Obw. o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY DRAWSKO

z dnia 08 kwietnia 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art.12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/185/2013 z dnia 13 lutego 2013r. Rady Gminy Drawsko w sprawie: podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych  podaje się do publicznej wiadomości informację o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla przeprowadzenia głosowania, w tym i głosowania przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień     10 maja 2015r.

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Drawsko

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121,
Sala posiedzeń Urzędu Gminy Drawsko, tel. 67-2569128

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

2

Drawski Młyn

Drawski Młyn –Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej,

ul. Szosa Dworcowa 2,

tel. 67-2569601

3

Piłka, Kwiejce Nowe, Marylin

Piłka-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Piłka 24,

tel. 67-2560425

4

Pęckowo

Pęckowo-Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji,

ul. Powstańców Wlkp. 1,

tel. 67-2569058

5

Chełst, Kawczyn,

Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce,

Chełst-Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, Oddział Chełst, Chełst 64

 

 

UWAGA:

-do dnia 27 kwietnia 2015r. wyborca może zgłosić wójtowi zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a,

-do 4 maja 2015r. wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.    t. j. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do wójta o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu,

-do 5 maja 2015r. wyborcy mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu glosowania 10 maja 2015r.                (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Informacje w sprawie rejestru i spisów wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego  można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko. ul. Powstańców Wlkp. 121, biuro nr 10 lub 20 albo pod numerem telefonu 67-2569128, 728922514 e-mail: pctdrawsko@poczta.onet.pl    usc@gminadrawsko.pl

 

/-/Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 3563
Data wytworzenia: 10-04-2015, 13:10:23 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-04-2015, 13:11:02 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 10-04-2015, 13:13:18 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego