Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 24 września 2015r


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DRAWSKO
z dnia 24 września 2015r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskie i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2015r. poz. 1017 ze zm.) podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 październik 2015r.
 
Numer obwodu
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
     1
Drawsko
64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121,
Sala posiedzeń Urzędu Gminy Drawsko, tel. 67-2569128
Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
     2
Drawski Młyn
Drawski Młyn –Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej,
ul. Szosa Dworcowa 2,
tel. 67-2569601
     3
Piłka, Kwiejce Nowe, Marylin
Piłka-Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Piłka 24,
tel. 67-2560425
     4
Pęckowo
Pęckowo-Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji,
ul. Powstańców Wlkp. 1,
tel. 67-2569058
     5
Chełst, Kawczyn,
Pełcza, Moczydła, Kamiennik, Kwiejce,
Chełst-Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku, Oddział Chełst, Chełst 64
 
 
UWAGA:
-do dnia 12 października 2015r. wyborca może zgłosić Wójtowi Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a,
-do 16 października 2015r. wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.    t. j. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu,
-do 20 października 2015r. wyborcy mogą składać do Urzędu Gminy wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu glosowania 25 października 2015r.                (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Informacje w sprawie rejestru i spisów wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Drawsko. ul. Powstańców Wlkp. 121, biuro nr 10 lub 20 albo pod numerem telefonu 67-2569128, 728922514 lub e-mailem na adres: pctdrawsko@poczta.onet.pl    usc@gminadrawsko.pl
 
/-/Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 883
Data wytworzenia: 28-09-2015, 09:44:08 przez Administrator
Opublikowano: 28-09-2015, 09:45:08 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 28-09-2015, 09:46:37 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego