Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLV/274/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko


                               Uchwała nr  XLV/274/2014   
                                     Rady Gminy Drawsko
                                         z dnia 12.02.2014r.
 
 
w sprawie : wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Drawsko
 
        Na podstawie art. 36 ust. 1-4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z § 3 ust. 2 pkt.3, § 6 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), Rada Gminy Drawsko uchwala, co następuje :
 
 
§ 1. Ustala się następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego brutto za
       pracę WójtaGminy:
 
      - płaca zasadnicza                                    -         5.888,06 zł
      - dodatek funkcyjny                                 -         1.899,67 zł
      - dodatek specjalny - 20%                       -         1.557,55 zł
      - dodatek za wieloletnią pracę – 20 %     -         1.177,61  zł
       
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia  
       1 stycznia 2014 r.
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 1307
Data wytworzenia: 28-02-2014, 14:24:43 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 28-02-2014, 14:28:23 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego