Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decycji lokalizacyjnej - oświetlenie Drawski Młyn


Drawsko, dnia 30 września 2019 roku.
            N-B.6733.5.2019.MK
                                                       OBWIESZCZENIE
                                                      z dnia 30.09.2019 r.
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zmianami)
 
    Wójt Gminy Drawsko
 
informuje, że w dniu 30.09.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Drawski Młyn na działkach nr ewid. gruntów 773 , 1393 w obrębie geodezyjnym Drawsko.
Wniosek został złożony przez Gminę Drawsko
           
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Pile za pośrednictwem Wójta Gminy Drawsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Drawsko, ul.Powstańców Wlkp. 121, pokój Nr 11, I piętro.
 
 
                                                                                                          Bartosz Niezborała
                                               Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
 
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpis
                                  Wyświetleń strony: 123
Data wytworzenia: 30-09-2019, 14:26:41 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 30-09-2019, 14:28:13 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego