Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Ogłoszenie nr 540049213-N-2019 z dnia 14-03-2019 r.
Drawsko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 521779-N-2019
Data: 06/03/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Drawsko, Krajowy numer identyfikacyjny 00053578700000, ul. ul. Powstańców Wielkopolskich  121, 64-733  Drawsko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2569128, e-mail pctdrawsko@poczta.onet.pl, faks 067 2569135.
Adres strony internetowej (url): www.bipgminadrawsko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-22, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków(...)
 


Wyświetleń strony: 197
Data wytworzenia: 14-03-2019, 12:57:14 przez Administrator
Opublikowano: 14-03-2019, 12:58:07 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego