Zawiadomienie o wyłączeniu karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków


 

Drawsko, dnia    24  czerwca 2022 roku
N.4120.1.2021.MD
Zawiadomienie
o wyłączeniu karty adresowej zabytku
z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko
 
Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 710 ze zm.) i §18 b ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56) oraz Zarządzenia nr 60/2022 Wójta Gminy Drawsko z dnia   24 czerwca 2022 roku
zawiadamiam o  wyłączeniu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko, karty adresowej obiektu: magazyn w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5, na działce nr 794.
Uzasadnienie
Wyłączenie karty adresowej ww. zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Drawsko uzasadnione jest utratą wartości zabytkowych spowodowaną złym stanem technicznym budynku magazynu w zespole dworca kolejowego, w m. Drawski Młyn, ul. Dworcowa 5. Sprawa wyłączenia budynku magazynu z Gminnej Ewidencji Zabytków została pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Pile pismem z dnia 24 marca 2021 roku nr Pi-WN.5140.293.6.2020.2021.
 
Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała

 Wyświetleń strony: 142
Data wytworzenia: 24-06-2022, 11:46:21 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 24-06-2022, 11:48:42 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 24-06-2022, 11:49:17 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego