Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Drawsko, 1 sierpnia 2018r.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 121
64-733 Drawsko
 
Określenie stanowiska: Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została Pani Zuzanna Kowalska zamieszkała w Pęckowie.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:
 
W wyniku analizy merytorycznej złożonych dokumentów oraz w efekcie przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja pozytywnie oceniła kandydaturę Pani Zuzanny Kowalskiej.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień wynikających z pracy na wymienionym stanowisku a także znajomością przepisów prawa, w szczególności: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przemocy w rodzinie, wraz z przepisami wykonawczymi.
                                                                                  Wójt Gminy Drawsko


Wyświetleń strony: 1374
Data wytworzenia: 01-08-2018, 13:36:15 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 01-08-2018, 13:37:49 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego