Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Uchwała nr XLIX/286/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sp. wieloletniego programu gospodarowania zasobem miesz. Gminy Drawsko na lata 2014-2018


 
                                                UCHWAŁA NR XLIX/286/2014
 RADY GMINY DRAWSKO
                                                      z dnia 16.04.2014 roku
 
 
 
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
                     mieszkaniowym Gminy Drawsko na lata 2014 - 2018
 
 
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
( Dz. U. z 2014 r. poz. 150 j. t. )
 
Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje :
 
 
 
ROZDZIAŁ I
 
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY DRAWSKO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE
 
§ 1. AKTUALNY STAN ZASOBU MIESZKANIOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
Łączna pow. użytkowa lokali wynosi 2092.61 m2. W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko wchodzi: 17 budynków, w tym lokali mieszkalnych 43szt.
 
1)      lokale mieszkalne:
 
             a) Drawsko
 
- lokal o pow. 86,36 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
 ul. Powstańców Wlkp. 85.
- lokal o pow. 49.36 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
 ul. Powstańców Wlkp. 85.
- lokal o pow. 52,89 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
 ul. Powstańców Wlkp. 85.
- lokal o pow. 30.36 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 83/1.
- lokal   pow. 51,80 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp.83/2
- lokal o pow. 45,58 mpołożony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 83./3
- lokal o pow. 57,81 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku  
ul. Powstańców Wlkp. 83/4.
- lokal o pow. 64,93 mpołożony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 83/5.
- lokal o pow. 82.47 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
 ul. Powstańców. Wlkp. 140.
- lokal o pow. 38.56 m2   położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 140. 
- lokal o pow. 19,0 m2   położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Nadnotecka 1.
- lokal o pow. 45,40 mpołożony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 114.
- lokal o pow. 60,50 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Powstańców Wlkp. 114.
                 - lokal o pow. 42,20 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
                  ul. Powstańców Wlkp. 114.
- lokal o pow. 49.79 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Nowa 4.
- lokal o pow. 33,40 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Nowa 4.
- lokal o pow. 47.09 m2 położony w budynku gminnym w Drawsku
ul. Nowa 4
 
b) Drawski Młyn
 
- lokal o pow. 51,64 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 2a.
- lokal o pow. 60,80 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
ul. Szosa Dworcowa 2
- lokal o pow. 34,20 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
ul. Szosa Dworcowa 1. 
- lokal o pow. 43,86 m położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 1.
- lokal o pow. 41,49 m położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 1
- lokal o pow. 44,27 mpołożony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 8.
- lokal o pow. 32,80 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 8
- lokal o pow. 44,27 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 8
- lokal o pow. 34,89 m 2 położony w budynku gminnym w Drawskim Młynie
 ul. Szosa Dworcowa 8.
 
                   c) Chełst
 
- lokal o pow. 76,40 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 48.
- lokal o pow. 37,06 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 48.
- lokal o pow. 61,22 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 113.
- lokal o pow. 55,12 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 113.
- lokal o pow. 78.00 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 113.
- lokal o pow. 32,48 m 2 położony w budynku gminnym - Chełst 113.
 
d) Kawczyn
 
- lokal o pow. 48,00 m 2 położony w budynku gminnym - Kawczyn 40.
 
e) Piłka
 
- lokal o pow. 24.77 m 2 położony w budynku gminnym- Piłka 35.
- lokal o pow. 21.55 m 2 położony w budynku gminnym- Piłka 35.
- lokal o pow. 28.37 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 35.
- lokal o pow. 24.92 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 35.
- lokal o pow. 58,80 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 24.
- lokal o pow. 61,25 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 24.
- lokal o pow. 61,50 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 24.
- lokal o pow. 61,00 m 2 położony w budynku gminnym -Piłka 99.
 
 
f) Pęckowo
    
- lokal o pow. 64,45 m 2 położony w budynku gminnym w Pęckowie
 ul. Powstańców Wlkp.1            
 
g) Kamiennik
 
- lokal o pow. 52,00 m 2 położony w budynku gminnym - Kamiennik 58.
 
 
2) Zasoby lokalowe gminy we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez        wspólnotę mieszkaniową na dzień 31.12.2013 r.
- Drawsko - 2
- Drawski Młyn - 3
 
§ 2. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO
     NA DZIEŃ 31.12.2013 r.
Stan techniczny budynków komunalnych jest zróżnicowany i zależy od trzech czynników:
 
1. Wieku budynków.
 
Większość budynków stanowiąca zasoby komunalne, to budynki wybudowane w latach przed i powojennych. Są to więc obiekty ponad 50-letnie i mocno wyeksploatowane.
 
2. Konstrukcji budynków.
 
Budowane w różnych okresach budynki przedstawiają różnorodne konstrukcje, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami w tym zakresie. Z tego tytułu budynki obciążone są wieloma wadami budowlanymi, których usuwanie wraz z ich skutkami rodzi powstanie dodatkowych kosztów. Do przykładowych można zaliczyć:
- fundamenty wraz drenażami
- izolację przeciwwilgociową (poziomą i pionową)
- stolarkę okienną i drzwiową
- instalacje
- pokrycie dachów.
 
3. Wyposażenia budynków:
 
- KANALIZACJA:
Stan techniczny jest bardzo zróżnicowany. Nie wszystkie budynki wyposażone są w instalacje kanalizacji sanitarnej. Ścieki są odprowadzane z większości posesji do gminnej kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych – szamba.
 
-WODA:
Wszystkie budynki wyposażone są w instalację wodociągową .
Instalacje wodociągowe w większości budynków są w znacznym stopniu wyeksploatowane. Postępujące zakamienienia i korozja rur wodociągowych powoduje pogorszenie zaopatrzenia w wodę w zasobach komunalnych.
Ze względów finansowych obecnie wykonywane są tylko prace mające na celu bezpośrednie usunięcie awarii i drobne naprawy. Wszystkie lokale mieszkań komunalnych posiadają opomiarowanie poboru wody .
 
- GAZ:
 Na terenie gminy nie ma sieci gazowej, najemcy korzystają z butli gazowych – propan butan.
 
- ENERGIA ELEKTRYCZNA:
Sytuacja energetyczna budynków komunalnych nie odbiega od ogólnego stanu technicznego obiektów. Zły stan sieci napowietrznych oraz instalacji wewnętrznej -spowodowany jest znacznym wyeksploatowaniem oraz wzrastającym zapotrzebowaniem energetycznym (dodatkowe urządzenia w mieszkaniach) nieadekwatnym do projektowanego.
 
- CENTRALNE OGRZEWANIE:
35 lokali mieszkalnych korzysta z centralnego ogrzewania. Są to lokale mieszczące się         w budynkach szkół, które zajmują nauczyciele i inni najemcy. Pozostałe mieszkania ogrzewane są poprzez piece kaflowe.
 
 
WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW Z LOKALAMI MIESZKALNYMI W PRZYŁĄCZA
( NA DZIEŃ 31.12.2013.)
 
Lp.
Rodzaj przyłącza
Ilość budynków w sztukach
% do ogółu zasobów
1.
kanalizacja
 9
         52.94 %
2.
wodociągowe
17
       100.00 %
3.
gazowe
 0
               0 %
4.
elektryczne
17
       100.00 %
 
 
 
 
 
 
STANDARD LOKALI MIESZKALNYCH GMINY (STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 r.)
 
 
 
Lp.
Wyposażenie
Ilość lokali w sztukach
% do ogółu lokali
Powierzchnia m2
% do ogółu powierzchni
1.
ogół zasobów mieszkaniowych
43
 100.00%
2092,61
100.00%
2.
ubikacja
43
     100.00%
2092.61
     100.00%
3.
łazienka
39
       90.69%
 
1993.00
       95.24%
4.
centralne ogrzewanie
35
       81.39%
1829.19
   87.41%
5.
gaz
0
0
0
0.00
 
 
 
 
 
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH                    W LATACH 2014-2018
 
przedmiot
2014
2015
2016
2017
2018
budynki ogółem
 
            17
 
 17
 
17
 
17
 
17
ilość lokali mieszkalnych w m2
            44
 
 2 135.01
 
 46
 
2 219.31
47
 
2 258.21
47
 
2 258.21
47
 
2 258.21
w tym ilość lokali socjalnych w m 2
 
          - 
 
 
         -
 
       -
 
 
         -
 
 
 
            -
 
 
Lokale użytkowe w m2
 
526.22
 
526.22
 
526.22
 
526.22
 
526.22
 
W latach 2014 - 2018 planuje się powiększenie zasobów mieszkaniowych gminy Drawsko poprzez budowę lokali mieszkalnych w ilości do 10 mieszkań.
Zadaniem gminy będzie utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków oraz utrzymanie ich w stanie niepogorszonym. W miarę możliwości nastąpi sprzedaż mieszkań .
 
ROZDZIAŁ II
 
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI
 
§ 3. W minionych latach remonty budynków odbywały się na zasadzie usuwania awarii instalacji   i wykonywanie bieżących napraw zachowawczych. Przeprowadzane remonty dotyczyły głównie pokryć dachowych, obróbek blacharskich, odnowienia elewacji, remontów kominów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej .
Zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych gminnego zasobu mieszkaniowego zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe Gminy Drawsko. Z tego względu w latach 2014- 2018 poza wykonywaniem bieżących napraw i usuwaniem awarii - planuje się wykonywać głównie remonty zapewniające poprawę bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców oraz zabezpieczenia budynków przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Najważniejsze to:
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ,
- wymiany podłóg ,
- remonty instalacji wodno – kanalizacyjnych , centralnego ogrzewania i elektrycznych ,
- remonty dachów i pokryć dachowych ,
- remonty kominów,
- remonty opierzeń blacharskich,
- remonty ścian i schodów,
- ocieplanie budynków ,
- odnawianie ogrodzeń .
Czynności te mają utrzymać substancję lokalową w niepogorszonym stanie technicznym oraz poprawić warunki zamieszkania w tych lokalach. Powyższe remonty finansowane będą          z części opłat czynszowych. Gmina będzie corocznie ustalać priorytety dla remontów   i   
modernizacji budynków wynikających z wymogów bezpieczeństwa dla ludzi i mienia oraz zapobiegających dalszemu pogarszaniu się stanu technicznego tych budynków. Nadto zakłada się, że przy planowaniu remontów i modernizacji wykorzystane zostaną wyniki okresowych przeglądów budynków, przeprowadzonych w zakresie wymaganym przez art. 62 ustawy Prawo budowlane, jak również zostaną wzięte pod uwagę propozycje remontów, które zgłaszają lokatorzy budynków. Realizacja w każdym roku planu remontów i modernizacji uzależniona będzie od posiadanych przez gminę środków finansowych.
Gmina czyni starania w pozyskiwaniu środków finansowych na remonty i modernizację lokali socjalnych. Należy podkreślić, że w budynkach gdzie Gmina Drawsko jest współwłaścicielem nieruchomości, realizacja zaplanowanych zadań remontowych zależna będzie od zasobności finansowej oraz stanowiska pozostałych współwłaścicieli.
 
 
 
 
Zakres prac z podziałem na lata oraz przewidywane koszty.
 
 
Nazwa zadania
i lokalizacja
2014
2015
2016
2017
2018
Koszty remontów i modernizacji
Drawsko
 
Powstańców Wlkp. 83 – remont dachu i elewacji
 
 
15.000
 
 
Powstańców Wlkp. 140 – remont dachu i elewacji
 
7.500
 
 
 
Piłka
Piłka 24 – remont dachu i elewacji
 
7.500
 
 
 
Pęckowo
Powstańców Wlkp. 1 – remont dachu i elewacji
15.000
 
 
 
 
Chełst
Chełst 113 – remont dachu i elewacji (część dachu mieszkań komunalnych)
 
 
 
 
15.000
Kawczyn
Kawczyn 40 – remont dachu i elewacji
 
 
 
15.000
 
Koszty bieżącej eksploatacji
Drawsko
Powstańców Wlkp. 83 – bieżące naprawy i konserwacja
2.500
2.500
1.000
 
3.000
Powstańców Wlkp. 85 – bieżące naprawy i konserwacja
2.500
3.000
 
 
4.000
Powstańców Wlkp. 114 – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
 
5.000
 
Nowa 4 – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
4.000
 
1.000
Drawski Młyn
Szosa Dworcowa 1 – bieżące naprawy i konserwacja
4.000
2.500
 
 
 
Szosa Dworcowa 2 – bieżące naprawy i konserwacja
3.000
 
3.000
3.000
 
Szosa Dworcowa 8a – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
5.000
 
2.000
Kawczyn
Kawczyn 40 – bieżące naprawy i konserwacja
1.500
2.000
 
 
2.000
Kamiennik
Kamiennik 58 – bieżące naprawy i konserwacja
1.500
1.000
 
 
1.000
Piłka
Piłka 24 – bieżące naprawy i konserwacja
 
4.000
 
 
1.000
Piłka 99 – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
2.000
 
1.000
Chełst
Chełst 113 – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
 
4.000
 
Chełst 48 – bieżące naprawy i konserwacja
 
 
 
3.000
 
Budowa domu wielorodzinnego w Drawskim Młynie
Drawski Młyn
Drawski Młyn
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Koszty zarządzania nieruchomościami wspólnymi
Drawsko
Powstańców Wlkp. 114 – bieżące naprawy i konserwacja
4.000
4.100
4.100
4.100
4.000
Drawski Młyn
Szosa Dworcowa 2 – bieżące naprawy i konserwacja
4.086
4.000
4.000
4.000
4.100
Razem:
158.086,00
158.100,00
158.100,00
158.100,00
158.100,00
 
 
ROZDZIAŁ III
 
SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH
 
§ 4. Gmina przewiduje sprzedaż lokali mieszkalnych ich dotychczasowym najemcom                       z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102, poz. 651 ze zm.)
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU
 
§5. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali ustala Wójt Gminy Drawsko w drodze zarządzenia na podstawie ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.150 j.t.) oraz niniejszej uchwały.
Za 100% bazę wyposażenia mieszkania uznaje się : zimną wodę, ciepłą wodę, ubikację, łazienkę (wanna, prysznic), centralne ogrzewanie, instalacja kanalizacji sanitarnej.
Ustala się czynniki obniżające wysokość stawki bazowej czynszu:
- o 10% w przypadku braku wody zimnej w mieszkaniu
- o   10% w przypadku braku   wody ciepłej w mieszkaniu
- o 10% w przypadku braku ubikacji w mieszkaniu
- o 10% w przypadku braku łazienki (wanna, prysznic) w mieszkaniu
- o 10% w przypadku braku centralnego ogrzewania w mieszkaniu
- o 10% w przypadku braku instalacji kanalizacji sanitarnej
- o 5% w przypadku położenia lokalu na poddaszu ( strych )
   oraz z uwagi na :
usytuowanie budynku:
odległość od głównych punktów użyteczności publicznej (Poczta, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy)
- Pęckowo
- Chełst
- Piłka
- Kamiennik
- Kawczyn
 
 
 
5%
5%
10%
10%
10%
 
 Obniżenie stawki bazowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających.
 
§6. Zmiana wysokości stawki bazowej nie może nastąpić częściej niż raz do roku .
 
§7. Przy każdorazowej zmianie stawki bazowej czynszu winna być dokonana analiza kosztów ponoszonych za zarządzanie i administrowanie gminną substancją mieszkaniową.
   
§8. Najemcy lokali opłacają czynsz miesięczny, z góry, do 10 dnia miesiąca
 
ROZDZIAŁ V
 
SPOSÓB  I  ZASADY  ZARZĄDZANIA  LOKALAMI  I  BUDYNKAMI  WCHODZĄCYMI  W SKŁAD  MIESZKANIOWEGO ZASOBU  GMINY ORAZ  PRZEWIDYWANE  ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH
 
§9. Gminnym zasobem mieszkaniowym gospodaruje Wójt Gminy Drawsko, co polega             w szczególności na:
a) prowadzeniu ewidencji zasobu lokalowego, budynkowego wraz z ich najemcami,
b) zabezpieczeniu nieruchomości zasobu przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także zapewnieniu ich właściwej eksploatacji ,
c) prowadzeniu ewidencji księgowej , odzwierciedlającej zdarzenia księgowe, w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie otrzymywanych dochodów i poczynionych wydatków , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ,
d) współpracy z innymi podmiotami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami,
e) podejmowaniu czynności w dochodzeniu roszczeń z tytułu umów najmu i dzierżawy oraz z tytułu innych praw rzeczowych na nieruchomości w postępowaniach sądowych.
 
§10. Wyżej wymienione czynności Wójt Gminy Drawsko powierza Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, przy czym ewidencja nieruchomości, prowadzona jest przez Kierownika Referatu Nieruchomości i Budownictwa, natomiast obsługa finansowa w zakresie naliczania i ściągania należności z tytułu najmu prowadzona jest przez Referat Finansowy .
 
§ 11. Zarządzanie zasobami:
 
1. komunalnymi odbywa się na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.
 poz.150 j.t.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
 (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 j.t. ze zm.), Kodeksu cywilnego, uchwał Rady Gminy Drawsko i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 
 
2. lokalami stanowiącymi współwłasność odbywa się w oparciu o ustawę z dnia
24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity z 2000 Dz. U. Nr 80 poz. 903 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
    
 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 j.t. ze zm.).
W okresie objętym planem nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy .
 
ROZDZIAŁ VI
 
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI  MIESZKANIOWEJ W                       KOLEJNYCH   LATACH
  
§12. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i modernizacji pokrywane będą z opłat czynszowych za lokale mieszkalne oraz ze środków własnych Gminy.
Właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz uczestniczy                w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają wpłaty w formie bieżących opłat podlegających rozliczeniu                                po zbilansowaniu kosztów utrzymania nieruchomości w cyklu rocznym .
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ VII
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM
NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY. KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI WSPÓLNYMI KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCICIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE.
 
§ 13. Przewidywane koszty w latach 2014 – 2018, w zł.
 
 
Zakres
wydatków
2014
2015
2016
2017
2018
Koszty bieżącej eksploatacji
 
 15.000
 
15.000
 
15.000
 
15.000
 
15.000
Koszty remontów i modernizacji
 
 15.000
 
15.000
 
15.000
 
15.000
 
15.000
Koszty
zarządzania nieruchomościami wspólnymi
   8.086
 8.100
 8.100
 8.100
 8.100
Wydatki inwestycyjne
 
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
Razem:
158.086.00
 158.100.00
158.100.00
158.100.00 
158.100.00 
 
ROZDZIAŁ VIII
 
OPIS INNYCH  DZIAŁAŃ MAJĄCYCH  NA  CELU POPRAWĘ WKORZYSTANIA  RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA  MIESZKANIOWYM  ZASOBEM  GMINY  Z  UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘGNEGO ZAKRESU  ZAMIAN  LOKALI   ZWIĄZANYCH  Z  REMONTAMI BUDYNKÓW  I  LOKALI ORAZ PLANOWANEJ SPRZEDAŻY LOKALI
 
§14. W ramach niniejszego programu nie przewiduje się remontów kapitalnych całych budynków, wiążących się z koniecznością wykwaterowania lokatorów do lokali zamiennych na czas trwania remontów. Planowane prace remontowe wymagają jedynie odpowiedniej koordynacji prac i współpracy z mieszkańcami.
 
Szczegółowe zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy zostały określone w Uchwale Rady Gminy Drawsko  nr XLIX/285/2014 z dnia 16.04.2014 r.  
           
 
§15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko.
 
§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
 
                                                       UZASADNIENIE
 
                           DO UCHWAŁY NR XLIX/286/2014 RADY GMINY DRAWSKO
 
                                                   z dnia 16.04.2014 roku
 
 
 
w sprawie : wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym
                    Gminy Drawsko na lata 2014-2018
 
 
            Zgodnie z art.21 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Rada Gminy ma kompetencje do uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Plan uchwala się na 5 lat .
W związku z upływem 5 – letniego okresu poprzedniego planu , uchwalonego uchwałą
Rady Gminy Drawsko z dnia 3 grudnia 2008 roku NR XXVII /167/2008 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Drawsko, podjęcie niniejszej
uchwały jest uzasadnione.
 


Wyświetleń strony: 1091
Data wytworzenia: 15-09-2014, 16:21:51 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 15-09-2014, 16:23:16 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego