Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. Budowa sieci elektroenergetycznej SN obr. Pęckowo i Drawsko


N-B.6733.4.2019.MK
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     
           Na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2015 r, poz. 199 ze zmianami /
 
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
 
         że w dniu 14.06.2019 roku zostało wszczęte na żądanie  ENEA OPERATOR Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-749 Poznań postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej SN, złącza kablowego ZKSN oraz słupów w istniejących liniach napowietrznych SN i nn, na działkach nr ewid. gruntów 601/1, 619, 620, 623 i 522 położonych w obrębie Drawsko i na działkach nr ewid. gruntów 646, 359 i 365/1 położonych w obrębie Pęckowo.
 
W ciągu czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Drawsko (pokój nr 11, I piętro) zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
 
 
 
Wójt Gminy Drawsko
 
 
 
 
Umieszczono obwieszczenie w dniu   ....................
 
Zdjęto obwieszczenie w dniu .............................Wyświetleń strony: 161
Data wytworzenia: 19-06-2019, 10:08:13 przez Mirosława Drózd
Opublikowano: 19-06-2019, 10:11:15 przez Mirosława Drózd

Drukuj | Powiadom znajomego