Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn Odbudowa Kanału Moczydła


 Drawsko 22 sierpnia 2014

 
 
OS. 6620.1.14
 
  
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie  art. 10 §1 i art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267) Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów            i materiałów w sprawie przedsięwzięcia pn: „Odbudowa Kanału Moczydła”
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsku ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 19.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 2594
Data wytworzenia: 22-08-2014, 13:13:27 przez Administrator
Opublikowano: 22-08-2014, 13:18:03 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego