Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr VI/45/2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wieś Pęckowo


Drawsko, dnia 27.03.2015 r.

N-ZP.6721.3.2013.MD
OGŁOSZENIE
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Drawsko, wieś Pęckowo
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)
informuję
o podjęciu przez Radę Gminy Drawsko uchwały Nr VI/45/2015 z dnia 25.03.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko dla wsi Pęckowo. Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią planu miejscowego i uzasadnieniem do uchwały, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko, ul. Powst. Wlkp. 121, pokój nr 11 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1208
Data wytworzenia: 27-03-2015, 07:46:09 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 27-03-2015, 07:48:40 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego