Protokół komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego


                                                                                                             Drawsko, dnia 29.08.2014 r.
 
 
 
 
                                                    Protokół z dnia 29.08.2014 roku
 
 
 
Z posiedzenia komisji ds. przydziału mieszkania komunalnego znajdującego się w Drawsku
przy ulicy Nadnotecka 1.
 
Komisja została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko Nr 48/2014
z dnia 27 sierpnia 2014 roku.
 
W następującym składzie :
 
1.Bielawski Dariusz – Kierownik Gospodarki Komunalnej Inwestycji Zamówień Publicznych
    i Ochrony Środowiska – przewodniczący komisji,
2.Maciaszek Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – członek komisji,
3.Bartkowiak Zdzisława – podinspektor ds. Gospodarki Lokalowej, Administracji Urzędu –
   członek komisji,
 
Komisja przeanalizowała wszystkie wnioski złożone do Urzędu Gminy w Drawsku o przydział mieszkania komunalnego.
 
W dniu 29.08.2014 r. o godzinie 1000zebrała się komisja mieszkaniowa która przeanalizowała wszystkie wnioski złożone w Urzędzie Gminy w sprawie przydzielenia mieszkania komunalnego.
Komisja po przeanalizowaniu sytuacji rodzinnej i mieszkaniowej osób które złożyły wnioski o przyznanie mieszkania komunalnego postanowiła przyznać mieszkanie komunalne w Drawsku przy
ulicy Nadnotecka 1
Pani Nawrot Barbarze.
 
 
 
 
Członkowie komisji :
 
1.Przewodniczący Komisji
Bielawski Dariusz
 
2.Członek Komisji
Maciaszek Andrzej
 
3.Członek Komisji
Bartkowiak Zdzisława


Wyświetleń strony: 7663
Data wytworzenia: 29-08-2014, 12:49:44 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-08-2014, 12:51:34 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 06-01-2021, 22:15:19 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego