Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Drawsko.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.
   Stanowisko Pracy:
- młodszy bibliotekarz,
- wymiar czasu pracy : ½ etatu,
- miejsce pracy – Filia biblioteczna w Piłce.
 
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: studium bibliotekarskie, średnie z   koniecznością uzupełnienia o                          wykształcenie bibliotekarskie ( kursy, szkolenia )
- dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- stan zdrowia pozwalający za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
               
Wymagania dodatkowe:
    - samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy,
zaangażowanie w rozwój biblioteki,
    - łatwość nawiązywania kontaktów, zwłaszcza z dziećmi i młodzieżą,
    - gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
     - prawo jazdy kat. B.
     - dodatkowym atutem będzie przygotowanie pedagogiczne
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
                - wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników,
                - gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
                - prowadzenie różnorodnych form upowszechniania i promocji czytelnictwa,
              - inne prace wynikające z zakresu działalności biblioteki,
                - uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
 
 
 
Wymagane dokumenty:
                - CV oraz list motywacyjny zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).
                - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje,
                - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy na ww. stanowisku.
 
Wymagane dokumenty należy składać osobiście do dnia 20 marca 2018 r. do godz. 15:00 w Bibliotece Publicznej Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 14/1, 64-733 Drawsko, w kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz dopiskiem ,,Nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza’’.
Dokumenty złożone po wyznaczonym terminu i niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 67-2569818.
 
Gabriela Sikora
Dyrektor GOKRTiBPG Drawsko
 
 
 


Wyświetleń strony: 1534
Data wytworzenia: 02-03-2018, 14:14:06 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 02-03-2018, 14:14:51 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego