Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - ścieżka rowerowa Chełst - Kawczyn, I etap


 

Drawsko, dnia 13.06.2018 r.
N-B.6733.1.2018.MK
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015 r., poz. 199 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 że na żądanie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko, w dniu 12 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr N-B.6733.1.2018. MK, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 181 – etep I z miejscowości Chełst do miejscowości Kawczyn na działkach nr ewid. gruntów 81/1, 85/3, 91/1, 105/1, 106, 107, 109, 354, 123, 82, 88, 110 i 317 w obrębie wsi Chełst (obręb geodezyjny Chełst Zachód).
 
           Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2018MK z dnia 12 czerwca 2018 r.
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
podpis

 Wyświetleń strony: 481
Data wytworzenia: 14-06-2018, 13:41:45 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 14-06-2018, 13:42:49 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 14-06-2018, 13:43:31 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego