Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Modyfikacja Siwz i przesunięcie terminu składania ofert - dot. Przetarg nieograniczony na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.


Drawsko, 09.04.2013 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW,

KTÓRZY POBRALI
           SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH
                  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi „Ubezpieczenie mienia
i odpowiedzialności Gminy Drawsko”

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje poniższej zmiany SIWZ w zakresie:

 

1.     Zmiana w załączniku nr 3 – PROGRAM UBEZPIECZENIA:

A.    Na stronie 41 SIWZ - Klauzula katastrofy budowlanej zmienia się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia.

BYŁO:

Klauzula katastrofy budowlanej – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5.000.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

JEST:

Klauzula katastrofy budowlanej – ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego spowodowane gwałtownym, niezamierzonym zniszczeniem budynku bądź budowli lub ich części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości elementów konstrukcyjnych budynku bądź budowli. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 2.500.000,00 zł. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

B.    Na stronie 51 SIWZ -  ryzyko podtopień zmienia się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia. 

BYŁO:

-        podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego,  topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

JEST:

-        podtopienie mienia w wyniku deszczu nawalnego,  topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) z limitem odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

 

C.    Zmiana w załączniku nr 4 do SIWZ – w tabeli nr 2 - Wykaz budynków i budowli zgodnie z załącznikiem nr 1.


Powyższa modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, natomiast Zamawiający z uwagi na dodatkowy czas niezbędny dla uwzględnienia zmian przez Wykonawców przedłuża termin składania ofert do dnia 16 kwietnia 2013 roku, do godziny 10.00.Tym samym otwarcie ofert odbędzie się 16 kwietnia 2013 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Gminy w Drawsku – sala narad.

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1716
Data wytworzenia: 09-04-2013, 21:58:01 przez Administrator
Opublikowano: 09-04-2013, 22:29:56 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego