Opłaty za wędkowanie na jeziorze Piast w Kwiejcach w 2018 roku


 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
 
                   Informuję, że Jezioro Piast we wsi Kwiejce jest w zarządzie Gminy Drawsko.
 
W 2018 roku, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko, obowiązują następujące stawki opłat za wędkowanie (stawki brutto):
·        9 zł za 1 dzień wędkowania,
·        30 zł za 2 tygodnie wędkowania,
·        35 zł za 1 miesiąc wędkowania,
·        90 zł za okres półroczny,
·        130 zł za okres 1 roku.
W przypadku połowu z łódki – stawki określone wyżej będą podwyższone o 20%.
Młodzieży do lat 18 przysługuje za wydane zezwolenie 50% zniżki .
          Emerytom i rencistom przysługuje za wydane zezwolenie 50% wyłącznie w przypadku uzyskania zezwolenia na okres roczny.
Członkowie Koła wędkarskiego Noteć w Drawskim Młynie – stawka roczna 50zł.
          Jednocześnie poucza się, że osoba, która będzie dokonywała połowu ryb wędką na jeziorze bez należycie opłaconego wymaganego zezwolenia Gminy Drawsko (jako uprawnionego do rybactwa) podlega karze grzywny na podstawie art. 27 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 652 ze zmianami). Ukaranie za ww. czyn może spowodować, że Sąd orzeknie także o przepadku wędki i innych przedmiotów, które służyły do połowu ryb bez zezwolenia oraz o zakazie połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.
Zakaz połowu z łódki od zmroku do świtu.
       Przedmiotowe opłaty należy uiszczać u sołtysa Pana Szymona Zaćmińskiego oraz w sklepie „Pod Świerkiem” w Kwiejcach.
Zobowiązuje się osoby, które uiściły opłatę za wydanie zezwolenia na amatorski połów ryb do posiadania przy sobie podczas wędkowania dowodu potwierdzającego wniesienie tej opłaty - celem okazania w przypadku dokonywania kontroli przez Gminę Drawsko lub upoważnione przez nią osoby.
 
Wszyscy wędkujący zobowiązani są do zachowania czystości i porządku wokół jeziora!
 
                                                                                            Marek Tchórzka
                                                                                        Wójt Gminy Drawsko
 
 
   Wyświetleń strony: 3837
Data wytworzenia: 02-01-2018, 08:02:58 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 02-01-2018, 08:06:13 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 06-01-2021, 22:15:39 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego