Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na: Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie.


GK-ZP.271.1.17                                                                                          Drawsko 13 lutego 2017 r.
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Przebudowa drogi gminnej ul. Noja w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie”.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz 2164 ze zm) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Firmy VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków za cenę 774 537,35 zł brutto (siedemsetsiedemdziesiątczterytysiącepięćsettrzydzieścisiedemzłotych 35/100).                       
Uzasadnienie wyboru:
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w treści SIWZ: a) cena – 60%, b) okres gwarancji – 40%
Złożone oferty otrzymały następującą ocenę:
lp
Nazwa i adres Wykonawcy
Cena brutto
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium okres gwarancji
Łączna liczba punktów
1
POL-DRÓG, ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko pomorskie
872 257,71
53,28
40,00
93,28
2
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KAJA, ul. 28 Czerwca 1956 r. 392, 61-441 Poznań
1 109 857,02
-
-
-
3
Firma VIABUD, Walkowice 87, 64-700 Czarnków
774 537,35
60,00
40,00
100,00
4
INFRAKOM, ul. Kochanowskiego 2A,64-800 Chodzież
889 578,71
52,24
40,00
92,24
Od niniejszej decyzji przysługuje Państwu odwołanie, jako środek ochrony prawnej określony w art. 180 ustawy Pzp.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, może być zawarta w terminie określonym zgodnie           z art. 94 ustawy Pzp.
 
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 667
Data wytworzenia: 13-02-2017, 12:58:28 przez Administrator
Opublikowano: 13-02-2017, 12:59:28 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego