Informacja o sporządzniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w obr. Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo


Drawsko, dnia 12 lipca 2016 roku
N.6845.19.2016.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla nieruchomości stanowiących własność oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Drawsko, nieruchomości położone są w obrębach Drawsko, Chełst Zachód i Pęckowo. Wykaz opublikowany jest na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń UG Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw Drawsko, Drawski Młyn. Chełst i Pęckowo
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

 

Drawsko, dnia 12 lipca 2016 roku
N.6845.19.2016.MD
W Y K A Z
dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.
1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę są części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie ujawnionych w niżej wymienionych księgach prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz jednego dzierżawcy z przeznaczeniem na ustawienie pojemników na zbiórkę odzieży używanej i innych tekstyliów. Nieruchomości położone są w obrębach ewidencyjnych Drawsko, Chełst Zachód, Pęckowo.
 
Lp.
 
wieś
 
obręb geodezyjny
 
nr działki
nr księgi
wieczystej j
ilość pojemników
 
powierzchnia
całej działki
powierzchnia do wydzierżawienia
1
Drawski Młyn
Drawsko
793/5
PO2T/00028558/2
2
0,0829 ha
2m2
2
Drawski Młyn
Drawsko
1299/20
PO2T/00031404/2
1
0,3990 ha
1m2
3
Chełst
Chełst Zachód
68
PO2T/00026359/3
2
1,0300 ha
2m2
4
Drawsko
Drawsko
218/11
PO2T/00018862/3
2
0,4028 ha
2m2
5
Drawsko
Drawsko
242
PO2T/00022142/1
2
0,1200 ha
2m2
6
Drawsko
Drawsko
369/2
PO2T/00015593/5
2
1,6100 ha
2m2
7
Pęckowo
Pęckowo
505/15
PO2T/00022119/1
1
0,9471 ha
1m2
8
Pęckowo
Pęckowo
315
PO2T/00022119/1
1
0,4000 ha
1m2
2.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: od 01-11-2016 roku do 31-10-2019 roku.
3.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Aktualnie stawka czynszu wynosi równowartość 5,00 zł/netto – od jednego pojemnika na miesiąc + podatek VAT. Czynsz płatny jest w z góry za dany rok.
   
Marek Tchórzka
                                                                              Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 827
Data wytworzenia: 13-07-2016, 10:25:44 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 13-07-2016, 10:29:04 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego