Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2020-09-23 12:59:56 Mirosława Drózd Publikacja wpisu Obwieszczenie nr N-ZP.6733.10.2020.AS o możliwości zapoznania się (przed wydaniem decyzji) z dokumentacją sprawy dot. wydania decyzji o ustaleniu lok. inwest. celu publ. dla budowy linii kablowej nn oświetlenia drogowego dla cz. dz. nr 94 - obr. Kawczyn
2 2020-09-22 10:46:44 Sylwia Marek Publikacja wpisu Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 639 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko’’(proj. Drawsko III)
3 2020-09-22 10:46:42 Sylwia Marek Dodanie załącznika Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastruktura towarzyszącą na działce nr ew. 639 (obręb 0003) w miejscowości Drawsko, Gmina Drawsko’’(proj. Drawsko III)
4 2020-09-21 13:14:23 Agata Graś Publikacja wpisu Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
5 2020-09-21 13:14:21 Agata Graś Dodanie załącznika Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.
6 2020-09-14 15:43:09 Sylwia Marek Aktualizacja Obw. w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj wielkopolskie, pow.
7 2020-09-14 15:42:38 Sylwia Marek Aktualizacja Obw. Zaw. o wszcz. postep. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictw
8 2020-09-14 14:08:49 Sylwia Marek Publikacja wpisu Obw. w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj wielkopolskie, pow.
9 2020-09-14 14:08:34 Sylwia Marek Dodanie załącznika Obw. w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko XIV o mocy do 1 MW realizowanej w granicach części działki o nr ew.: 624/1 obręb 0003 Drawsko (woj wielkopolskie, pow.
10 2020-09-14 14:07:54 Sylwia Marek Publikacja wpisu Obw. Zaw. o wszcz. postep. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictw
11 2020-09-14 14:07:52 Sylwia Marek Dodanie załącznika Obw. Zaw. o wszcz. postep. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Drawsko Nadleśnictwo o mocy wytwórczej do 15 MW realizowanej na działce o nr ew.: 10 obręb 0004 Drawsko Nadleśnictw
12 2020-09-11 21:21:03 Administrator Publikacja wpisu Informacja o udzieleniu zamówienia
13 2020-09-11 09:27:12 Agata Graś Publikacja wpisu Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko.
14 2020-09-11 09:27:09 Agata Graś Dodanie załącznika Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko.
15 2020-09-11 09:27:09 Agata Graś Dodanie załącznika Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko.