Wykaz nieruchomości preznaczonej do oddania w użyczenie-Kamiennik cz. działki nr 160, Kwiejce Nowe, dz. 9/11


Drawsko, dnia 5 stycznia 2018 roku
N.6845.43, 47(53).2017.MD
INFORMACJA
 
Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie obejmujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Drawsko. Nieruchomości położone są w obrębach: Kamiennik (część działki nr 160), Kwiejce Nowe (działka nr 9/11). Wykazy opublikowane są na stronie internetowej Gm. Drawsko www.bip.gminadrawsko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Drawsko i tablicach ogłoszeń sołectw położenia nieruchomości które zostaną oddane w użyczenie.
 
 
    Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko

 

 Wyświetleń strony: 1532
Data wytworzenia: 08-01-2018, 11:35:39 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 08-01-2018, 11:38:56 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego