Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Rejestr zmian

Lp Data wpisu Autor Akcja Strona
1 2019-09-13 14:59:48 Magdalena Płachnia Publikacja wpisu INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Pile II z dnia 13 września 2019 r.
2 2019-09-13 14:42:54 Anna Zurman Dodanie załącznika Budżet 2019
3 2019-09-13 12:39:55 Mirosława Drózd Publikacja wpisu Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Moczydła, dz. 75
4 2019-09-12 17:29:03 Administrator Publikacja wpisu GK-ZP.271.3.19 Drawsko 18 czerwca 2019 INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE ART. 67 ust 1 pkt 12-Utworzenie Klubu Seniora + - Remont części budynku Urzędu Gminy w Drawsku
5 2019-09-12 07:52:19 Mirosława Drózd Aktualizacja Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko
6 2019-09-12 07:51:30 Mirosława Drózd Aktualizacja Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko
7 2019-09-12 07:51:14 Mirosława Drózd Aktualizacja Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko
8 2019-09-12 07:50:26 Mirosława Drózd Publikacja wpisu Obwieszcenie o prowadzonym postępowniu w spr. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczego - oświetlenie drogowe dz. 773, 1393 w obr. Drawsko
9 2019-09-11 19:54:47 Administrator Publikacja wpisu Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021
10 2019-09-11 19:54:44 Administrator Dodanie załącznika Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021
11 2019-09-11 19:54:44 Administrator Dodanie załącznika Przetarg nieograniczony na: Dowozy i odwozy dzieci szkolnych do Szkoły Podstawowej w Piłce w roku szkolnym 2019-2020, 2020-2021
12 2019-09-11 12:09:11 Sylwia Marek Aktualizacja Młodociani pracownicy – dokształcanie
13 2019-09-11 12:09:09 Sylwia Marek Dodanie załącznika Młodociani pracownicy – dokształcanie
14 2019-09-11 12:09:09 Sylwia Marek Dodanie załącznika Młodociani pracownicy – dokształcanie
15 2019-09-11 12:07:28 Sylwia Marek Usunięcie załącznika Młodociani pracownicy – dokształcanie