Ogłoszenie o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Drawsko, dnia 18 grudnia 2017 roku
N.6845.19,25,36,38,41,42,49-52.2017.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębach: Drawsko (część działki nr 179/9 i nr 35), Chełst Zachód(część działki nr 5 i nr 25/2), Drawsko, wieś Drawski Młyn (część działki nr 780/2 i nr 781/3), Piłka (część działki nr 549/2 i nr 148). Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw Pęckowo, Drawsko, Drawski Młyn.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 709
Data wytworzenia: 18-12-2017, 14:47:36 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 18-12-2017, 14:53:25 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego