Obw. o numerach i granicach obwodów głosowania


 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 13 września 2019r.

Na podstawie art. 16 § 1, §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz.684 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko informuje o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października  2019 r.:
 
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Drawsko
Urząd Gminy Drawsko-sala narad,
ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
2
Drawski Młyn
Sala Wiejska w Drawskim Młynie, Drawski Młyn ul. Szosa Dworcowa 2, 64-731 Drawsko
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
3
Piłka, Kwiejce Nowe, Marylin
Świetlica Wiejska w Piłce, Piłka 93a, 64-733 Drawsko
 
4
Pęckowo
Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie, Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 64-733 Drawsko
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
5
Chełst, Kawczyn, Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce
Szkoła Podstawowa w Chełście, Chełst 64, 64-733 Drawsko
 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Pile II najpóźniej do dnia 28 września 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Drawsko najpóźniej do dnia 04 października 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r. od godz. 700 do godz. 2100.
 
 
 
(-) Bartosz Niezborała
 
Wójt Gminy Drawsko  
 


Wyświetleń strony: 1200
Data wytworzenia: 16-09-2019, 14:20:30 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 16-09-2019, 14:21:02 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego