Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021


GK-ZP.271.4.19                                                                                          Drawsko  7 sierpnia 2019 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Chełście, Piłce i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Drezdenku w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Ogłoszenie nr 575024-N-2019 z dnia 2019-07-17 r.
Zamawiający: Gmina Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich, 121, 64-733 Drawsko
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano oferty firm:
Część I - Przewozy Autokarowe PIOTRUŚ-TOUR, Marcin Wachowiak, ul. Jana Pawła 10B, 64-730 Wieleń
Część II - Mobilny Serwis Kosmetyki Samochodowej, Maciej Dolny, ul. Czarnkowska 19, 64-730 Wieleń
Część III - Usługi Transportowe Jan Boch, Piłka 126, 64-733 Drawsko
Część IV - Mobilny Serwis Kosmetyki Samochodowej, Maciej Dolny, ul. Czarnkowska 19, 64-730 Wieleń                     
Uzasadnienie wyboru:
Oferty uzyskały najwyższą ilość punktów i zostały uznane za oferty najkorzystniejsze na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) termin płatności. – 40%
 
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium termin płatności.
Łączna liczba punktów
1
Część I- nie dotyczy
Część II 60,00
 
Część III 60,00
 
Część IV 60,00
 -
20,00
20,00
20,00   
                       
 
-
80,00
80,00
80,00
2
Przewozy Autokarowe PIOTRUŚ-TOUR, Marcin Wachowiak, ul. Jana Pawła 10B, 64-730 Wieleń
Część I- 60,00
Część II, III, IV – nie dotyczy
40,00
-
100,00
-
3
Część I – nie dotyczy
Część II – 55,83
Część III – nie dotyczy
Część IV – 55,83
-
40,00
-
40,00
-
95,83
-
95,83
 
Informacja o odrzuceniu ofert – nie dotyczy
Informacja o wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania – nie dotyczy
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
Kierownik Referatu Technicznego.
Dariusz Bielawski
 


Wyświetleń strony: 148
Data wytworzenia: 07-08-2019, 12:55:17 przez Administrator
Opublikowano: 07-08-2019, 12:56:13 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego