Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana treści SIWZ w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała”


GK-ZP.271.3.18                                                                                        Drawsko 19.07.2018
 
 
 
Przetarg nieograniczony: „Budowa mostu na rzece Miała” Ogłoszenie nr 585730-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.
 
Zmiana treści SIWZ z dnia 19.07.2018 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega zapis pkt 4 SIWZ i zapis pkt 22 SIWZ
 
Treść zapisu pkt 4 SIWZ przed zmianą
4. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia: 30.10.2018 roku
 
Treść zapisu pkt 4 SIWZ po zmianie
4. Termin wykonania zamówienia
Termin zakończenia: 15.11.2018 rok
 
Treść zapisu pkt 22 SIWZ przed zmianą
22. Załączniki:
Zał. nr 1 - formularz oferty,
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków,
zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
zał. nr 4 - wzór umowy,
zał. nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
zał. nr 6 - wykaz robót,
zał. nr 7 - wykaz osób,
zał. nr 8 - projekt budowlany,
zał. nr 9 - przedmiar robót,
zał. nr 10 - STWiORB,                                                                                                                                               zał. Nr 11- kosztorys ofertowy
Treść zapisu pkt 22 SIWZ po zmianie
22. Załączniki:
Zał. nr 1 - formularz oferty,
zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków,
zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
zał. nr 4 - wzór umowy,
zał. nr 5 - oświadczenie dot. grupy kapitałowej,
zał. nr 6 - wykaz robót,
zał. nr 7 - wykaz osób,
zał. nr 8 - projekt budowlany,
zał. nr 9 - przedmiar robót,
zał. nr 10 - STWiORB,                                                                                                                                               zał. Nr 11- kosztorys ofertowy                                                                                                                      zał. Nr 12 projekt budowlano wykonawczy ( do pobrania na bip.gminadrawsko.pl)
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
Ww. zmiana pkt 4 SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia nie powoduje przesunięcia terminu składania ofert.
 
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się na stronie
Zamawiającego WWW.bip.gminadrawsko.pl oraz w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 500169522-N-2018 z dnia 19.07.2018 r. na stronie UZP.
 
 

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 262
Data wytworzenia: 19-07-2018, 11:14:19 przez Administrator
Opublikowano: 19-07-2018, 11:18:22 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 19-07-2018, 11:25:02 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego