Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2015


Wyniki konsultacji w sprawie projektu uchwały ,,Program współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” wraz z załącznikiem

W dniach od 24.10.2013r. do 28.10.2013r. odbyły się konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Drawsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” wraz z załącznikiem.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji tj. LZS ,,Orzeł” Pęckowo oraz LZS ,,Sokół” Drawsko oraz upoważniony przedstawiciel Wójta Gminy Drawsko.

Przedstawiciele organizacji nie wnieśli żadnych uwag do konsultowanego projektu.

Z upoważnienia Wójta

Anna Fręś

Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta

 

 

 Wyświetleń strony: 3732
Data wytworzenia: 29-10-2014, 14:05:28 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 29-10-2014, 14:06:11 przez Sylwia Marek
Ostatnia modyfikacja: 14-01-2021, 08:54:48 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego