Informacja o sporządzeniu wykazów nieruchomości do sprzedaży-Drawski Młyn. lokale mieszkalne przy ul. Sz. Dworcowa 1 i 2


Drawsko, dnia 24 marca 2017 roku
N.6840.6,7.2017.MD
 
 
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz..U z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (lokale mieszkalne usytuowane w budynkach przy ul. Szosa Dworcowa 1 i 2 w Drawskim Młynie). Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicy ogłoszeń sołectwa Drawski Młyn.
 
 
 
 
   Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 1510
Data wytworzenia: 28-03-2017, 09:13:24 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 28-03-2017, 09:16:11 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego