Prymusi szkół - zarządzenie z 11 lipca 2016 r.


Zarządzenie  Nr 53/2016

Wójta  Gminy  Drawsko

z  dnia 11 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie:  przyznania nagród uczniom, na podstawie Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko (załącznik do uchwały nr XX/114/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r.)

 

 

Na podstawie Rozdz. IV, pkt. 5  załącznika do Uchwały Rady Gminy Drawsko Nr XX/114/2008 z dnia 15 kwietnia 2008 roku, w sprawie przyjęcia Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przyznaję nagrody w ramach Drawskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczących się lub zamieszkujących na terenie Gminy Drawsko - za Prymusa szkoły. Nagrodę w wysokości 400,- zł przyznaję następującym uczniom:

1.      Martyna Kapuścińska – Szkoła Podstawowa w Drawskim Młynie

2.      Mateusz Sikora – Szkoła Podstawowa w Pęckowie

3.      Inga Gabriela Dolna – Szkoła Podstawowa w Drawsku

4.      Marta Królik – Szkoła Podstawowa w Chełście

5.      Aleksandra Magdalena Jarząb – Szkoła Podstawowa w Piłce

6.      Julia Joanna Chorzewska – Gimnazjum w Drawsku

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi referatu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                         

 Wyświetleń strony: 2910
Data wytworzenia: 22-08-2016, 09:36:35 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 22-08-2016, 10:13:50 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego