Informacja o odwołaniu przetargu


Drawsko, dnia 18 sierpnia 2021 roku.
N.6840.15.2020.MD
ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
Wójt Gminy Drawsko odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 77/4, o pow. 0,3119 ha, położonej w obrębie Kwiejce Nowe, ujawnionej w księdze wieczystej nr PO2T/00026369/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydz. ksiąg wieczystych w Czarnkowie - wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2021 roku na godz. 1000
Powodem odwołania przetargu jest– brak publikacji ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej gminy.
Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.
Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.
 
 Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 695
Data wytworzenia: 20-08-2021, 13:16:26 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 20-08-2021, 13:17:26 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego