Informacja o uneważnieniu otwartego konkursu ofert


INFORMACJA    O    UNIEWAŻNIENIU  OTWARTEGO   KONKURSU    OFERT
 
Zgodnie z art. 18a pkt.1 ust.1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym poprzez organizację spotkań, warsztatów, wyjazdów, konkursów, imprez sportowo-rekreacyjnych pod hasłem: „MIĘDZY POKOLENIAMI – WIĘCEJ NAS ŁĄCZY NIŻ DZIELI. POZNAJMY INNY ŚWIAT” ogłoszony dnia 14.06.2019 rz uwagi na fakt, że do dnia zakończenia terminu składania ofert tj. do dnia 05 lipca 2019 r., w ramach ww. konkursu nie wpłynęła żadna oferta od organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 
 


Wyświetleń strony: 807
Data wytworzenia: 30-08-2019, 13:51:01 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 30-08-2019, 13:52:43 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 09:18:06 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego