Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr LII/308/2014 z dnia 10 września 2014 w sp.zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 r.


UCHWAŁA NR LII/308/2014

RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 10 września 2014

 

 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2014 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt  4, pkt 9 lit. d i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.               o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ust. 1, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)

 

 

Rada Gminy Drawsko uchwala  co następuje:

 

 

§ 1.

W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XLIII/259/2013 Rady Gminy Drawsko z dnia 18 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 21 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XLV/269/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 12 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 19 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 11/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 6 marca 2014 r., uchwałą Nr XLVI/275/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 19/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLIX/284/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 16 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 23 maja 2014 r., uchwałą Nr L/296/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 maja 2014 r.,  zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 czerwca 2014 r.,  uchwałą Nr LI/306/2014 Rady Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzeniem  Nr 42/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 10 lipca 2014 r., zarządzeniem  Nr 44/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 25 lipca 2014 r., zarządzeniem  Nr 50/2014 Wójta Gminy Drawsko       z dnia 29 sierpnia 2014 r. oraz zarządzeniem  Nr 51/2014 Wójta Gminy Drawsko z dnia 5 września 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

 

 

1)

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę:

128.875,26

 

 

I ustala się łączną  kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości:          

17.970.725,55

 

 

zgodnie z załącznikiem Nr 1

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

dochody bieżące zwiększa się o kwotę                                                                     

108.375,96

 

 

 

i ustala się w wysokości

17.468.447,25

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                          

556.228,-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

dochody majątkowe zwiększa się o kwotę                                                                     

20.499,30

 

 

 

i ustala się w wysokości

502.278,30

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                          

103.232,-

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

2)

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę:

128.875,26

 

 

I ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na  2014 rok w wysokości:        

17.970.309,55                                                

 

 

 zgodnie z załącznikiem Nr 2          

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

wydatki bieżące zwiększa się o kwotę                                                                     

88.072,96

 

 

 

i ustala się w wysokości

16.439.408,25

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                                   

130.913,-               

 

 

 

 

 

 

 

2.

wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę                                                                      

40.802,30

 

 

 

i ustala się w wysokości

1.530.901,30

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie                                                                    

534.424,-               

 

 

 

 

 

 

 

3.

Załączniki Nr 2, 4, 5 i 7  do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

 

 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

                 

 Wyświetleń strony: 1179
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:53:56 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:55:32 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego