagrody Samorządu Gminy Drawsko 665
1605 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka, działka nr 489 664
1606 Przetarg na działkę rekreacyjną w Kwiejcach Nowych, termin przetargu 18 marca 2022 roku 664
1607 Uchwała nr XXII/147/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przyjęcia do realizacji 661
1608 Remont zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku 661
1609 Oficjalny wniosek/petycja na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w związku z art 241 KPA - Jawność i Transparentność w Gminach 660
1610 Uchwała nr XIX/136/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia zasad i trybu finansowania przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. 658
1611 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 657
1612 Ocena jakości wody dla miejscowości Drawsko 656
1613 Nagrody 2017 654
1614 Uchwała nr VII/56/2019 Rady Gminy Drawsko z dn. 24.04.2019 w sp. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnk. - Trzcian. na budowę ścieżki rowerowej Krzyż-Drawsko 652
1615 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 652
1616 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia, Drawski Młyn, cz. działki nr 1299/27 652
1617 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 652
1618 Wykaz nieruchomości do dzierżawy Kawczyn, dz. 92/4 651
1619 Nagrody 2018 651
1620 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 650
1621 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2020 650
1622 Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na 2024 r. 649
1623 Uchwała nr XXII/149/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w związku z COVID 19 649
1624 Uchwała nr XIX/137/2020 z dn. 24.06.2020 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko. 648
1625 Sprawozdania budżetowe za 2021 rok 644
1626 Obwieszczenie z art. 10 Kpa i art. 53 ust. 1 ustawy pzp dot. wydania decyzji lokalizacyjnej nr N-ZP.6733.4.2020.AS 644
1627 Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na 2024 r. 644
1628 nformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno – położniczą oraz gabinet lekarski”. 642
1629 Uchwała nr XXV/168/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zwolnienia z III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2020 r. 642
1630 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 641
1631 Wybory Prezydenckie 639
1632 Uchwala nr XXVI/170/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033 (XXVI/170/2021) 638
1633 Uchwała nr XXIV/159/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 638
1634 Uchwała nr XII/81/2019 z dnia 30.10.2019 w sp. uchwalenia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących sie w placówkach oswiatowych na terenie Gminy Drawsko 637
1635 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2021 637
1636 Obwieszczenie o zmianie wniosku w postępowaniu o ustalenie lok. inw. celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS 636
1637 Obwieszcenie o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowanai przestrzennego, wieś Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodwej 634
1638 Uchwała nr XXI/142/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 633
1639 Uchwała nr XIX/127/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2019 r. 631
1640 Uchwała nr XXXII/220/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia Gminy Drawsko. 631
1641 Nabór na Dyrektora Centrum Kultury w Drawsku 630
1642 Obw.w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 630
1643 Ocena jakości wody Przystań Yndzel w Drawsku 629
1644 Klauzula inf. - młodociani pracownicy - dokształcanie 629
1645 Uchwała nr XXXV/233/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Drawsko. 627
1646 Uchwała nr XVIII/120/2020 z dn. 29.04.2020 sprawie zmiany uchwały nr VIII/32/2011 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 marca 2011 roku w sprawie dzierżawy przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. składników majątkowych. 625
1647 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2020.AS z dnia 6 sierpnia 2020 roku 625
1648 Ogłosenei o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagosp.przestrzennego Gm. Drawsko,, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 625
1649 Obw. budowa ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 624
1650 Uchwała nr XIX/131/2020 z dn. 24.06.2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024. 624
1651 Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Drawsko na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 623
1652 Uchwała nr XXIV/158/2020 z dn. 09.12.2020 w sp. uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 621
1653 Przetarg na sprzedaż działki rekreacyjnej w m. Kwiejce, nr 59/3, termin przetargu 03.czerwca 2022 roku 621
1654 Uchwała nr XXVI/176/2021 z dnia 24.02.2021 r.w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 69/11 położonej w obrębie Kwiejce. (XXVI/176/2021) 620
1655 Obw. w sprawie przyjęcia przez Radę Gminy Drawsko Uchwały Nr XXII/147/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Rozszerzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Gminy Drawsko 620
1656 Uchwała nr XXI/144/2020 z dn. 26.08.2020 w sp. zmiany dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 619
1657 Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 616
1658 Petycja o opinie ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO data wpływu 10.02.2021 616
1659 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. (XXVII/180/2021) 615
1660 Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych 615
1661 Uchwała nr XXV/167/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. zmiany uchwały "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi..." 614
1662 ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE 613
1663 Pomoc publiczna 2020 r. 613
1664 Uchwała nr XXV/161/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany budżetu gminy na 2020 r. 612
1665 Sprawozdanie finansowe GOKRTiBPGD za 2020 612
1666 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 611
1667 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2021r. 610
1668 Ogłoszenie Starosty w sprawie inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024 608
1669 Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Perskie’’. (XXVII/182/2021) 608
1670 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla działek położonych w obrębie Drawsko - budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia 607
1671 Uchwała nr XXIII/152/2020 z dn. 28.10.2020 w sp. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 607
1672 Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2022/2023 604
1673 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla części działki nr ewid. 94 obr. Kawczyn 603
1674 Uchwała nr XXII/148/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2020-2024 603
1675 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko 603
1676 Ocena jakości wody dla miejscowości Chełst 603
1677 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 602
1678 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 601
1679 Uchwała nr XXVI/177/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym. (XXVI/177/2021) 601
1680 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z obszaru gminy Drawsko 600
1681 Uchwała nr XXV/162/2020 z dn. 30.12.2020 r. w sp. zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2020-2033 600
1682 Uchwała nr XXV/163/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków budżetu gminy Drawsko, które z upływem roku budżetowego 2020 nie wygasają 598
1683 Uchwała nr XL/271/2022 z dnia 15.06.2022 w sp.negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy 598
1684 Protokół z dyskusji publicznej z dnia 08-11-2021 roku 596
1685 Kontrola przedsiębiorców 596
1686 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Piłka cz. działki nr 504 592
1687 Uchwała nr XXVIII/191/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 592
1688 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 591
1689 Uchwała nr XIX/134/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko 591
1690 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawsko, cz. działki nr 179/9 591
1691 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok 590
1692 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 589
1693 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości, Chełst Zachód, działka nr 78/3 589
1694 Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników jednostek podległych 2023 589
1695 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - 18.05.2021 r. 588
1696 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - dz. 1299/28 obr. Drawsko, wieś Drawski Młyn 588
1697 Najkorzystniejsza oferta Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 588
1698 Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Drawskim Młynie, termin przetargu 19 sierpnia 2022 roku 585
1699 Poradnik antysmogowy 584
1700 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn: Przebudowa droga gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko i przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ulicy Leśnej w m 584
1701 Skonsolidowany bilans Gminy Drawsko za 2020 582
1702 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 582
1703 Uchwała nr XXV/164/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i odpadów pochodzących z działalności rolniczej 582
1704 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS 581
1705 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie opinii dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego. (XXVII/184/2021) 581
1706 Uchwała nr XXIX/200/2021 z dnia 30.06.2021w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsk 580
1707 Uchwała nr XXV/165/2020 z dn. 30.12.2020 w sp. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033 580
1708 Uchwała nr XXXVI/239/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie ustanowienia insygniów organów Gminy Drawsko: Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Łańcucha Wójta Gminy Drawsko. 579
1709 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 578
1710 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka dz. 47/1 578
1711 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.8.2021.KM 578
1712 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Mikołajkowy Turniej Karate 578
1713 Uchwała nr XXX/203/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 576
1714 Informacja o zbiorowym polowaniu Koło Łowieckie nr 3 Złota Kielnia 575
1715 Uchwała nr XIX/133/2020 z dn. 24.06.2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie Gmin 575
1716 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVII/179/2021) 574
1717 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictwo (woj. wielkopolskie 574
1718 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 574
1719 Wydłużony termin ofert na zadania publiczne 573
1720 Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2022 573
1721 Wykaz nieruchomości do sprzedazy, działka rekreacyjna we wsi Kwiejce (dzialka nr 59/3, obręb Kwiejce) 573
1722 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 2023 r. 573
1723 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 41 obręb Kwiejce Nowe 573
1724 Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 573
1725 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego KLUB MORSA DRAWSKO 572
1726 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 77/4 w obrębie Kwiejce Nowe 572
1727 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego ,,Nasza Wieś Naszym Domem'' 572
1728 Uchwała nr XXVI/172/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Drawsko na lata 2021-2027 (XXVI/172/2021) 571
1729 Protokół z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30.000 litrów do Szkoły Podstawowej w Drawsku w sezonie grzewczym 2020/2021 571
1730 Uchwała w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 570
1731 Terminarz polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022 570
1732 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 773, obręb Drawsko (wieś Drawski Młyn Wybudowanie) 568
1733 Uchwała nr XXII/150/2020 z dn. 29.09.2020 w sp. zadania od Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P 567
1734 Oświadczenia majątkowe radnych 2023 567
1735 Uchwała nr XXVI/169/2021 z dnia 24.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. (XXVI/169/2021) 566
1736 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 566
1737 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 566
1738 Odpowiedź na petycje Inicjatywy - Zmieniajmy Gminy na Lepsze - Dbajmy o środowisko oraz Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu Adam Szulc 565
1739 Wyniki naboru na wolne stanowisko urzednicze - USC 565
1740 Uchwała nr XXIX/197/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 565
1741 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia Drawsko, dz. 315/2 i cz. dz 987 565
1742 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Aktywni razem 564
1743 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia , Pęckowo, działki nr 127 563
1744 Wykaz nieruchoości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki nr 549/2 563
1745 ocena jakości wody wodociąg Drawsko 562
1746 Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środ 561
1747 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko V o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, po 561
1748 Uchwała nr XXIX/202/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie regulaminu korzystania z Miejsca rekreacji w Marylinie nad Jeziorem Moczydło 560
1749 Uchwała nr XXIX/199/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Drawsko na rok szkolny 2021/2022. 560
1750 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Zalesienie użytku rolnego na działce o numerze ewidencyjnym 686/2 w obrębie ewidencyjnym Pęckowo’’. 560
1751 Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r. 559
1752 ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 559
1753 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- zagospodarowanie miejsca na wypoczynek w Kamienniku 559
1754 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 558
1755 Uchwała nr XXVIII/192/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033 558
1756 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ,,Jezioro Zgniłe’’. (XXVII/183/2021) 557
1757 Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ,,Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag’’ z obszaru gminy Drawsko. 555
1758 Petycja Inicjatywa - Dbajmy o środowisko - Zmieniajmy Gminy na Lepsze 555
1759 Zapytanie ofertowe usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy Drawsko 554
1760 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 554
1761 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Drawsko na lata 2021-2027. (XXVII/178/2021) 552
1762 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzrennego, Pęckowo, w rejonie ulicy Ogrodowej 551
1763 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Pęckowo, działka nr 375 551
1764 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, działka budowlana we wsi Chełst (działka, 78/3 obręb Chełst Zachód) 551
1765 Zapytanie ofertowe dla przedsięwzięcia pn.: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’ 550
1766 Uchwała nr XXXVI/241/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej. 550
1767 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn 550
1768 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 549
1769 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Biegacze J. Noji 549
1770 Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 548
1771 Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 548
1772 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia - Marylin, cz. działki nr 43/8 548
1773 Uchwała nr XXVIII/190/2021 z dnia 26.05.2021 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Drawsko 548
1774 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. 546
1775 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości - działki nr 59/3 w obr. Kwiejce 545
1776 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2021 - Nasza Wieś Naszym Domem 543
1777 Ogłoszenie o zmiarze zawarcia umowy na roboty budowlane 543
1778 Uchwała nr XXVI/173/2021 z dnia 24.02.2021 w sprawie zmiany uchwały nr VI/51/2019 z dnia 20.03.2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 541
1779 Uchwała nr XXVI/174/2021 z dnia 24.02.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą działkę nr 1299/26 położoną w obrębie Drawsko do nieruchomości stanowiących działki nr 1117, nr 1118, nr 111 541
1780 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 540
1781 Uchwała nr XXIX/198/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zmiany uchwały WPF na lata 2021-2033. 540
1782 Uchwała nr XXXIII/226/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko. 540
1783 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - aktualizacja 538
1784 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębie 538
1785 Ocena jakości wody - Drawsko 538
1786 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które utraciły ważność na podstawie art. 546 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne 537
1787 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.10.2020.AS z dnia 09.10.2020r. dot. budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Kawczynie na dz. nr 94 537
1788 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko na rok 2021. (XXVII/186/2021) 536
1789 Uchwała nr XXVI/171/2021 z dnia 24.12.2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021. (XXVI/171/2021) 536
1790 Sprzedaż drewna opałowego 534
1791 Zaw. o wszcz. postęp. adm. w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych na rozbiórkę istniejących urządzeń wodnych. 534
1792 Przetarg na sprzedaż działki budowlanej w m. Chełst (obręb Chełst Zachód, działka nr 78/3), termin przetargu 3 czerwca 2022 roku 534
1793 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wieleń na dofinansowanie wkładu własnego projektu pn. „Między Wieleniem, a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów” (XXVII/188/2021) 534
1794 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, powiat czarnk 532
1795 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach w obrębi 532
1796 Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XXVII/185/2021) 532
1797 Zarządzenie nr 36/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023r. 531
1798 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy 530
1799 Uchwała nr XXXII/216/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 530
1800 Uchwała nr XXXI/207/2021 w sp. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Czarnk.-Trzcian. na budowę ścieżki Drawsko-Krzyż 529
1801 Uchwała nr XXIX/196/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Drawsko. 529
1802 Ocena jakości wody wodociąg Chełst 528
1803 Ocena jakości wody Jezioro Moczydło w Marylinie 528
1804 Konsultacje społeczne projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 528
1805 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.11.2020.AS z dnia 22.12.2020 roku - dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroeneretycznej dla dz. nr 70/3 -obr. Drawsko Nadl., dz. nr 44, 43 - obr. Piłka 528
1806 Otwarty konkurs w formie wsparcia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2023r. 527
1807 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 30.12.2020r. dot. budowy linii elektroenergetycznej średniego napięcia dla działek położonych w obr. Drawsko 527
1808 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- Organizacja IX Paraolimpiady 527
1809 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 526
1810 Uchwała nr XXIX/201/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Czarnkowsko – Trzcianeckiemu na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wieleniu. 525
1811 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie (XXVII/189/2021) 525
1812 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 525
1813 Konsultacje zmiany uchwały 522
1814 Ocena jakości wody Przedszkole Chełst 522
1815 Ocena jakości wody Przedszkole Piłka 521
1816 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dok. sprawy - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B 520
1817 Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 520
1818 Uchwała nr XXXII/214/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie opłaty targowej. 519
1819 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego- spotkanie integracyjne Klubu Seniora 518
1820 Uchwała nr XXXII/213/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 518
1821 Uchwała nr XXXII/211/2021 z dn. 27.10.2021 r. uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 517
1822 Opinia RIO o projekcie uchwały WPF na 2022 rok 517
1823 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 517
1824 Uchwała nr XXVIII/193/2021 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 517
1825 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.16.2020.KM 516
1826 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2020.AS z dnia 14.12.2020r. o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z aktami sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii elektroen. średniego napięcia na dz. w obr. Drawsko 515
1827 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie 513
1828 Kolejny nabór na zastępstwo pracownika w Referacie Nieruchomości 513
1829 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokaliz 511
1830 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie Kwiejce, cz. działki nr 73/5 511
1831 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 511
1832 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Marylin, Piłka, Chełst, Kamiennik 511
1833 Raport o stanie gminy za 2022 r. 510
1834 Kolejny nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 508
1835 Uchwała na XXXI/206/2021 r. z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany WPF na lata 2021-2033 506
1836 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.10.2021.KM 506
1837 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.2.2021.AS dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farmy fotowoltaicznej - Drawsko Nadleśnictwo II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 10 MW, na cz. dz. nr 30/1 - obr. Drawsko Nadl. 505
1838 Informacja o odwołaniu przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w m. Drawsko 505
1839 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumetacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektroenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla dz. w obr. Piłka i Drawsko Nadl. 505
1840 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia z dnia 01.04.2022 rokui, Drawsko, cz. działki nr 179/9 504
1841 Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko na 2022 r. 504
1842 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 504
1843 Uchwała nr XXXI/208/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruch. - działka nr 732/6 i 732/10 w Drawskim Młynie na drogę dojazdową 503
1844 Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w m. Drawsko 502
1845 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.7.2021.KM 501
1846 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.11.2021.KM 500
1847 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 481/2, m. Drawsko 500
1848 Zarządzenie nr 38/2023 Wójta Gminy Drawsko z dnia 03.03.2023 499
1849 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 498
1850 Wybory na ławników kadencji 2024-2027 497
1851 Uchwała nr XXIX/195/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Drawsko za 2020 r. 497
1852 Uchwała nr XXIX/194/2021 z dnia 30.06.2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Drawsko wotum zaufania. 495
1853 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 494
1854 Uchwała nr XXXI/210/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Brzozowa 493
1855 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 493
1856 Uchwała nr XXXI/205/2021 z dn. 29.09.2021 r. w sp. zmiany uchwały budżetowej na lata 2021-2033 492
1857 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko 492
1858 Przystąpienie do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drawsko 492
1859 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m.Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 491
1860 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Drawsko w roku szkolnym 2020/2021 490
1861 Uchwała nr XXXV/234/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022-2033. 490
1862 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku rowerowego – ETAP II B, przy drodze woj. nr 181, na odcinku m. Kawczyn – m. Chełst 490
1863 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.9.2021.KM 489
1864 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - świetlica w Chełście 489
1865 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 489
1866 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 489
1867 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Ogrodowej 489
1868 Obwieszczenie nr GK-OŚ.6220.6.2021.KM 488
1869 Uchwała nr XXXII/215/2021 z dn. 27.10.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko na rok 2022. 487
1870 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie - Drawsko, cz. działek 152/1, 152/4, 152/5 487
1871 Uchwała nr XXXVII/246/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. 486
1872 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko VI o mocy wytwórczej do 1,0 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 601/1 obręb 0003 Drawsko (woj. wielkopolskie, 486
1873 Ocena jakości wody - Chełst 486
1874 Opinia Rio o możliwości sfinasowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok 484
1875 Uchwała nr XXXIII/223/2021 z 29.11.2021 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 r. ( 483
1876 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 483
1877 Uchwała nr XXXI/209/2021 z dn. 29.09.2021 w sp. nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn- Akacjowa 483
1878 Uchwała nr XXXIII/225/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 482
1879 Uchwała nr XXXV/230/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 r. 482
1880 Uchwała nr XXXIII/227/2021 z dnia 29.11.2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/2018 Rady Gminy Drawsko z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko. 481
1881 Uchwała nr XXXVII/251/2022 z dnia 23.03.2022 w sp. Regulaminu nagradzania uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 481
1882 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 480
1883 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA III 479
1884 Zespół Interdyscyplinarny - zgłoszenia kandydatów 479
1885 Uchwała nr XXXII/217/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021-2033. 478
1886 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn, Kamiennik 477
1887 Uchwała nr XXXIV/228/2021 z dn. 07.12.2021 r. w sprawie zmiany w budżecie na rok 2021 477
1888 Obw. w sprawie zaw. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizow 477
1889 Obw. Zaw. o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 477
1890 Wykaz nieruchomości do dzierżawy, z dnia 11.02.2022r. (obręb Chełst Zachód, cz. działki nr 25/2) 476
1891 Obw. Zawiadomienie o postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 476
1892 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kwiejce Nowe 476
1893 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 475
1894 Nabór na zastępstwo w Referacie Nieruchomości 474
1895 Zawiadomienie o terminie polowania zbiorowego w obwodzie nr 85 w m. Kwiejce, Kwiejce Nowe, Piłka, Kawczyn 474
1896 Uchwała nr XXXII/219/2021 z dnia 27.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wykonywania i finansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Drawsko. 473
1897 Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku 473
1898 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 472
1899 Obw. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-II.420.5.2020.EK.19 472
1900 Uchwała nr XXXIII/221/2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. 470
1901 Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Drawsko 2022 470
1902 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 470
1903 WPF 2023 470
1904 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Chełst 468
1905 Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 466
1906 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 465
1907 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 465
1908 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Elektrownia Słoneczna Moczydła'' 465
1909 Uchwała nr XXXII/218/2021 z dnia 27.10.2021 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 462
1910 Uchwala nr XXXIV/229/2021 z dn. 07.12.2021 w sprawie zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2021-2033 462
1911 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn'' 461
1912 Pomoc publiczna za 2021 r. 461
1913 Komunikat kąpieliskowy Nr 4/2021 461
1914 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko, gm. Drawsko 461
1915 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawski Młyn, działka nr 1299/25, obręb Drawsko 460
1916 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV 460
1917 Uchwała nr XXXIII/224/2021 z dnia 29.11.2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 – 2033. 460
1918 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła 460
1919 Informacja o wynikach naboru na podinspektora ds. zarządzania kryzysowego 460
1920 Zaw. o wydaniu postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, znak sprawy WOO-II.420.10.2021.JC.7 458
1921 sprawozdanie z badania wody Jezioro Moczydło Marylin 458
1922 Uchwala nr XXXV/235/2021 z dnia 29.12.2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. 458
1923 Ocena jakości wody Przedszkole w Drawsku i Szkoła Podstawowa w Pęckowie 457
1924 Obwieszczenie dot. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy sieci elektoenergetycznej oraz złącza kablowego ZKSN dla działek nr 70/3 - obr. Drawsko Nadl., nr 44, 43 - obręb Piłka, w gminie Drawsko 456
1925 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 Aneks Nr 4 456
1926 Uchwała nr XXXVI/238/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2022 - 2033. 456
1927 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 455
1928 Uchwała nr XXXV/231/2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2021 - 2033. 455
1929 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku niżej wymienionego zadania publicznego realizowanego na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomani uchwalonego na rok 2023. 455
1930 Uchwała nr XXXVI/237/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r. 455
1931 Ulgi, umorzenia, rozłożenia na raty za 2021 r. 455
1932 Obwieszczenie o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie warunków zabudowy nr N-ZP.6730.40.2021.AS 455
1933 Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 455
1934 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Piłka cz. działki 489 454
1935 Nabór na pracownika w Referacie Nieruchomości 454
1936 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 454
1937 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z inowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form'' 454
1938 Petycja o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej 452
1939 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS z dnia 05.11.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej w obrębie Kamiennik, w gminie Drawsko 451
1940 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 451
1941 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 450
1942 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 450
1943 Ogłoszenie o wyniku postępowania przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w miejscowości Kamiennik 449
1944 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 449
1945 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn 447
1946 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 447
1947 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 447
1948 Informacja z otwarcia ofert dla zamówienia pn: ,,Usuwanie wyrobów zabierających azbest z terenu Gminy Drawsko’’. 446
1949 Obw. w sprawie wydania decyzji umarzającej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW, zlokalizowanej w miejscowości Piłka, gm. Drawsko 446
1950 Sprawozdanie finansowe Gminy Drawsko za 2021 446
1951 Komunikat kąpieliskowy Nr 5/2021 445
1952 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 445
1953 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 445
1954 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dn. 15.07.2021r. - dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowaia w spr. wydania decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej, na dz. nr 122/5 i 57 - obręb Kamiennik 444
1955 Uchwała nr XXXII/212/2021 z dn. 27.10.2021 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. 444
1956 Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej 444
1957 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawsko I'' 443
1958 Sprawozdania budżetowe za 2022 rok 442
1959 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.43.2021.AS z dnia 25 lutego 2022 roku wydanej dla działki nr ewid. 40/5 - obręb Chełst, w gminie Drawsko - dot. budowy insatacji paneli fotowoltaicznych "Elektrownia Słoneczna Moczydła" 442
1960 Ogłoszenie o sprzedaży drewna działka nr 23 obręb Drawsko Nadleśnictwo 442
1961 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.20.2021.AS z dnia 18 października 2021 roku 442
1962 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA IV do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 441
1963 sprawozdanie z badania wody Jezioro Piast Kwiejce 441
1964 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko Nadleśnictwo 440
1965 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 440
1966 Konkurs na stanowisko Dyrektora SP w Piłce 439
1967 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Drawsko 439
1968 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 439
1969 Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż działki nr 174/1 w obr. Kwiejce 439
1970 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 10 MW 439
1971 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 438
1972 Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz działkinr 91/1 w obrębie Kwiejce 438
1973 Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 437
1974 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Drawsku 437
1975 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 549/2 w m. Piłka 436
1976 Ocena jakości wody wodociąg publiczny Drawsko 436
1977 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ zlokalizowanego przy ul. Szosa Dworcowa 30 w miejscowości Drawski Mł. 435
1978 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Chełście 435
1979 Ocena jakości wody - wodociąg publiczny w Chełście 435
1980 Wykaz nieruchomosci do sprzedazy Kwiejce dzialka nr 91/1 - pod zabudwę pensjonatową 435
1981 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO II 434
1982 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawsko w 2022 r. 434
1983 Nabór na wolne stanowisko pracy ! 434
1984 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 434
1985 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 10.06.2021r., dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustal. lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego w Piłce na działce nr 199 434
1986 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS z dnia 27 lipca 2021 roku o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy kablowej linii nn oświetlenia drogowego na cz. działki nr 199 położonej w obrębie Piłka 432
1987 Ocena jakości wody Jezioro Piast w Kwiejcach 431
1988 Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.17.2021.AS 431
1989 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.Budowa farmy fotowoltaicznej PIŁKA 1A do mocy 1,0 MW 430
1990 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.1.2021.AS - dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy ścieżki rowerowej i turystycznego szlaku roweowego - ETAP II B, na odcinku m. Kawczyn - m. Chełst 429
1991 Wykaz nieruchomosci do wydzierżawienia Drawsko, działki 987 i 315/6 429
1992 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.2.2021.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o lok. inwest. celu publ. dot. budowy kabl. linii nn oświetlenia drogowego w Piłce na dz. nr 199. 429
1993 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 428
1994 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 428
1995 Uchwala nr XXXVII/253/2022 z dnia 23.03.2022 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kawczyn i Chełst Zachód. 428
1996 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła 428
1997 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 428
1998 Klauzula informacyjne RODO 427
1999 Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000 427
2000 Uchwala nr XXXVI/240/2022 z dnia 02.02.2022 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 426
2001 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Pęckowo 425
2002 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.5.2021.AS o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokalizacji inwest. celu publ. dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15/0,4kV i nn-0,4kV na działakch w obrębie Kamiennik 424
2003 Obwieszczenie Wójta Gminy Drawsko o sporządzeniu nowej karty zabytku i zamiarze włączenia jej do Gminnej ewid. zabytków, Budynek mieszkalny (administracyjny) w zespole dworca kolejowego w m. Drawski Młyn 424
2004 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 424
2005 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 423
2006 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych DRAWSKO NADLEŚNICTWO 423
2007 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW (w trzech etapach, każdy po 1 MW) 423
2008 Wykaz nieruchomości do sprzedaży, Kwiejce działka nr 174/1, pod zabudowę usługową 423
2009 Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia, Drawsko, część działki nr 218/11 422
2010 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ 421
2011 Obwieszczenie nr N-ZP.6730.19.2021.AS z dnia 03.01.2022r. dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 12 MW, do realizacji na działach położonych w obrębie Pęckowo i Drawsko 421
2012 Ocena jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego w Drawsku 421
2013 Przetarg na sprzedaż działki nr 91/1 w Kwiejcach, termin przetargu 27 stycznia 2023 roku 420
2014 Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego Gminy Drawsko, wieś Pęckowo w rejonie ulicy Leśnej i Wybudowanie 420
2015 Ogłoszenie 419
2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Drawsko 419
2017 sprawozdanie z badania wody przystań Yndzel Drawsko 419
2018 Obwieszczenie nr N-ZP.6733.4.2021.AS z dnia 3 września 2021 roku - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustal. inwest. celu publ. dla budowy drogi gminnej na działkach nr ewid. 122/5 i 57 - obręb Kamiennik. 419
2019 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 418
2020 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,,DRAWSKO IV’’, ,,DRAWSKO V’’ o łącznej mocy do 2 MW 418
2021 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła (obszar Chełst), gm. Drawsko 418
2022 Obw. Zaw. z art. 10 i art. 49 k.p.a. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 418
2023 Zaw. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce o nr ewid. 778 w m. Drawski Młyn 417
2024 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej technologii produkcji odlewów z innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji form’’ 417
2025 Wykaz nieruchomości do wydzierzawienia - grunt pod pojemniki na odzież używaną 416
2026 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Elektrownia Słoneczna Drawski Młyn’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 977/6 w miejscowości Drawski Młyn, gm. Drawsko 416
2027 Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Elektrownia Słoneczna Drawsko II’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 15 w miejscowości Drawsko (obszar Drawsko NADL), gm. Drawsko 415
2028 Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych PIŁKA V 415
2029 Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej) o mocy do 1,0 MW 415
2030 Zawiadomienie o włączeniu karty zabytku do Gminnej Ewidencji Zabytków 414
2031 Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Drawsko 413
2032