Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. pozyskiwania środków zewnętrznych


 
         
Drawsko, 9 maja 2019r.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
 
Nazwa i adres jednostki:
 
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pana Hanna Matkowska zamieszkała w Drawskim Młynie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W dniu 30 kwietnia 2019r. komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu procedury naboru zakwalifikowała Panią Hannę Matkowską na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Kandydatka odpowiadała wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze,  wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na danym stanowisku, między innymi znajomością przepisów ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kpa, oraz regulacji prawnych w zakresie pozyskiwania zewnętrznego dofinansowania np. PROW, WRPO, PORYBY, EFS, programy rządowe.
Jest osobą kompetentną, komunikatywną oraz zmotywowaną do pracy.
                                   
 
 
                                                                                  (-) Bartosz Niezborała
                                                                                     Wójt Gminy Drawsko
 
.


Wyświetleń strony: 1925
Data wytworzenia: 10-05-2019, 08:06:20 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-05-2019, 08:07:08 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego