Wyniki naboru na podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Tecjnicznym


Drawsko, 02 wrzesień 2019r.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Nazwa i adres jednostki:
 
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Technicznym
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Kinga Mumot zamieszkała w Pęckowie .
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W wyniku przeprowadzonej procedury na ww. stanowisko wybrano Panią Kingę Mumot.
 Kandydatka odpowiadała na zadawane pytania w sposób pełny,  wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na danym stanowisku.
Kandydatka spełnia wymagania formalne do zatrudnienia określone w ogłoszeniu o naborze.
                                   
 
 
(-) Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
 
 


Wyświetleń strony: 1185
Data wytworzenia: 02-09-2019, 15:18:55 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-09-2019, 15:19:38 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego