Rejestr zmian

Data Autor Akcja Strona
1 2021-09-24 12:26:39 Anna Zurman Aktualizacja Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
2 2021-09-24 12:26:20 Anna Zurman Publikacja wpisu Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
3 2021-09-24 12:26:18 Anna Zurman Dodanie załącznika Opinia RIO ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
4 2021-09-23 14:34:54 Sylwia Marek Aktualizacja Młodociani pracownicy – dokształcanie
5 2021-09-23 14:34:51 Sylwia Marek Dodanie załącznika Młodociani pracownicy – dokształcanie
6 2021-09-23 14:34:37 Sylwia Marek Usunięcie załącznika Młodociani pracownicy – dokształcanie
7 2021-09-22 11:19:12 Dariusz Bielawski Publikacja wpisu Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła
8 2021-09-22 11:19:00 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy prowadzącej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Słoneczna Moczydła’’ zlokalizowanego na działce o nr ew. 40/5 w miejscowości Moczydła
9 2021-09-21 11:26:23 Dariusz Bielawski Publikacja wpisu Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969
10 2021-09-21 11:26:16 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969
11 2021-09-21 11:26:07 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969
12 2021-09-21 11:26:06 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000, które będzie realizowane na działce nr ewid: 969
13 2021-09-21 11:24:22 Dariusz Bielawski Publikacja wpisu Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000
14 2021-09-21 11:24:13 Dariusz Bielawski Dodanie załącznika Obw. dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Małej Elektrowni Wodnej Drawski Młyn wraz z przepławką dla ryb łososiowatych, rzeka Noteć km 55+000
15 2021-09-20 15:51:20 Agata Spychalska Aktualizacja Zawiadomienie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr N-ZP.6730.21.2021.AS