Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców w Przetarg nieograniczony „Budowa mostu na rzece Miała”


GK-ZP. 271.3.18
 
 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
 
 
Drawsko 19 lipca 2018 r.
 
 
 
 
 
 
dot. postępowania przetargowego „Budowa mostu na rzece Miała” Ogłoszenie nr 585730-N-2018 z dnia 2018-07-09 r.
 
 
 
 
 
  1. Czy na terenie inwestycją oraz na terenie dróg dojazdowych do inwestycji występują okresy zakazu poruszania się pojazdami czy wykonywania robót budowlanych zgodnie z prawem Ochrony Środowiska, Prawem Ochrony Przyrody?
Odpowiedź:
            Nie ma takich zakazów.
 
2.      Czy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania do dnia 31.12.2018 r.?
Odpowiedź:
 Zamawiający przedłuża termin wykonania zadania do dnia 15.11.2018 r.
3.      W dokumentacji projektowej nie przedłożono:
– rysunku konstrukcji stalowej ze szczegółami (brak opisu spoin, brak ilości i rozstawu stężeń przęsła)
–rysunku łożysk mostu
– rysunków szczegółowych balustrad (rodzaj materiału, profile materiału, spoiny)
Odpowiedź:
 Szczegóły dotyczące stężeń, łożysk, balustrad i dźwigarów znajdują się na rys. 11, 12, 14 i 16 projektu wykonawczego, dźwigary główne z HEM 550 zastosować o długości 17,0 m ze strzałką odwrotną 4 cm ze stali S355.
Zgodnie z STWiOR,  PB i PW szczegółowe dokumentacje warsztatowe i technologiczne wykonania konstrukcji stalowych i konstrukcji pomocniczych opracuje Wykonawca i przedstawia inspektorowi do zatwierdzenia.
4.      Prosimy o uszczegółowienie zapisu z projektu …umocnić…dno koryta rzeki narzutem z drobnego kamienia…” –proszę o podanie frakcji kamienia jaki ma zostać użyty.
Odpowiedź:
Ma być użyty kamień frakcji od 5 cm do 15 cm.
5.      Prosimy o udostępnienie opracowania geologicznego, pozwolenia na budowę, pozwolenia wodno prawnego.
Odpowiedź:
W załączeniu.
6.      Czy Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dysponował wykwalifikowanym personelem tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności mostowej bez ograniczeń ?
Odpowiedź:
Tak uzna.
 


Wyświetleń strony: 404
Data wytworzenia: 19-07-2018, 11:22:22 przez Administrator
Opublikowano: 19-07-2018, 11:24:27 przez Administrator

Drukuj | Powiadom znajomego