Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem


Data rozpoczęcia przetargu: 06-03-2013
Data zakończenia przetargu: 22-03-2013


 

GK-ZP.271.3.13                                         Drawsko  14 marca 2013 r.

 

                                                                                           Do wszystkich Wykonawców

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GK-ZP.271.3.13 w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Gmina Drawsko działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

UZASADNIENIE

Unieważnienie postępowania nastąpiło z powodu obarczenia go wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisując wymogi odnośnie nawierzchni poliuretanowej zawarł parametry techniczne konkretnego wyrobu.

 

Wójt Gminy Drawsko

Marek Tchórzka

Opublikowano dnia 14.03.2013 r.Wyświetleń strony: 1860
Data wytworzenia: 06-03-2013, 10:35:46 przez Administrator
Opublikowano: 06-03-2013, 10:39:34 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego