Informacja o wynikach naboru


 
         
 
Drawsko, 15 listopada 2018r.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Podinspektor ds. rozliczeń, środków transportowych, opłat w Referacie Finansowym
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Paulina Łopińska zamieszkała w Kamienniku.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W wyniku analizy merytorycznej złożonych dokumentów oraz w efekcie przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja bardzo pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Pauliny Łopińskiej, która w pełni odpowiedziała na wszystkie zadane pytania i wykazała się bardzo dobrą wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na danym stanowisku.
Pani Paulina Łopińska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła specjalistyczne szkolenia z zakresu podatku akcyzowego, stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów, wymiaru podatków i opłat lokalnych oraz potrafi obsługiwać programy księgowe.
Posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku podinspektora ds. rozliczeń, środków transportowych i opław w Referacie Finansowym.
 
Informujemy, że złożonych dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, a  po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru są one trwale niszczone. Osoby zainteresowane odbiorem swoich dokumentów prosimy o zgłoszenie się w Referacie Kadr, pac i Ubezpieczeń Społecznych, pokój nr 22
                                                                                 
 
Wójt Gminy Drawsko
                                                                                   Marek Tchórzka
 
 
.


Wyświetleń strony: 1333
Data wytworzenia: 15-11-2018, 19:20:56 przez Administrator
Opublikowano: 15-11-2018, 19:21:39 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego