Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o zawiadomienu stron o prowadzonym postępowaniu w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oaz sieci wodociagowej z przyłączami w Drawskim Młynie (N-B.6733.1.2017.MK)


 

O B W I E S Z C Z E N I E
N-B.6733.1.2017.MK
     
          
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / t.j. Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / t.j. Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 17.01.2017 roku zostało wszczęte na żądanie Gminy Drawsko ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w Drawskim Młynie na działkach nr ewid. gruntów 737, 738/6 i 732/6 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
 
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11,                         I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................
 

 

 Wyświetleń strony: 634
Data wytworzenia: 23-01-2017, 12:30:12 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 23-01-2017, 12:33:41 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 23-01-2017, 12:45:02 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego