Obw. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko


OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Drawsko
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Drawsku podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
Okręg Nr 1
1. BABIAK Tadeusz Edward, lat 61, zam. Drawsko, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. MACIASZEK Andrzej Franciszek, lat 62, zam. Drawsko, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 2
1. BUŚKO Monika Dorota, lat 33, zam. Drawsko, zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. BORCZYŃSKA-LASEK Ewa Małgorzata, lat 36, zam. Drawsko, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
3. GAPSKI Włodzimierz Adolf, lat 60, zam. Drawsko, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
4. GIŚ Agnieszka, lat 36, zam. Drawsko, zgłoszona przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 3
1. SIKORA Piotr, lat 53, zam. Drawsko, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. HELWICH Justyna Magdalena, lat 49, zam. Drawsko, zgłoszona przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 4
1. JABŁONOWSKI Ryszard, lat 42, zam. Drawsko, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. KOWAL Gabriela Agnieszka, lat 61, zam. Drawsko, zgłoszona przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 5
1. KRYSTEK Piotr, lat 43, zam. Drawski Młyn, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. KUŹMIN Ewa Magdalena, lat 50, zam. Drawski Młyn, zgłoszona przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 6
1. PIKULA Ireneusz, lat 52, zam. Drawski Młyn, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. STRÓŻYŃSKI Krzysztof, lat 38, zam. Drawski Młyn, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 7
1. CZEMPIŃSKA-KRYSTEK Ewa Maria, lat 47, zam. Drawski Młyn, zgłoszona przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. GRZYBOWSKI Jacek, lat 39, zam. Drawski Młyn, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 8
1. MICHAŁEK Paweł, lat 33, zam. Pęckowo, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. KOWAL Franciszek, lat 64, zam. Pęckowo, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 9
1. SOBOŃ Marcin, lat 42, zam. Pęckowo, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
2. MARKS Albert Tomasz, lat 20, zam. Pęckowo, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
3. BANECKI Mariusz Ignacy, lat 51, zam. Pęckowo, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 10
1. DYMEK Paweł Adam, lat 66, zam. Piłka, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. GAPSKI Kazimierz Edmund, lat 52, zam. Piłka, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 11
1. SZÓSTAK Witold Jan, lat 55, zam. Piłka, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. KWITA Piotr Władysław, lat 45, zam. Kwiejce Nowe, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 12
1. WIKA Tadeusz Jan, lat 56, zam. Kwiejce, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
2. MAGDZIARZ Łucja Maria, lat 49, zam. Kamiennik, zgłoszona przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
3. URBANEK Engelbert Antoni, lat 58, zam. Kamiennik, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 13
1. FABIJAŃSKA Elżbieta, lat 27, zam. Chełst, zgłoszona przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. MICHAŁOWSKA Ewelina, lat 37, zam. Chełst, zgłoszona przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 14
1. ŚLUSARCZYK Grzegorz Szczepan, lat 36, zam. Chełst, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
2. WIEWIÓRKA Edward Wiesław, lat 59, zam. Chełst, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Okręg Nr 15
1. DALIDOWICZ Andrzej Marian, lat 44, zam. Kawczyn, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
2. GRAJ Radosław, lat 25, zam. Kawczyn, zgłoszony przez KWW NASZA WSPÓLNA GMINA - lista nr 17
3. DUŻALSKI Zdzisław, lat 66, zam. Kawczyn, zgłoszony przez KWW ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY DRAWSKO - lista nr 18
 
Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Drawsku
 
Władysława Kosecka
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r.poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.
 


Wyświetleń strony: 3184
Data wytworzenia: 24-10-2014, 12:01:42 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 24-10-2014, 12:03:08 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego