Urząd Gminy Drawsko

biuletyn informacji publicznej

64-733 Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Obw. dot. budowy słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz.1071 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko

zawiadamia,

 że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań została wydana decyzja Nr N-B.6733.1.2013 z dnia   5 lipca 2012 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej typu STSPo 20/400 i przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działkach nr 372/4 i 651 w obrębie wsi Pęckowo.

Akta sprawy udostępnione są w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko pokój nr 11 w godzinach urzędowania.

 W terminie 14 dni od daty wywieszenia  niniejszego obwieszczenia strony mogą wnieść odwołanie od decyzji N-B.6733.1.2013 z dnia 5 lipca 2013 r.

 

 Wójt Gminy DrawskoWyświetleń strony: 1106
Data wytworzenia: 10-07-2013, 13:41:10 przez Sylwia Marek
Opublikowano: 10-07-2013, 13:43:34 przez Sylwia Marek

Drukuj | Powiadom znajomego