Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Pytania i odpowiedzi dot. Przetarg nieogr. na: Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego wzakresie: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkachoświatowych.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli


GK-ZP.271.7.2013                                                                                         Drawsko, 14.06.2013

 

Gmina Drawsko

Ul. Powstańców Wlkp. 121

64-733 Drawsko


Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży i personelu w placówkach oświatowych i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w placówkach oświatowych.

 

Pytanie 1: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z zapisu SIWZ:

Roczna składka za drugie dziecko z rodzeństwa:

Przy składce A - 50% składki powyżej wskazanej tj. 15,00  zł

Przy składce B - 50% składki powyżej wskazanej tj. 17,50  zł

 

Roczna składka za trzecie i kolejne dziecko z rodzeństwa:

0% składki powyżej wskazanej tj. 0,00 zł – zwolnione z opłaty składki

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wykreślenie zapisu.

 

Pytanie 2: Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert na 21 czerwca 2013.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminu składania ofert.

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Dariusz Bielawski

 Wyświetleń strony: 1111
Data wytworzenia: 14-06-2013, 12:20:05 przez Administrator
Opublikowano: 14-06-2013, 12:21:11 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego