Konsultacje społeczne programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015


Konsultacje społeczne projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

Cel i przedmiot konsultacji:

Wójt Gminy Drawsko zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Termin konsultacji:

od 24.10.2014r. do 28.10.2014r.

Formy konsultacji:

-protokołowane  spotkanie z przedstawicielami organizacji, wnoszenie opinii i uwag na piśmie w siedzibie urzędu lub korespondencyjnie.

Uwagi i opinie można przesłać lub dostarczyć ,w formie pisemnej,  na adres: Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko lub elektronicznie na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl z dopiskiem ,,konsultacje-pożytek”.

Osoba odpowiedzialna:

Anna Fręś-Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta tel. 67-2569128

Adres strony internetowej na której zamieszczono konsultowany dokument:

www.gminadrawsko.pl oraz bip.gminadrawsko.plWyświetleń strony: 3335
Data wytworzenia: 20-10-2014, 22:32:57 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 20-10-2014, 22:33:57 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:54:09 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego