Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia 110kV - nr N-B.6733.1.2014.MK


Drawsko, dnia 21.03.2014 r.
N-B.6733.1.2014.MD
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012 r., poz. 647 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko
 
zawiadamia,
 
 
 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań dnia 19 marca 2014 roku została wydana decyzja                   nr N-B.6733.1.2014 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Wronki – Drawski Młyn na działkach nr 372/3, 7045/4, 371/2, 7045/1, 656, 384, 433, 431, 662, 437, 663, 482, 483, 485/1, 486 w obrębie wsi Pęckowo, 628, 629/2, 631/2, 620, 625, 626, 772/1, 772/2, 773, 775/4, 774 w obrębie wsi Drawsko.
 
 
Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.
 
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2014 z dnia 19 marca 2014 r.
 
 
 
Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie
opublikowano …………………………...……………..,
w okresie: ………………………………………………
 
podpisWyświetleń strony: 1208
Data wytworzenia: 25-03-2014, 11:13:20 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 25-03-2014, 11:15:22 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego