Rejestr zmian

Data Autor Akcja Strona
1 2022-05-12 13:35:38 Dariusz Bielawski Aktualizacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.2
2 2022-05-12 13:35:30 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo -Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej.2
3 2022-05-11 12:58:50 Dariusz Bielawski Publikacja wpisu Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
4 2022-05-11 12:58:44 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
5 2022-05-11 12:58:37 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
6 2022-05-11 12:58:28 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
7 2022-05-11 12:58:17 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Drawsko – Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”
8 2022-05-11 09:15:05 Mirosława Drózd Aktualizacja Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w sprawie N-ZP.6730.40.2021.AS
9 2022-05-11 09:14:15 Mirosława Drózd Publikacja wpisu Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, w sprawie N-ZP.6730.40.2021.AS
10 2022-05-10 09:46:27 Mirosława Drózd Publikacja wpisu Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku
11 2022-05-10 09:46:24 Mirosława Drózd Dodanie załącznika Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej z dnia 09 maja 2022 roku
12 2022-05-09 10:34:19 Dariusz Bielawski Aktualizacja Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
13 2022-05-06 13:58:26 Sylwia Marek Publikacja wpisu Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na zastępstwo
14 2022-05-05 12:02:12 Dariusz Bielawski Publikacja wpisu Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Pełcza i Kawczyn na terenie działki o nr ewid. 45/2 obręb Kawczyn, 100/2
15 2022-05-05 12:02:06 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Pełcza i Kawczyn na terenie działki o nr ewid. 45/2 obręb Kawczyn, 100/2