Inspektor Ochrony Danych Osobowych


Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Panią Magdalenę Adamczewską do zadań, którego należy realizacja czynności wynikających z art. 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 27.04.2016, s.1) oraz innych przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

1)      za pomocą adresu poczty e-mail: urzad@gminadrawsko.pl

2)      lub za pomocą numeru telefonu 672569128

3)      lub pisemnie na adres siedziby Administratora:m Urząd Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, 64-733 Drawsko



Wyświetleń strony: 1058
Data wytworzenia: 18-05-2022, 11:39:38 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 18-05-2022, 11:42:05 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego