Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci oświetlenia drogowego w m. Piłka


Drawsko, dnia 27.03.2019 r.
N-B.6733.1.2019.MK
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w dniu 26 marca 2019 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.1.2019.MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości Piłka na działkach nr ewid. gruntów 629 i 542/1 w obrębie geodezyjnym Piłka.
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2019.MK z dnia 26 marca 2019 r.
 
 
Bartosz Niezborała
        Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpisWyświetleń strony: 404
Data wytworzenia: 27-03-2019, 09:27:16 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-03-2019, 09:29:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego