Przetarg nieograniczony na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”-pytania i odpowedzi


                                                                  Drawsko, dnia 10 maja 2013r.

 

GK-ZP.271.5.13

                                                       

Dotyczy:  postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem”

 

Pytania od Wykonawcy i odpowiedzi

Zwracam się z prośbą o ujednolicenie zapisów dotyczących technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający błędnie opisuje nawierzchnię poliuretanową jako; typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego SBR”. Informuję, że na podbudowach z kruszyw naturalnych mogą być wykonane trzy systemy nawierzchni poliuretanowych:

a)      System 1- Warstwa ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest nawierzchnia poliuretanowa typu Natrysk (mata gumowa o gr. 10-11 mm + warstwa EPDM o gr. 2-3 mm) o łącznej grubości ok. 13 mm.

b)      System 2- Warstwa ET(mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest nawierzchnia poliuretanowa jednowarstwowa typu EPDM o łącznej grubości ok. 13 mm

c)       System 3- Warstwa ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której następnie wykonywana  jest  dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa EPDM ( mata gumowa o grubości 7 mm + EPDM o grubości 7 mm) o łącznej grubości ok. 14 mm.  Informujemy, że przy podbudowach przepuszczalnych, warstwa stabilizująca (Warstwa ET- mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego) jest niezbędna w celu wykonania przepuszczalnej nawierzchni poliuretanowej.

 

 

Odpowiedź

      Boisko wielofunkcyjne powinno posiadać nawierzchnię poliuretanową na podbudowie z kruszyw naturalnych.

      Na podbudowie należy wykonać warstwę elastyczną ET (mieszanina kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego), na której wykonana będzie dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa (mata z granulatu gumowego SBR + EPDM) wykonywana przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych.

      Dopuszcza się do zastosowania wszystkie nawierzchnie poliuretanowe posiadające wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do stosowania na terenie kraju, wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

 

 

 

 

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy Drawsko

                                                                                                              Anna Fręś

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wyświetleń strony: 1505
Data wytworzenia: 10-05-2013, 10:41:16 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-05-2013, 10:43:46 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego