Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


GK-ZP.271.1.19                                                                                        Drawsko 14.03.2019
 
 
 
Przetarg nieograniczony: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
 
 
Zmiana treści SIWZ z dnia 14.03.2019 r.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega zapis pkt 16.1 SIWZ,  zapis pkt 16.5 SIWZ i zapis pkt 15.13 SIWZ
 
Treść zapisu pkt 16.1 SIWZ przed zmianą
16.1.       Oferty należy składać do dnia 20.03.2019 r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 10 sekretariat pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
 
 
Treść zapisu pkt 16.1 SIWZ po zmianie
16.1       Oferty należy składać do dnia 22.03.2019 r. do godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 10 sekretariat pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);
 
Treść zapisu pkt 16.5 SIWZ przed zmianą
16.5       Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Drawsku sala narad w dniu 20.03.2019r. o godz.11 15.
Treść zapisu pkt 16.5 SIWZ po zmianie
16.5       Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Drawsku sala narad w dniu 22.03.2019r. o godz.11 15.
Treść zapisu pkt 15.13 SIWZ przed zmianą
15.13     Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu
NIP, REGON
                 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 20.03.2019 r.
Treść zapisu pkt 15.13 SIWZ po zmianie
15.13             Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:
pełna nazwa wykonawcy
adres
numer telefonu
NIP, REGON
                 OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO
– NIE OTWIERAĆ PRZED 22.03.2019 r.
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
Ww. zmiana SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający
modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana ogłoszenia  powoduje przesunięcie terminu składania ofert
 
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia ( Ogłoszenie 540049213-N-2019 z dnia 14.03.2019)                   o zamówieniu znajduje się na stronie Zamawiającego WWW.bip.gminadrawsko.pl
 
Wójt Gminy Drawsko
 


Wyświetleń strony: 194
Data wytworzenia: 14-03-2019, 12:58:23 przez Administrator
Opublikowano: 14-03-2019, 12:58:55 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego