Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zmiana treści SIWZ w Przetargu nieograniczonym: Udzielenie kredytów długoterminowych


GK-ZP.271.7.18                                                                                        Drawsko 19.10.2018
 
 
 
Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytów długoterminowych
 
 
Zmiana treści SIWZ w postępowaniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17.10.2018 r. na udzielenie kredytów długoterminowych
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:
Zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz załączników do SIWZ – lista dokumentów formalno – prawnych oraz dotyczących sytuacji ekonomiczno – finansowej Zamawiającego .
Zmiana polega na dodaniu do załącznika nr 4 do SIWZ następujących uchwał:
1.      Uchwały nr LI/362/2018 RADY GMINY DRAWSKO z dnia 17.10.2018 r. w sprawie zmiany kredytu na oczyszczalnię.
2.      Uchwała w sprawie zmiany budżetu z 17.10.2018 r.
3.      Uchwała w sprawie zmiany WPF z 17.10.2018 r.
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert.
W/w  zmiana SIWZ nie wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
 

 

Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 306
Data wytworzenia: 19-10-2018, 14:19:35 przez Administrator
Opublikowano: 19-10-2018, 14:21:58 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego