Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr N-ZP.6733.4.2022


 

Drawsko, dnia 28 czerwca 2022 roku
N-ZP.6733.4.2022
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503)
 
zawiadamiam,
 
że w dniu 24 czerwca 2022 roku zostało wszczęte na żądanie Polska Energia Odnawialna Sp. z o. o., ul. Gombrowicza 6H/3, 60-461 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie 1 kablowej linii SN wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla elektrowni słonecznej Pęckowo, na działkach: nr 655, nr 656, nr 658/2, nr 417 w obrębie Pęckowo, Gmina Drawsko i działkach: nr 620, nr 624/2, nr 625, nr 1393, nr 773, nr 7045/1 w obrębie Drawsko, Gmina Drawsko
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy w Drawsku (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. 67 256 9063) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
                                                                    (-) Bartosz Niezborała
                                                                      Wójt Gminy Drawsko
Umieszczono obwieszczenie w dniu ....................
Zdjęto obwieszczenie w dniu ..................................

 Wyświetleń strony: 246
Data wytworzenia: 28-06-2022, 08:38:55 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 28-06-2022, 08:40:32 przez Mirosława Drózd
Ostatnia modyfikacja: 28-06-2022, 08:42:53 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego