Obw. o siedzibach obwodowych komisji


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 17 października 2014r.
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXIV/185/2013 z dnia 13 lutego 2013r. Rady Gminy Drawsko  
w sprawie: podziału Gminy Drawsko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 podaje się do wiadomości publicznej informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na dzień 16 listopad 2014r.
 
 
Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1
Drawsko
64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121,
Sala posiedzeń Urzędu Gminy Drawsko, tel. 67-2569128
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
Drawski Młyn
Drawski Młyn –Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej , ul. Szosa Dworcowa 2, tel. 67-2569601
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
3
Piłka, Kwiejce Nowe, Marylin
Piłka-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Piłka 24,
tel. 67-2560425
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
4
Pęckowo
Pęckowo-Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji,
ul. Powstańców Wlkp. 1, tel. 67-2569058
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
5
Chełst, Kawczyn,
Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce,
Chełst-Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, Oddział Chełst, Chełst 64
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego
 
 
 
/-/Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 3310
Data wytworzenia: 20-10-2014, 13:18:31 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-10-2014, 13:22:11 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego