Wykaz nieruchomości do dzierżawy, Kawczyn, działka nr 92/4


Drawsko, dnia 27 lipca 2015 roku

N.6845.9.2015.MD

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2014 roku, poz. 518 ze zmianami) Wójt Gminy Drawsko podaje do publicznej wiadomości, że został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia dla następujących działek: obręb Kawczyn – działka nr 92/4.

 

 

    Marek Tchórzka

Wójt Gminy DrawskoDrawsko, dnia 27  lipca 2015 roku

N.6845.9.2015.MD

W Y K A Z


dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Drawsko, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

 

1.      Przedmiotem oddania w dzierżawę jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 92/4 – o pow. 0,2500ha, położona w obrębie Kawczyn, ujawniona w księdze wieczystej nr PO2T/00022129/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. W skład działki wchodzą RVI-0,2500ha.

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy.

2.      Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Kawczyn. Cel zawarcia umowy – użytkowanie rolnicze.

3.      Okres  zawarcia umowy dzierżawy: 3 lata.

4.      Roczny całkowity czynsz naliczany jest na podstawie stawek czynszu ustalanych corocznie Zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko. Czynsz na grunty użytkowane rolniczo ustalany jest według klas bonitacji gleby i rocznego współczynnika wysokości czynszu za 1ha oraz ceny 1q żyta służącej do ustalenia podatku rolnego. Aktualny czynsz wynosi równowartość 0,09q żyta  - rocznie. Czynsz płatny jest w dwóch ratach: I rata płatna do dnia 30 czerwca, II rata płatna do 31 grudnia.

 

Marek Tchórzka

Wójt Gminy Drawsko

 Wyświetleń strony: 1190
Data wytworzenia: 28-07-2015, 13:53:32 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 28-07-2015, 13:55:48 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 12-01-2018, 12:58:55 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego